Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Letölthető oktatási segédletek

 

Közszolgálati életpályák

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Kovács Tamás - Szekendi Gyöngyvér: Közszolgálati életpályák a honvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Tételsor

 

Munkajog

- Halmos Szilvia - Petrovics Zoltán: Munkajog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, 2014.

- Tételsor

 

Közszolgálati jog

a) BA nappali

- Tételsor

- Tételsor (forrásmegjelöléssel)

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

- Horváth Attila - Szalai András (szerk.): Közszolgálati jogi tansegédlet (hatályos: 2018)

- Kit. kiegészítések (létszámgazdálkodás, előmenetel, díjazás)

1. Általános rész

- A közszolgálati jog általános kérdései (Kttv.-Kit. hatály; a Kit. szervi, személyi és tárgyi hatálya)

- A Kttv. és a Kit. szerkezete és alapvető szabályai (Általános rész I., Általános rész II., Hatály feladat, Joggal való visszaélés feladat A, Joggal való visszaélés feladat B, Joggal való visszaélés feladat C)

2. Különös rész

- Álláshely alapú, kötött létszámgazdálkodás (oktatási segédanyag)

- A jogviszony keletkezése (oktatási segédanyag)

- A jogviszony módosítása, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (oktatási segédanyag)

- Összeférhetetlenség (oktatási segédanyag)

- A munkavégzés szabályai: a jogviszony tartalma - jogok és kötelezettségek (oktatási segédanyag)

- Előmenetel (oktatási segédanyag)

- Illetményrendszer (oktatási segédanyag)

- Egyéb juttatások, támogatások (oktatási segédanyag)

- Teljesítményértékelés, minősítés (oktatási segédanyag)

- A kormánytisztviselő képzése, továbbképzése (oktatási segédanyag)

- A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése (oktatási segédanyag)

- Fegyelmi- és kártérítési felelősség (oktatási segédanyag)

- Közszolgálati jogvita, a jogviszony jogellenes megszüntetése (oktatási segédanyag)

- Közszolgálati hivatásetika, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, közszolgálati érdekegyeztetés (oktatási segédanyag)

- Munkaidő-pihenőidő (oktatási segédanyag - Kttv., Kit. változások)

 

b) BA levelező

- I. blokk

- II. blokk

- III. blokk

 

Az Európai Unió és a tagállamok közszolgálati rendszerei

BA nappali

- Az állami szerepvállalás változásának hatása a közszolgálatra (előadásanyag)

- Olaszország

- Egyesült Királyság (előadásanyag)

- Posztszocialista államok (előadásanyag)

- Hollandia (előadásanyag)

- Németország, Ausztria, Svájc (előadásanyag)

- Skandináv államok (előadásanyag)

- Balti államok (előadásanyag)

- Belgium

- Franciaország (előadásanyag)

- Portugália (előadásanyag)

 

Munkáltatói jogok gyakorlása a közszolgálatban

a) MA nappali

- Bevezetés, jogi környezet változásai (előadásanyag)

- A munkáltatói jogkör lényege, a humánpolitikai stratégiai döntések és a munkáltatói intézkedések elhatárolása (előadásanyag)

- A Kit. hatálya, a létszámgazdálkodás alapfogalmai (előadásanyag)

- Képviselet, általános magatartási követelmények, jognyilatkozatok, érvénytelenség (előadásanyag)

- Kiválasztás folyamata, a jogviszony létesítése, a kinevezéssel kapcsolatos intézkedések (előadásanyag)

- Álláshely alapú, kötött létszámgazdálkodás (előadásanyag)

- A szolgálati jogviszony megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések (előadásanyag)

- A munkaidő beosztással, a szabadság kiadásával összefüggő teendők (előadásanyag)

- Díjazás és a munkáltatói jogok gyakorlása (előadásanyag)

- Teljesítményértékelés, minősítés és a munkáltatói jogok gyakorlása (előadásanyag)

 

b) MA levelező

- I. blokk

- II. blokk

 

Összehasonlító közszolgálati jog

MA KGKP levelező

- Zárt, nyitott, vegyes rendszerek, trendek (előadásanyag)

- Főtisztviselőkről nemzetközi összehasonlításban (előadásanyag)

- A közszolgálati jogviszony keletkezése az EU tagállamaiban (tanulmány)

 

Prof. Dr. Kiss György által tartott előadások (Az Összehasonlító közszolgálati jog és az Európai Unió és a tagállamok közszolgálati rendszerei c. tantárgyak levelező tagozatos hallgatói számára.)

- Az összehasonlító módszer alkalmazása a közszolgálatban (előadásanyag)

- Tételek (tételsor)