NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

PhD-hallgatók

Csibor Ferenc PhD hallgatónk rövid bemutatkozása:

Csibor Ferenc vagyok, egyetemi tanulmányaimat az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Államtudományi osztatlan mesterképzésén végeztem. Tanulmányaim alatt tagja voltam a Magyary Zoltán Szakkollégiumnak, és a Szakkollégiumon keresztül bekapcsolódtam a Karon folyó hallgatói tudományos életbe. Így bemutattam dolgozatot a 35. és a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, több évig tagja voltam a Civilisztikai Tanszékkel együttműködésben megszervezett Magánjogi Kutatóműhelynek is. Korábbi kutatási témám volt az európai polgári kezdeményezés intézménye, valamint az angolszász és a hazai korlátozott precedensrendszer. A Tanszéken Dr. Auer Ádám témavezetése alatt PHD tanulmányaim során kutatási témám a közszerződések vizsgálata. A kutatásom első felében célom a közszerződések általános áttekintését elkészíteni, lehetséges szempontokat felvázolni rendszerezésükhöz. Ezt követően a kutatásom fókusza áttolódna a közszolgáltatási szerződések behatóbb vizsgálatára.

 

Soós Gábor PhD hallgatónk rövid bemutatkozása:

Egyetemi tanulmányait az angliai Nottinghamben (LLB, LLM Európai Jog) és Rómában a Luiss Guido Carli Egyetemen (MA Nemzetközi Közügyek) végezte. Pályafutását az Európai Bizottságnál kezdte gyakornokként, majd Magyarországra visszaköltözve jogi szakértőként dolgozott a Külügyminisztériumban, a Miniszterelnökségen, az MFB Magyar Fejlesztési Banknál, jelenleg pedig a KTM Közbeszerzési Szabályozási Főosztályán tölt be jogi főmunkatársi pozíciót. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megbízott oktatóként tanítja a közbeszerzés tantárgyat. 2018 szeptembere óta a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgatója. A doktori kutatásának témája a szabálytalanságok az EU forrásból megvalósuló közbeszerzésekben. Ezen belül vizsgálja a szabálytalanság fogalmának közbeszerzésekre való alkalmazhatóságát, a szabálytalanság megállapítására jogosult intézmények hatásköreit és gyakorlati működését, valamint a szabálytalanságok okait és következményeit.

Témavezetői: 2018-2022 között Prof. Dr. Nyikos Györgyi, majd 2023 őszétől Prof. Dr. Papp Tekla és Dr. Gregóczki Etelka.

 

Remete Szandra: A légi társaságok, a vasúti társaságok és a busztársaságok helytállási kötelezettsége, különös tekintettel az utasjogokat szabályozó európai uniós rendeletekre

Témavezető: Dr. Auer Ádám (50%)

 

Dr. Lehoczki Zóra Zsófia: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Fokozatszerzés éve: 2022

Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla (100%)

 

Dr. Nagy Barna Krisztina: A szindikátusi szerződés

Fokozatszerzés éve: 2019

Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla (100%)