NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
 

Tér-Idő fotópályázat

 

FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja TÉR-IDŐ címmel fotópályázatot hirdet a kar valamennyi alumni és jelenlegi hallgatójának.

Az Egyetem és a Kar Alumni programjának célja, hogy összefogja az egyetemi közösséget és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra a volt alma materrel, illetve azon szűkebb közösség tagjaival, akik együtt végezték a tanulmányaikat.

 

A pályázat témája:

A múlt értékeinek, emlékeinek felelevenítése, különös tekintettel az Egyetem és elődintézményeinek kampuszára és oktatási tereire, azokhoz kapcsolódó emlékekre.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a Kar alumni vagy aktív hallgatója, főállású oktatója, kutatója, tanára vagy adminisztratív munkatársa.
 • Minden pályázó olyan pályaművel jelentkezhet, ami az emlékeket idézi fel a Kar vagy annak egyes jogelődjével kapcsolatban. Kifejezetten épületekről, eseményekről vagy egyéb környezeti elemekről várunk képeket.
 • E-mail: alumni.antk@uni-nke.hu
 • Beküldési határidő: 2021. április 30.
 • Jelige: „Ezek is mi vagyunk”
 • A pályamű benyújtásakor a következő információk megadása szükséges: név, szervezeti egység vagy kar/szak/évfolyam, alumni esetében a diploma megszerzésének éve , telefonszám, e-mail cím.
 • A beérkező pályaműveket az Egyetem képviselőiből álló zsűri bírálja el.
 • Díjazás: I. hely  30.000 Ft II. hely 20.000 Ft III. hely 10.000 Ft      
 • A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a díjázásban nem részesült pályaművek közül különdíjat ítéljen oda.

 

Egyéb tudnivalók:

 • A felvételeket a lehető legnagyobb felbontásban szükséges beküldeni a fent megadott elérhetőségen.
 • A díjazott pályaművek esetében a felhasználási jog az egyetemet illeti kizárólagos használatra (mindig feltüntetve az alkotót).
 • A nem díjazott művek esetében is dönthet úgy az egyetem, hogy a mű felhasználási jogát megveszi kizárólagos használatra.
 • Valamennyi beadott pályamű szerzője ingyenesen bocsátja az egyetem rendelkezésére a művet.
 • A megküldhető pályamunkák száma nem korlátozott.

A zsűri kiemelt figyelmet fordít a következő szempontokra:

 • nem szokványos helyszínen készült fotó,
 • szokatlan beállításban készült felvétel,
 • különleges asszociációkra lehetőséget adó téma.

 

Az egyetem csak olyan pályaműveket fogad be, amelyek nem sértenek szokásokat vagy mások jogait, és tiszteletben tartják az általánosan elfogadott erkölcsi normákat.

Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban az alumni.antk@uni-nke.hu e-mail címen lehet.