Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Letölthető oktatási segédletek

 

Közszolgálati életpályák

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Kovács Tamás - Szekendi Gyöngyvér: Közszolgálati életpályák a honvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Tételsor

 

Munkajog

- Halmos Szilvia - Petrovics Zoltán: Munkajog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, 2014.

- Tételsor

 

Közszolgálati jog

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

- Horváth Attila - Szalai András: Közszolgálati jogi tansegédlet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Hatályosítva: 2018.

Előadások

- 1. előadás: a közszolgálat jogi szabályozásának általános kérdései, változásai, a közszolgálati törvények hatálya (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

Szeminárium (G1, G4)

- közszolgálati törvények hatálya (az óra anyaga; Kttv.-Kit. hatálya; Kit. hatálya; hatály feladat)