NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársak

Európa-tanulmányok Tanszék munkatársai

Az oktatók publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában, a szerző nevére történő keresés után tekinthetők meg.

Tanszékvezető 
  Jean Monnet Chair
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 208. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-828
Oktatási-kutatási terület: Európai egységgondolat; az integráció története és elméletei; az EU politikai rendszere és szakpolitikái; identitáselméletek; nemzeti, szupra- és szubnacionális identitások összefüggéseinek vizsgálata Európában; differenciált integráció elmélete és gyakorlata; többszintű kormányzás (MLG), európaizáció és tagsági tapasztalatok az új tagállamokban; regionalizmus és transzregionalizmus európai és Európán kívüli mintái, az eurozóna politikai gazdaságtani elemzése.
  Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján (időpont: Bangó-Kiss Karolina)
 
 
Tanszéki főreferens
Bangó-Kiss Karolina 
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 229. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/29-834
 
 
 
Oktatók
Dr. Marján Attila habilitált egyetemi docens
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/20-458
 
  Oktatási-kutatási terület: EU geopolitikai helyzetének változása; EU szakpolitikák alakulása és kritikai elemzése, megatrendek hatása az európai integrációra, EU-válságkezelés és reformok.
  Fogadóóra: kedd 9.30 - 10.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
   
  Dr. Ördögh Tibor egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 208. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-459
  E-mail: ordogh.tibor@uni-nke.hu
  Oktatási-kutatási terület: EU bővítés, Balkán államainak politikai rendszerei
  Fogadóóra: csütörtök 12.30 - 13.30 óra (előzetes e-mail egyeztetés alapján)
 
NIG BA szakfelelősi fogadóóra: csütörtök 12.30 - 13.30 óra (előzetes e-mail egyeztetés alapján)
   
 
Dr. Rada Péter habilitált egyetemi docens
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-458
Oktatási-kutatási terület: Az Amerikai Egyesült Államok bel- és külpolitikája, EU közös kül- és biztonságpolitika, Biztonságpolitika
  Fogadóóra: kedd 13.30 - 14.30 óra (előzetes egyeztetés alapján)
 
 
 
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/20-458
 
 
Oktatási-kutatási terület: Az európai integráció története, az Európai Unió intézményrendszere és működése, az EU szakpolitikái, Nagy-Britannia belpolitikája, brit pártpolitika és pártrendszer, Brexit
  Fogadóóra: csütörtök 14.00-15.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
 
 
 
Varga András, PhD adjunktus
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/20-458
 
 
Oktatási-kutatási terület: Uniós politikai rendszer, tagállami Európa politikák és politika kultúra
  Fogadóóra: szerda 15.30-16.30 óra (előzetes egyeztetés alapján) 
   
  Dr. Teleki Bálint tanársegéd
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-458
  E-mail: teleki.balint@uni-nke.hu
  Kutatási terület: Európai integráció, EU jog, Ügynökség típusú szervek, Pénzügyi jog és FinTech
  Fogadóóra: hétfő 15.00 - 16.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
   
  Zalai Csaba mesteroktató
  Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Oktatási Központ, 3. em. 347.
  Telefon: +3614329000/20-369
  E-mail: zalai.csaba@uni-nke.hu
  Kutatási terület: Integrációs elméletek, az európai integráció története, az Európai Unió intézményrendszere és működése, az EU bővítése és a nyugat-balkán európai integrációs perspektívája, az EU és az euróövezet (gazdasági) integrációja, az EU közös költségvetése és többéves pénzügyi kerete (MFF)
  Fogadóóra: szerda 14.00 - 15.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
   
  Dr. Győri Enikő tudományos munkatárs
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-458
  E-mail: gyori.eniko@uni-nke.hu
  Kutatási terület: EU gazdaságpolitika
 
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján online