NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. habil. Koller Boglárka

A nemzetközi kapcsolatok szakértője

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak tantervét a Külgazdasági és Külügyminisztériummal egyeztetve, a gyakorlati igényekre tekintettel alakítottuk ki és valósítjuk meg.

A külkapcsolati pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés tematikája igazodik a külügyi igazgatás követelményeihez. Meghatározó szerepet játszik a szak struktúrájában a gazdaságdiplomácia, és hangsúlyosan szerepelnek benne külgazdasági témák. A szak nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, valamint Európa-tanulmányok specializációt tartalmaz.

A szak versenyképes ismeretek és készségek megszerzésére ad lehetőséget, így azok számára is vonzó lehet, akik nem a közszolgálatban, hanem tudományos pályán vagy a versenyszférában, nemzetközi területen képzelik el a jövőjüket.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv