NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársi aktivitás

 

Nem digitális napló 19. rész – Az oktató személyisége mint motiváló erő

 Kedves Naplóm!

Az egyetem Kreatív Tanulási Programja már többedik alkalommal biztosít lehetőséget arra, hogy egy-egy napon az oktató kollégák ne csak közvetlenül a hallgatókkal, hanem kicsit önmagukkal és egymással is foglalkozhassanak. Kell ez nagyon.

A vizsgaidőszak kellős közepén, 2023. május 31-én és június 1-jén – még éppen pedagógusnap előtt – jöttünk össze e célból. Bár ilyenkor már mindenki félig a nyári pihenésre készül, az utolsó erőinket összeszedve kellemesen töltöttük a „Motiválás, az oktató személyisége” című műhelyre szánt fél napot. A mindvégig aktívan közreműködő tizenkét kolléga a visszajelzések alapján sok új tudást, élményt szerzett, és sikerült jobban megismerniük egymást is. Különösen értékesnek tartották, hogy az államtudományi, hadtudományi és rendészettudományi kar tapasztalatait is összevethették.

A bemutatkozó körben asszociációs kártyák segítségével a résztvevőknek a tanuláshoz való saját viszonyukat kellett megosztaniuk egymással. Ezt azért volt fontos kimondanunk, mert ahogyan mi magunk viszonyulunk a tanuláshoz, az jelentős befolyással van arra, mit gondolunk arról, mások hogyan tanulnak, és arra, hogy ehhez mi magunk hogyan tudunk a leghatékonyabban hozzájárulni.

Majd összegyűjtöttük azokat a hozzávalókat, amelyek a tanár személyiségének részeként biztosan hatással vannak a tanulókra. Egy-egy saját példával, jó gyakorlattal is illusztráltuk az elmondottakat, aminek vázlata látható a táblánkról készült alábbi fotón.

 

KTP workshop táblakép

A záró körben pedig olyan egykori tanárainkat, mestereinket, mentorainkat idéztük fel, akik a személyiségükkel hatottak ránk a tanulmányaink, a pályánk során. Ők a „legendák”. Milyen véletlen, hogy ezzel a gondolattal erősen összecseng Mérő Lászlónak „A tökéletes tökéletlenség” című könyvéből származó idézet:

„Ha iskolaigazgató lennék, először is szerződtetnék néhány nagy tanáregyéniséget. Kerül, amibe kerül – és nem is kerülne annyira sokba. Valamivel több pénzért és főleg: sokkal több tanítási szabadságért majdnem minden tanár hajlandó lenne eljönni az iskolámba. Az már mindegy lenne számomra, milyen szakos az illető, majd olyan tagozatokat indítok, amikhez találtam „nagy tanárt”, egy nagy formátumú tanáregyéniséget, akitől a diákok nemcsak a szaktárgyát sajátítják el, hanem aki egész életszemléletével, életvitelével, a dolgokhoz való hozzáállásával példát mutat számukra.

A szak azért mindegy, mert egyáltalán nem lennék tekintettel a munkaerőpiac igényeire, amely ma ilyen képzettséget igényel, holnap olyat, de leginkább olyan embereket, akik a tudásukat arra képesek használni, amire épp most van szükség. Aki azt hirdeti, hogy garantáltan piacképes tudást nyújt, az a holnap munkanélkülijeit képzi. A „naprakész, azonnal alkalmazható tudás” mindig tegnaprakész akkor is, ha ma még talán valóban jó eséllyel juttat munkahelyhez – igaz, nem a legnívósabb fajtához, mert ott már ma is mást kell tudni, mint tegnap, amikor a „naprakész” tananyagot összeállították.

Aki szülő, az tudja, hogy egy gyerek nagyon hosszú projekt. Egy gyerek akár 80-90 évig is elél. Ezalatt a világban alapvetően megváltoznak a megoldandó problémák. A ma iskolájában olyan problémák megoldására kell felkészíteni a gyerekeket, amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy problémák. A nagy tanár olyan általános élet- és munkaszemléletet ad a diákjainak, amivel képesek egészen különböző területeken is megállni a helyüket, olyanokon is, amikről konkrétan semmit sem tanultak az iskolában.”

Szívemből szólnak a fenti sorok.

De képzeld, ezzel nem volt vége! Egy „bónusz műhelyt” is igénybe vett az Államtudományi és Nemzetközi Kar Civilisztikai Tanszékének kis oktatói gárdája ugyanebben a témában. Bevallom neked, hogy megkeresésük igen jólesett, s vállaltam is szívesen, hogy 2023. június 19-én egy délelőttöt velük töltök. Egy negyedórás szünettel három órán keresztül dolgoztunk. Szó szót követett, ment a közös gondolkodás az örökzöld témáról: mennyit számít a tanár személyisége. Igencsak magukkal ragadott az energiájuk, érdeklődésük – mondtam is nekik, hogy örülök, hogy még jobban felpörgettek, különösen így a tanév végén, utolsó előtti „bevetésként”. (Kiemelés: Civilisztikai Tanszék) Utolsóként ugyanis a jövő héten még lesz egy kis záróvizsgáztatás. Arról is mesélek majd neked, mert olyat már rég csináltam…

Molnár Katalin

https://www.nyelvilektoralas.hu/nem-digitalis-naplo-19-resz-az-oktato-szemelyisege-mint-motivalo-ero/

________________________________________________________________________________________________________

A „Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások” Tématerületi Kiválósági Program „Fenntartható közösségi és családpolitikák” alprojektjének vezetője Dr. Papp Tekla, kiemelt kutatója Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, senior kutatója Dr. Barta Judit, fiatal kutatói dr. Csitei Béla és Dr. Dúl János.

„A TKP2021-NKTA-51 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

________________________________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Papp Tekla és Dr. Dúl János a Sustainable Finance European Research Group tagjaiként készített jelentése az alábbi linken érhető el: Sustainable Finance Hungary

________________________________________________________________________________________________________

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címben részesült az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Papp Tekla. A professzor a díjátadó után azt mondta: bízik benne, hogy ezzel is hozzájárult az egyetem tudományos megítéléséhez.

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2021-ben nyolcvan kutató nyerte el. „Aki ma átveszi az MTA doktora cím megszerzését tanúsító oklevelét, szakterülete tudományos közössége előtt bizonyította, hogy az általa művelt tudományág kiválósága. Olyan szakember, akinek teljesítményét a tudomány belső, rendkívül szigorú szabályai alapján bírálták el” – mondta az MTA Dísztermében tartott ünnepségen Freund Tamás elnök. Kiemelte: egy-egy pályázó disszertációját rendkívül alaposan, másfél-két év alatt körülbelül száz szakértő minősítette.

Az MTA új doktorai között huszonhat nő található, köztük Papp Tekla, a Civilisztikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. A professzor a díjátadó után azt mondta honlapunknak: most tudta csak elhinni, hogy megkapta a címet, nőként nem egyszerű eddig eljutni. „Bízom benne, hogy ezzel az NKE tudományos megítélésének jobbításához is hozzájárultam” – szögezte le Papp Tekla, akinek akadémiai doktori értekezése a magánjogi szerződések klasszifikációjának kérdéskörét új szempontok szerint, eredeti meglátásokkal, monografikus igénnyel dolgozza fel. Művében tizenegy európai jogrendszer atipikus szerződésekkel kapcsolatos felfogását és a szerteágazó szakirodalmi álláspontokat mutatja be, értő kritikával és összehasonlító értékeléssel. Az így összefoglalt és rendszerezett ismereteket, valamint az ezekből levont következtetéseket a magyar Kúrián végzett, empirikus, kvantitatív vizsgálat során megszerzett eredményekkel egészíti ki, és von le új következtetéseket – áll értekezésének összefoglalójában.

Papp Tekla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke. Jelenleg tizenhárom magyar tudományos és szakmai testület, hét külföldi tudományos testület és hét szerkesztőbizottság tagja, emellett számos szakfolyóiratnak végez szakmai lektorálást. Tudományos munkásságában több mint háromszáz kiadványt jegyez, munkáira 1065 hivatkozással rendelkezik. Tudományos pályafutása során tizennyolc külföldi ösztöndíjat nyert el és nyolc kitüntető elismeréssel rendelkezik.

Szöveg: Tasi Tibor, MTA

________________________________________________________________________________________________________

2022. április 29-én a Sustainable Finance in European Jurisdictions című, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Justus Liebig Universität Giessen és a Wirtschaftsuniversität Wien szervezésében megrendezett konferencián adott elő Magyarországról szóló országjelentést Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár és Dúl János adjunktus.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Barzó Tímea, Tanszékünk egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából. Professzor Asszony a polgári jog területén végzett több mint két évtizedes, kimagasló színvonalú elméleti és gyakorlati jogászi tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a kitüntető címet Áder János köztársasági elnöktől. Kutatási területe a polgári jog, családjog, gyermekvédelem családjogi vetülete, egészségügyi jog, praxisjog, praxisjog átruházás, egészségügyi vállalkozások joga, egészségügyi adatvédelem, titokvédelem. A Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést Varga Judit igazságügyi minisztertől vehette át. 

Szöveg: Tasi Tibor

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Dr. Auer Ádám, Tanszékünk egyetemi docense MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2020-2023) és ÚNKP Bolyai+ Pályázatot (2020/2021., 2021/2022.) nyert.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Dúl János, Tanszékünk adjunktusa ÚNKP „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjban posztdoktori kategóriában (2021/2022.) részesült.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Csitei Béla, Tanszékünk tanársegédje a Moór Gyula Jogtudományi Pályázaton II. helyezést ért el pályamunkájával, amelynek címe: "Az autonóm járművek és a büntetőjogi felelősség, avagy gondolatok a bűncselekmény fogalmának alkalmazhatóságáról".

________________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora harmadik alkalommal hirdette meg a Publikációs Nívódíjára kiírt pályázatot, melynek célja az Egyetemmel oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése volt. A szakmai bíráló bizottság 81 pályázatot bírált el öt kategóriában. Folyóirat cikk kategóriában elismerésben részesült Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv kategóriában Sasvári Péter László, az ÁNTK egyetemi docense és Urbanovics Anna, az ÁNTK hallgatója kapott díjat. Könyvrészlet kategóriában Dobos Gábor, Gyulai Attila és Pócza Kálmán, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársai részesültek elismerésben. A konferenciaközlemény kategóriában Nyikos Györgyi, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi docense és Soós Gábor, az ÁNTK Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a Publikációs Nívódíjat. Tankönyv, jegyzet kategóriában Papp Tekla, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, Barta Judit és Barzó Tímea, az ÁNTK egyetemi docensei, Fézer Tamás, a Debreceni Egyetem docense, Juhász Ágnes, a Miskolci Egyetem adjunktusa, Keserű Barna Arnold, valamint Kőhidi Ákos, a Széchenyi István Egyetem oktatói, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka és Ujváriné Antal Edit, a Miskolci Egyetem docensei kaptak elismerést közös művükért.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

________________________________________________________________________________________________________

KORMÁNYZÁSI TRADÍCIÓK, MODERNITÁS ÉS JÖVŐKÉP

A konferenciáról készített összefoglaló a Debreceni Egyetem honlapján olvasható:

http://hirek.unideb.hu/hu/node/5706

________________________________________________________________________________________________________

A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések - 2019. június 14.

Beszámoló

________________________________________________________________________________________________________

A munkatársi aktivitásra vonatkozó információkat az alábbi dokumentum tartalmazza.

Munkatársi aktivitás Civilisztikai Tanszék 2024_április.pdf
PDF letöltése