NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársi aktivitás

 

________________________________________________________________________________________________________

A „Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások” Tématerületi Kiválósági Program „Fenntartható közösségi és családpolitikák” alprojektjének vezetője Dr. Papp Tekla, kiemelt kutatója Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, senior kutatója Dr. Barta Judit, fiatal kutatói dr. Csitei Béla és Dr. Dúl János.

„A TKP2021-NKTA-51 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

________________________________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Papp Tekla és Dr. Dúl János a Sustainable Finance European Research Group tagjaiként készített jelentése az alábbi linken érhető el: Sustainable Finance Hungary

________________________________________________________________________________________________________

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címben részesült az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Papp Tekla. A professzor a díjátadó után azt mondta: bízik benne, hogy ezzel is hozzájárult az egyetem tudományos megítéléséhez.

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2021-ben nyolcvan kutató nyerte el. „Aki ma átveszi az MTA doktora cím megszerzését tanúsító oklevelét, szakterülete tudományos közössége előtt bizonyította, hogy az általa művelt tudományág kiválósága. Olyan szakember, akinek teljesítményét a tudomány belső, rendkívül szigorú szabályai alapján bírálták el” – mondta az MTA Dísztermében tartott ünnepségen Freund Tamás elnök. Kiemelte: egy-egy pályázó disszertációját rendkívül alaposan, másfél-két év alatt körülbelül száz szakértő minősítette.

Az MTA új doktorai között huszonhat nő található, köztük Papp Tekla, a Civilisztikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. A professzor a díjátadó után azt mondta honlapunknak: most tudta csak elhinni, hogy megkapta a címet, nőként nem egyszerű eddig eljutni. „Bízom benne, hogy ezzel az NKE tudományos megítélésének jobbításához is hozzájárultam” – szögezte le Papp Tekla, akinek akadémiai doktori értekezése a magánjogi szerződések klasszifikációjának kérdéskörét új szempontok szerint, eredeti meglátásokkal, monografikus igénnyel dolgozza fel. Művében tizenegy európai jogrendszer atipikus szerződésekkel kapcsolatos felfogását és a szerteágazó szakirodalmi álláspontokat mutatja be, értő kritikával és összehasonlító értékeléssel. Az így összefoglalt és rendszerezett ismereteket, valamint az ezekből levont következtetéseket a magyar Kúrián végzett, empirikus, kvantitatív vizsgálat során megszerzett eredményekkel egészíti ki, és von le új következtetéseket – áll értekezésének összefoglalójában.

Papp Tekla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke. Jelenleg tizenhárom magyar tudományos és szakmai testület, hét külföldi tudományos testület és hét szerkesztőbizottság tagja, emellett számos szakfolyóiratnak végez szakmai lektorálást. Tudományos munkásságában több mint háromszáz kiadványt jegyez, munkáira 1065 hivatkozással rendelkezik. Tudományos pályafutása során tizennyolc külföldi ösztöndíjat nyert el és nyolc kitüntető elismeréssel rendelkezik.

Szöveg: Tasi Tibor, MTA

________________________________________________________________________________________________________

2022. április 29-én a Sustainable Finance in European Jurisdictions című, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Justus Liebig Universität Giessen és a Wirtschaftsuniversität Wien szervezésében megrendezett konferencián adott elő Magyarországról szóló országjelentést Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár és Dúl János adjunktus.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Barzó Tímea, Tanszékünk egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából. Professzor Asszony a polgári jog területén végzett több mint két évtizedes, kimagasló színvonalú elméleti és gyakorlati jogászi tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a kitüntető címet Áder János köztársasági elnöktől. Kutatási területe a polgári jog, családjog, gyermekvédelem családjogi vetülete, egészségügyi jog, praxisjog, praxisjog átruházás, egészségügyi vállalkozások joga, egészségügyi adatvédelem, titokvédelem. A Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést Varga Judit igazságügyi minisztertől vehette át. 

Szöveg: Tasi Tibor

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Dr. Auer Ádám, Tanszékünk egyetemi docense MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2020-2023) és ÚNKP Bolyai+ Pályázatot (2020/2021., 2021/2022.) nyert.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Dúl János, Tanszékünk adjunktusa ÚNKP „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjban posztdoktori kategóriában (2021/2022.) részesült.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Csitei Béla, Tanszékünk tanársegédje a Moór Gyula Jogtudományi Pályázaton II. helyezést ért el pályamunkájával, amelynek címe: "Az autonóm járművek és a büntetőjogi felelősség, avagy gondolatok a bűncselekmény fogalmának alkalmazhatóságáról".

________________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora harmadik alkalommal hirdette meg a Publikációs Nívódíjára kiírt pályázatot, melynek célja az Egyetemmel oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése volt. A szakmai bíráló bizottság 81 pályázatot bírált el öt kategóriában. Folyóirat cikk kategóriában elismerésben részesült Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv kategóriában Sasvári Péter László, az ÁNTK egyetemi docense és Urbanovics Anna, az ÁNTK hallgatója kapott díjat. Könyvrészlet kategóriában Dobos Gábor, Gyulai Attila és Pócza Kálmán, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársai részesültek elismerésben. A konferenciaközlemény kategóriában Nyikos Györgyi, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi docense és Soós Gábor, az ÁNTK Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a Publikációs Nívódíjat. Tankönyv, jegyzet kategóriában Papp Tekla, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, Barta Judit és Barzó Tímea, az ÁNTK egyetemi docensei, Fézer Tamás, a Debreceni Egyetem docense, Juhász Ágnes, a Miskolci Egyetem adjunktusa, Keserű Barna Arnold, valamint Kőhidi Ákos, a Széchenyi István Egyetem oktatói, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka és Ujváriné Antal Edit, a Miskolci Egyetem docensei kaptak elismerést közös művükért.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

________________________________________________________________________________________________________

KORMÁNYZÁSI TRADÍCIÓK, MODERNITÁS ÉS JÖVŐKÉP

A konferenciáról készített összefoglaló a Debreceni Egyetem honlapján olvasható:

http://hirek.unideb.hu/hu/node/5706

________________________________________________________________________________________________________

A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések - 2019. június 14.

Beszámoló

________________________________________________________________________________________________________

A munkatársi aktivitásra vonatkozó információkat az alábbi dokumentum tartalmazza.

Munkatársi aktivitás Civilisztikai Tanszék 2023 április.pdf
PDF letöltése