NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kiberbiztonsági mesterképzés

KIBERBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

felveteli.antk@uni-nke.hu 

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet vagy kreditigazolás szkennelt képét;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól).

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2023. ÁPRILIS 30.

(A hiányosan kitöltött vagy hiányzó melléklettel rendelkező kérelmeket, a visszaküldéstől számítva 1 hétig van lehetőség javítani!)

Jelen eljárásban az alábbi tanulmányok nem fogadhatók el:

 • szakirányú továbbképzés
 • doktori iskola
 • OKJ képzés
 • felsőoktatási szakképzés

 

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI minden jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon. Kreditelismerési kérelem benyújtásánál elsősorban számításba vehetőek az alábbi szakok:

 • államtudományi osztatlan mesterképzési szak
 • bűnügyi igazgatási alapképzési szak
 • gazdaságinformatikus alapképzési szak
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak
 • katasztrófavédelem alapképzési szak
 • katonai gazdálkodási alapképzési szak
 • katonai logisztika alapképzési szak
 • katonai üzemeltetés alapképzési szak
 • katonai vezetői alapképzési szak
 • közigazgatás- szervező alapképzési szak
 • mérnök informatikus alapképzési szak
 • nemzetbiztonsági alapképzési szak
 • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak
 • biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak
 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
 • polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak
 • programtervező informatikus alapképzési szak
 • rendészeti igazgatási alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • informatikai ismeretek (30 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, kriptográfia alkalmazása, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei;
 • államtudományi és társadalomtudományi ismeretek (30 kredit): közigazgatási jog, alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, közigazgatási rendtartás, alkotmány- és jogtörténet, európai közjog, nemzetközi jog, államtan, közgazdaságtan, szociológia, politológia, pszichológia, vezetés- és szervezéselmélet.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el.

 

KIBERBIZTONSÁGI mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.