NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Közigazgatás-szervező alapképzési szak

Közigazgatás-szervező alapképzési szak

(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. habil. Budai Balázs Benjámin

A közösség ügyeinek intézése

A szakon alapvetően kormányzati és közigazgatási karrierre készítjük fel hallgatóinkat. Olyan közigazgatás-szervező szakembereket képzünk, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára. A végzett hallgatók az állami és önkormányzati szektor valamennyi területén el tudnak helyezkedni. A közigazgatás-szervező alapképzés a közigazgatási feladatkörök túlnyomó többségére képesítést ad.

A hallgatók képzésük során elsősorban közigazgatási folyamatok szervezésére, fejlesztésére, hatósági jogalkalmazásra, valamint az alapvető államháztartási feladatokban való részvételre kapnak teljes körű felkészítést. Olyan elméleti, tudományos alapozó (például államelméleti, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismereteket szereznek, amelyek lehetővé teszik, hogy tanulmányaikat az NKE mesterképzésein folytathassák.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

Általános igazgatási szakirány, amelynek célja, hogy szerteágazó ismereteket adjon a közigazgatás meghatározó területeiről.

Nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy emelt szintű nemzetközi és európai tudásanyagot adjon át, amellyel a tisztviselő a kormányzati karrierje során magas szinten tudja a feladatát ellátni.

Adóigazgatási szakirány, amely professzionális adószakértői karrierre készít fel.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv