NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A Kari Tanács 2023. évi határozatai

1/2023. (I. 24.) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta P. Szabó Sándor Kína-tanulmányok Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
2/2023. (I. 24.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Schweiczer Gábor egyetemi tanári pályázatát.
3/2023. (I. 24.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Szegedi László egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Orbán Anna egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Fehér Katalin egyetemi docensi pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 5 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Tóth József János egyetemi docensi pályázatát.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Hutkai Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatát.
4/2023. (I. 24.)  A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Karon működő Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságában Kamrás István megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 110/2022. (X. 19.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2025. október 19. napjáig – Ficzere Norman János megbízását.
5/2023. (I. 24.) a) A Kari Tanács támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét.
b) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i) A Kari Tanács támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j) A Kari Tanács támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k) A Kari Tanács támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l) A Kari Tanács támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
m) A Kari Tanács támogatta az ÁNTK alapképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
n) A Kari Tanács támogatta az ÁNTK mesterképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
o) A Kari Tanács támogatta hogy a a)-n) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2022/2023. tanév tavaszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
p) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak rendészeti tanulmányok szakirány szakirányfelelőseként Dr. Mátyás Szabolcs egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Nagy Judit szakirányfelelősi megbízásának visszavonását.
q) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció specializációfelelőseként Dr. Pásztor Szabolcs egyetemi docens megbízását Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Szemlér Tamás specializációfelelősi megbízásának visszavonását.
6/2023. (I. 24.)  A Kari Tanács támogatta a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítását.
7/2023. (I. 24.)  A Kari Tanács támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
8/2023. (I. 24.)  A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon, egyes rendelkezései 2023. február 1. napján lépnek hatályba.
9/2023. (I. 24.)  A Kari Tanács nem támogatta Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. 
10/2023. (II. 21.)  a)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
b)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Méhes Tamás egyetemi docens megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
c)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Hárs András adjunktus megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
d)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Kozák Kornélia tanársegéd megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
e)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Szabó Zsanett hallgató megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
f)     A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 2 nem szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Veress Balázs Attila hallgató megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
g)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Dr. Bathó Gábor adjunktus megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
h)   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Dr. Szalai András egyetemi docens megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
i)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Budai György nyelvtanár megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
j)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Varga András adjunktus megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
k)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Kamrás István hallgató megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
l)     A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Ficzere Norman János hallgató megbízását 2023. február 21. napjától számított egy évre.
11/2023. (II. 21.)  A Kari Tanács tudomásul vette az Intézményfejlesztési Terv (2020-2025) céljaihoz rendelt akciók 2022. évi értékelését.
12/2023. (II. 21.)  A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
13/2023. (III. 21.)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Professor Emeritus cím adományozását Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár részére.
14/2023. (III. 21.)  a)    A Kari Tanács támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét.
b)    A Kari Tanács támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c)    A Kari Tanács támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
d)    Az a)-c) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2023/2024. tanév őszi félévétől kell alkalmazni felmenő rendszerben.
15/2023. (III. 21.)  A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását, a következő módosítási javaslatok indítványozása mellett:

• Az előterjesztés 6. számú mellékletét képező Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 9. számú mellékletét képező Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata 20. § (9) bekezdéséhez kapcsolódó módosítási javaslat:

„(9) Az Egyetem érdekkörében felmerülő okból, a hallgató beleegyezése mellett a kollégiumi elhelyezés szüneteltethető. A hallgató a tényleges kollégiumi bent nem tartózkodás idejére számolható napidíjjal csökkentett havi kollégiumi díj megfizetésére köteles.”

