NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

PhD-hallgatók

 

Remete Szandra: A légi társaságok, a vasúti társaságok és a busztársaságok helytállási kötelezettsége, különös tekintettel az utasjogokat szabályozó európai uniós rendeletekre

Témavezető: Dr. Auer Ádám (50%)

 

Dr. Lehoczki Zóra Zsófia: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Fokozatszerzés éve: 2022

Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla (100%)

 

Dr. Nagy Barna Krisztina: A szindikátusi szerződés

Fokozatszerzés éve: 2019

Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla (100%)