Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Letölthető oktatási segédletek

 

Közszolgálati életpályák

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Kovács Tamás - Szekendi Gyöngyvér: Közszolgálati életpályák a honvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

 

1. Közigazgatás-szervező BA (nappali)

- Tételsor

- a közszolgálat fogalma, a közszféra és a magánszféra területén alkalmazottak életviszonyainak és jogállásának eltérései (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- közszolgálati személyzeti politika: nyílt és zárt rendszerek (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálat alapelvei (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálati személyi állomány kiválasztása (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- a közszolgálati pálya biztonsága (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- felelősség a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálati alkalmazottak jogai és kötelességei (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- minősítés és teljesítményértékelés (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a magyar közszolgálat története (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

 

2. Nemzetközi igazgatás BA (nappali)

- a közszolgálat fogalma, a közszféra és a magánszféra területén alkalmazottak életviszonyainak és jogállásának eltérései (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálat alapelvei (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- a közszolgálati személyi állomány kiválasztása és pályabiztonsága (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- jogok és kötelezettségek a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- minősítés és teljesítményértékelés (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- díjazás a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- közszolgálati hivatásetika (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- felelősség a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a magyar közszolgálat története (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- nemzetközi életpálya (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

 

3. Biztonság- és védelempolitika BA (nappali)

- a közszolgálat fogalma, a közszféra és a magánszféra területén alkalmazottak életviszonyainak és jogállásának eltérései (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- közszolgálati személyzeti politika: nyílt és zárt rendszerek (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálat alapelvei (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálati személyi állomány kiválasztása (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- a közszolgálati pálya biztonsága (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- jogok és kötelezettségek a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a magyar közszolgálat története (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- nemzetközi életpálya (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

 

4. Rendészeti igazgatás BA (nappali)

- a közszolgálat fogalma, a közszféra és a magánszféra területén alkalmazottak életviszonyainak és jogállásának eltérései (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálat alapelvei; a hivatásos jogviszony szabályozása, a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- a közszolgálati személyi állomány kiválasztása; a hivatásos szolgálati jogviszony létesítése (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- díjazás a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- felelősség a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- minősítés és teljesítményértékelés a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- a közszolgálati pálya biztonsága (oktatási segédanyag - Kun Attila)

 

5. Nemzetközi igazgatás BA (levelező)

- közszolgálat, közszféra-magánszféra, alapelvek, átjárhatóság (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

- személyzeti politika, kiválasztás, előmenetel és díjazás a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

- pályabiztonság (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

- képzés és továbbképzés, minősítés és teljesítményértékelés a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

 

Kormányzati személyzetpolitika (ÁTMA)

- tételsor

- Hazafi Zoltán (szerk.): Kormányzati személyzetpolitika. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.

Előadások (nappali, levelező)

- a közszféra és a magánszféra elhatárolása, a közszolgálat fogalma és értelmezési keretei, a közszolgálati alkalmazottak csoportosítási lehetőségei, a közszolgálati személyzetpolitika fogalma (oktatási segédanyag - Csóka Gabriella)

- európai modellek (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- kormányzati paradigmák, személyzeti rendszerek, "közszolgálati emberkép" (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

- személyzetfejlesztési stratégia, személyzetfejlesztési központ (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

- távlatos munkaerő-tervezés (oktatási segédanyag - Hazafi Zoltán)

 

Munkajog (BA)

- Halmos Szilvia - Petrovics Zoltán: Munkajog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, 2014.

- Tételsor

Előadások (levelező)

1. oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán

2. oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán

 

Közszolgálati jog (ÁTMA)

Kötelező irodalom

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

- Hazafi Zoltán - Ludányi Dávid (szerk.): Közszolgálati jog I. - A kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya. Jegyzet a közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzési szakhoz. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019.

- Ludányi Dávid (szerk.): A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rövid magyarázata - Közszolgálati jogi szabályok a Kit.-ben. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019.

- Horváth Attila - Szalai András: Közszolgálati jogi tansegédlet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Hatályosítva: 2018.

 

Ajánlott olvasmány az egyes jogviszonyelemekhez

Kiss György (szerk.): Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.

 

- Tételsor (forrásmegjelölésel)

 

Előadások (nappali)

- 1. előadás: a közszolgálat jogi szabályozásának általános kérdései, változásai, a közszolgálati törvények hatálya (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

- 2. előadás: a közszolgálat alapelvei és a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai - általános magatartási követelmények és jognyilatkozatok (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- 3. előadás: a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodás előzményei, bevezetésének indokai; a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodás (céljai, elvei, álláshely, alaplétszám, központosított álláshely-állomány); kormányzati személyügyi igazgatási központ (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- 4. előadás: A jogviszony létesítése és módosítása, kinevezéstől eltérő foglalkoztatási formák (oktatási segédanyagok - Petrovics Zoltán)

- 5. előadás: A jogviszony megszűnése és megszüntetése, felmentés, a felmentés szabályai (oktatási segédanyagok - Petrovics Zoltán)

- 11. előadás: Összeférhetetlenség a közszolgálatban (oktatási segédanyag - Ludányi Dávid)

- 13. előadás: Munka- és pihenőidő a közszolgálati jogban (oktatási segédanyag - Petrovics Zoltán)

 

Szeminárium (G1, G4)

- általános rész - közszolgálati törvények hatálya (az óra anyaga; Kttv.-Kit. hatálya; Kit. hatálya; hatály feladat)

- általános rész - a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai (az óra anyaga; A-feladat, B-feladat, C-feladat; érvénytelenség)

- általános rész - álláshely-alapú létszámgazdálkodás (az óra anyaga)

- különös rész - a jogviszony keletkezése (az óra anyaga)

- különös rész - a jogviszony módosítása, a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (az óra anyaga)

- különös rész - a jogviszony megszűnése és megszüntetése (az óra anyaga)

- különös rész - jogok és kötelezettségek (az óra anyaga)

- különös rész - előmenetel (az óra anyaga)

- különös rész - díjazás (az óra anyaga)

- különös rész - elismerések, juttatások és egyéb támogatások (az óra anyaga)

- különös rész - munka- és pihenőidő (az óra anyaga - Kttv.; az óra anyaga - Kit. változások)

- különös rész - összeférhetetlenség (az óra anyaga)

- különös rész - felelősség (az óra anyaga)

- különös rész - etika, vagyonnyilatkozat-tétel, érdekképviselet (az óra anyaga)