A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
16/2023. (V. 16.)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag első helyre rangsorolta Dr. Fási Csaba osztályvezetői pályázatát.
17/2023. (V. 16.)  a)    A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Professor Emeritus cím adományozását Dr. Tózsa István egyetemi tanár részére.
b)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Professor Emeritus cím adományozását Dr. Takács Albert egyetemi tanár részére.
18/2023. (V. 16.)  A Kari Tanács támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánjának 2022. évi beszámolóját.
19/2023. (V. 16.)  A Kari Tanács támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
20/2023. (VI. 13.)  a)   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Dr. Halász Iván részére.
b)   A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen és 6 nem szavazattal döntött a Lőrincz Lajos-emlékgyűrű adományozásáról Dr. Egedy Gergely részére.
c)    A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Ördögh Tibor részére.
d)   A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 2 nem és 2 érvénytelen szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Méhes Tamás részére.
e)   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Dr. Hárs András részére.
f)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Ináncsi Mátyás Ottó részére.
g)   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Szabó Zsanett részére.
h)   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Kiss Fanni részére.
i)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Nemes Lídia Kamilla részére.
j)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Szabó Renáta részére.
k)   A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 nem szavazattal döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatának adományozásáról Dr. Krasznay Csaba részére.
l)     A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozatának adományozásáról Dr. Villányi József részére.
21/2023. (VI. 13.)  a)    A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Kristó Katalin megbízását 2023. június 14. napjától számított egy évre.
b)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Tóth Norbert megbízását 2023. június 14. napjától számított egy évre.
c)    A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Csapó Zsuzsanna megbízását 2023. június 14. napjától számított egy évre.
d)    A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2023. június 14. napjától számított egy évre.
22/2023. (VI. 13.) A Kari Tanács tudomásul vette az Intézményfejlesztési Terv (2020-2025) egyetemi teljesítménymutatóinak 2023. évi értékelését.
23/2023. (VI. 13.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
24/2023. (VI. 13.) a) A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, az Elismerési Szabályzat, a Kollégiumi Szabályzat, valamint - a b) pontban foglalt kivétellel - a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
b)  A Kari Tanács nem támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3/A-3/D. számú mellékleteinek, valamint 4. számú mellékletének módosítását. 
25/2023. (VI. 13.) A Kari Tanács támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
26/2023. (VII. 11.)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Zachar Péter Krisztián nemzetközi dékánhelyettesi pályázatát.
27/2023. (VII. 11.)  A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal első helyre rangsorolta Nagy Zsuzsanna lektorátusvezetői pályázatát.
28/2023. (VII. 11.)  a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag első helyre rangsorolta Farkas Noémi Tünde nemzetközi osztályvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag első helyre rangsorolta Tischler Zoltán oktatásszervezési osztályvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag első helyre rangsorolta dr. Szabó Kata tanulmányi osztályvezetői pályázatát.
29/2023. (VII. 11.)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Professor Emeritus cím adományozását Dr. Kiss György Árpád egyetemi tanár részére.
30/2023. (VII. 11.)  a)  A Kari Tanács támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét.
b)  A Kari Tanács támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c)  A Kari Tanács támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d)  A Kari Tanács támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e)  A Kari Tanács támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f)   A Kari Tanács támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g)  A Kari Tanács támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h)  A Kari Tanács támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i)   A Kari Tanács támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j)   A Kari Tanács támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k)  A Kari Tanács támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l)   A Kari Tanács támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
m)   A Kari Tanács támogatta az ÁNTK alapképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
n)  A Kari Tanács támogatta az ÁNTK mesterképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
o)  Az a)-l) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2023/2024. tanév őszi félévétől kell alkalmazni felmenő rendszerben. Azonban a tantervekben szereplő idegennyelvi és szaknyelvi követelményeket nem csak felmenő rendszerben, hanem a 2023. július 7-ig abszolutóriumot meg nem szerző hallgatók hatályos tantervei esetében is alkalmazni kell.
p)  Az m)-n) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2023/2024. tanév őszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
q)  A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 nem szavazattal támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Horváth Attila egyetemi tanár megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Kiss György szakfelelősi megbízásának megszüntetését.
r)   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Nyikos Györgyi szakfelelősi megbízásának megszüntetését.
31/2023. (VII. 11.)  a)  A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta az International Cybersecurity Studies mesterképzési szak indítását. 
b)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az International Cybersecurity Studies mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Szádeczky Tamás egyetemi docens megbízását. 
32/2023. (VII. 11.)  a)  A Kari Tanács támogatta a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak ajánlott tantervét.
b)  A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 nem szavazattal támogatta a kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak közszolgálati és politikai kommunikációmenedzsment specializációfelelőseként Dr. Kovács Gábor egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Herendy Csilla specializációfelelősi megbízásának megszüntetését.
33/2023. (VII. 11.)  A Kari Tanács támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.