Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Letölthető oktatási segédletek

 

Közszolgálati életpályák

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Kovács Tamás - Szekendi Gyöngyvér: Közszolgálati életpályák a honvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

 

Kormányzati személyzetpolitika

- Hazafi Zoltán (szerk.): Kormányzati személyzetpolitika. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.

 

Munkajog

- Halmos Szilvia - Petrovics Zoltán: Munkajog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, 2014.

 

Közszolgálati jog

 

Kötelező irodalom

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

- Hazafi Zoltán - Ludányi Dávid (szerk.): Közszolgálati jog I. - A kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya. Jegyzet a közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzési szakhoz. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019.

- Ludányi Dávid (szerk.): A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rövid magyarázata - Közszolgálati jogi szabályok a Kit.-ben. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019.

- Horváth Attila - Szalai András: Közszolgálati jogi tansegédlet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Hatályosítva: 2018.

 

Ajánlott olvasmány az egyes jogviszonyelemekhez

Kiss György (szerk.): Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.