NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársak

Európa-tanulmányok Tanszék munkatársai

Az oktatók publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában, a szerző nevére történő keresés után tekinthetők meg.

Tanszékvezető 
 
Iroda: Ludovika Campus, Főépület, 119. (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-828
Oktatási-kutatási terület: európai integráció, Európai Unió
  Fogadóóra: csütörtök 13.00 - 14.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
 
 
Ügyintéző
Sándor Krisztina 
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 229. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/ 29705
 
 
 
Oktatók
Dr. Marján Attila habilitált egyetemi docens
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/20-061
 
  Oktatási-kutatási terület: EU geopolitikai helyzetének változása; EU szakpolitikák alakulása és kritikai elemzése, megatrendek hatása az európai integrációra, EU-válságkezelés és reformok.
  Fogadóóra: kedd 13.00 - 14.00 óra; szerda 12.00 - 13.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
   
  Dr. Ördögh Tibor egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 208. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-459
  E-mail: ordogh.tibor@uni-nke.hu
  Oktatási-kutatási terület: EU bővítés, Balkán államainak politikai rendszerei
  Fogadóóra: szerda 13.00 - 14.00 óra (előzetes e-mail egyeztetés alapján)
 
NIG BA szakfelelősi fogadóóra: szerda 13.00 - 14.00 óra (előzetes e-mail egyeztetés alapján)
   
 
Dr. Rada Péter egyetemi docens
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-829
Oktatási-kutatási terület: Az Amerikai Egyesült Államok bel- és külpolitikája, EU közös kül- és biztonságpolitika, Biztonságpolitika
  Fogadóóra: kedd 13.30 - 14.30 óra
 
 
 
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/20-458
 
 
Oktatási-kutatási terület: Az európai integráció története, az Európai Unió intézményrendszere és működése, az EU szakpolitikái, Nagy-Britannia belpolitikája, brit pártpolitika és pártrendszer, Brexit
  Fogadóóra: kedd 10.30 - 11.30 óra (előzetes egyeztetés alapján)
 
 
 
Varga András, PhD adjunktus
 
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
 
Telefon: +36-1-432-9000/20-458
 
 
Oktatási-kutatási terület: Uniós politikai rendszer, tagállami Európa politikák és politika kultúra
  Fogadóóra: kedd 15.00 - 16.00 óra; szerda 15.30 - 16.30 óra (előzetes egyeztetés alapján)
   
  Dr. Teleki Bálint tanársegéd
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-458
  E-mail: teleki.balint@uni-nke.hu
  Kutatási terület: Európai integráció, EU jog, Ügynökség típusú szervek, Pénzügyi jog és FinTech
  Fogadóóra: hétfő 15.00 - 16.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
   
  Győri Enikő tudományos munkatárs
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 231. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-458
  E-mail: gyori.eniko@uni-nke.hu
  Kutatási terület: EU gazdaságpolitika
 
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján online