NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tanulj külföldön Erasmusszal!

 

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi  célú mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására.

Pályázati időszak:

2023. február 20. – március 06. 00:00 óráig (éjfélig)

 

A pályázat megvalósításának határideje:

2024. július 31.

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

 • A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.(https://erasmus.uni-nke.hu/)
   
 • Tanulmányi célú mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.
   
 • Szakmai gyakorlat célú mobilitás esetén a hallgatónak önállóan kell fogadó helyet keresnie.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja.
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven)
 3. Tanulmányi átlag igazolás az utolsó egy/ két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimentve vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérve) 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i)
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek.

Elbírálás menete:

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.

Bővebb információ:

NKE központi honlapon:

Erasmus+ hallgatói kézikönyv

További információk:

ÁNTK Dékáni Hivatal Nemzetközi Osztály

antk.outgoing@uni-nke.hu

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Erasmus+ hallgatói pályázat_2023.02.20-03.06.pdf
PDF letöltése