Kiberbiztonsági mesterképzés

KIBERBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen kell benyújtani: Tanulmányi Osztály 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület I. emelet 134. Továbbá a kérelmet és a részletező lapot (a csatolmányokat nem!) word formátumban elektronikusan is meg kell küldeni a velikovszki.andrea@uni-nke.hu e-mail címre.

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv hiteles másolatát,

- a teljesített tantárgy hitelesített tematikáját,

- az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A benyújtott dokumentumokat a kreditelismerési eljárás lezárultával nincs lehetőségünk visszadni, így amennyiben szükségük lesz rá a jövőben (tantárgyi kreditátviteli kérelmek beadása, más felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés, stb.), javasolt másolatot készíteniük róluk a leadás előtt.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI minden jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon. Kreditelismerési kérelem benyújtásánál elsősorban számításba vehetőek az alábbi szakok:

 • államtudományi osztatlan mesterképzési szak
 • bűnügyi igazgatási alapképzési szak
 • gazdaságinformatikus alapképzési szak
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak
 • katasztrófavédelem alapképzési szak
 • katonai gazdálkodási alapképzési szak
 • katonai logisztika alapképzési szak
 • katonai üzemeltetés alapképzési szak
 • katonai vezetői alapképzési szak
 • közigazgatás- szervező alapképzési szak
 • mérnök informatikus alapképzési szak
 • nemzetbiztonsági alapképzési szak
 • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak
 • biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak
 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
 • polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak
 • programtervező informatikus alapképzési szak
 • rendészeti igazgatási alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • informatikai ismeretek (30 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, kriptográfia alkalmazása, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei;
 • államtudományi és társadalomtudományi ismeretek (30 kredit): közigazgatási jog, alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, közigazgatási rendtartás, alkotmány- és jogtörténet, európai közjog, nemzetközi jog, államtan, közgazdaságtan, szociológia, politológia, pszichológia, vezetés- és szervezéselmélet.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

KIBERBIZTONSÁGI mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.