NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Közpénzügyi Tanszék alapvető feladata, hogy az egyetem célkitűzéseivel összhangban magas színvonalú kutatási, fejlesztési, képzési és innovációs rendszerével, szellemi potenciáljával, infrastruktúrájával, országos szintű és nemzetközileg elismert oktató- és kutatóhely legyen. Képzési és kutatási feladatait a fenntartható közpénzügyek és a közforrások hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében folytatja. A közigazgatás-tudományi és ebben a közpénzügyi, államháztartási, fejlesztési valamint további interdiszciplináris oktatások és kutatások műhelyeként az munkatársai részt vesznek a közigazgatási alapképzési-, a közigazgatás-tudományi, államtudományi mesterképzési szakok, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, a kormánytisztviselői szakvizsga és alapvizsga képzésekben, tananyag fejlesztésben, továbbá a közigazgatási továbbképzési szakirányokon tanulók oktatásában. A tanszék küldetése: a magyar közigazgatási térbe értő és cselekvő kormánytisztviselők kiképzése, alapos államháztartási gazdálkodási-, ellenőrzési és közpénzügyi ismeretekkel történő felvértezése. A hallgatók tudásanyagának szélesítése, és egyidejű mélyítése, mellyel a munkaerő-piaci integrációjuk - az átalakuló közigazgatás igényeihez igazodva – eredményesebbé válik.
 

A tanszék kiemelt belföldi együttműködő partnerei:

 • Miniszterelnökség
 • Pénzügyminisztérium
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • Állami Számvevőszék
 • Magyar Államkincstár
 • Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal
 • Magyar Fejlesztési Bank

A Közpénzügyi Tanszék alapozó, törzs és differenciált szakmai ismereteket biztosító tantárgyai:

 • Közpénzügyek és Államháztartástan I. /egyetemi közös modul tantárgy, BA/
 • Közpénzügyek és Államháztartástan II. /BA/
 • Államháztartástan I. – /BA/
 • Államháztartástan II. – /BA/
 • Számviteli és államháztartási gazdálkodási alapismeretek – /BA/
 • Számvitel – /BA/
 • Pénzügyi jogi alapismeretek - /BA/
 • Költségvetési ellenőrzés – /BA – közigazgatási vezetői szakirány tantárgy/
 • Európai és nemzetközi közpénzügyi alapismeretek – /BA – nemzetközi igazgatási szakirány tantárgy)
 • Nemzetgazdasági Közpénzügytan /MA tantárgy)
 • Nemzetközi és Európai Uniós Közpénzügytan /MA tantárgy/
 • Állampénzügyek elmélete – /MA tantárgy – szakirányon/
 • Pénzügyi kormányzástan – /MA tantárgy szakirányon/
 • EU adópolitikája – /kötelezően választható tantárgy/
 • Közbeszerzés – /kötelezően választható tantárgy/
 • Versenyjog – /kötelezően választható tantárgy/

Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon oktatott tárgyak:

 • Kohéziós alapismeretek
 • Programvégrehajtás
 • Pénzügyi lebonyolítás
 • Esettanulmányok – kohéziós politika a gyakorlatban
 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Pénzügyi ellenőrzés
 • Monitoring és értékelés
 • Közbeszerzés
 • Közpénzügyek, államháztartástani ismeretek
 • Csalás elleni küzdelem
 • Állami támogatás
 • E-kohézió