Munkatársi aktivitás

Dr. Auer Ádám, Tanszékünk egyetemi docense MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2020-2023) és ÚNKP Bolyai+ Pályázatot (2020/2021.) nyert.

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Csitei Béla, Tanszékünk tanársegédje a Moór Gyula Jogtudományi Pályázaton II. helyezést ért el pályamunkájával, amelynek címe: "Az autonóm járművek és a büntetőjogi felelősség, avagy gondolatok a bűncselekmény fogalmának alkalmazhatóságáról".

________________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora harmadik alkalommal hirdette meg a Publikációs Nívódíjára kiírt pályázatot, melynek célja az Egyetemmel oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése volt. A szakmai bíráló bizottság 81 pályázatot bírált el öt kategóriában. Folyóirat cikk kategóriában elismerésben részesült Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv kategóriában Sasvári Péter László, az ÁNTK egyetemi docense és Urbanovics Anna, az ÁNTK hallgatója kapott díjat. Könyvrészlet kategóriában Dobos Gábor, Gyulai Attila és Pócza Kálmán, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársai részesültek elismerésben. A konferenciaközlemény kategóriában Nyikos Györgyi, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi docense és Soós Gábor, az ÁNTK Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a Publikációs Nívódíjat. Tankönyv, jegyzet kategóriában Papp Tekla, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, Barta Judit és Barzó Tímea, az ÁNTK egyetemi docensei, Fézer Tamás, a Debreceni Egyetem docense, Juhász Ágnes, a Miskolci Egyetem adjunktusa, Keserű Barna Arnold, valamint Kőhidi Ákos, a Széchenyi István Egyetem oktatói, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka és Ujváriné Antal Edit, a Miskolci Egyetem docensei kaptak elismerést közös művükért.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

________________________________________________________________________________________________________

KORMÁNYZÁSI TRADÍCIÓK, MODERNITÁS ÉS JÖVŐKÉP

A konferenciáról készített összefoglaló a Debreceni Egyetem honlapján olvasható:

http://hirek.unideb.hu/hu/node/5706

________________________________________________________________________________________________________

A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések - 2019. június 14.

Beszámoló

________________________________________________________________________________________________________

A munkatársi aktivitásra vonatkozó információkat az alábbi dokumentum tartalmazza.

Munkatársi aktivitás Civilisztikai Tanszék szeptember.pdf
PDF letöltése