NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársak

Nemzetközi Jogi Tanszék munkatársai

Az oktatók publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában, a szerző nevére történő keresés után tekinthetők meg.

Tanszékvezető  Dr. Tóth Norbert egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 214. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-805
Email: toth.norbert@uni-nke.hu
Fogadóóra: 
Oktatási-kutatási terület: diplomáciai kapcsolatok joga, emberi jogok, kisebbségi jogok, a területi autonómia kérdése a nemzetközi jogban
 
Ügyintéző Brenner-Katona Katalin szakelőadó
  Iroda: Ludovika Campus Szárnyépület, 229. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-807
  E-mail: brenner-katona.katalin@uni-nke.hu
   
Oktatók Dr. Csapó Zsuzsanna egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 217. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-805
Email: csapo.zsuzsanna@uni-nke.hu
Fogadóóra: 
Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, fegyveres konfliktusok nemzetközi joga (ius ad bellum, ius in bello), a természetes személy aktív és passzív nemzetközi jogalanyisága (emberi jogok, nemzetközi büntetőjog), nemzetközi viták rendezése
   
  Dr. Hárs András adjunktus 
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 217. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: hars.andras@uni-nke.hu
  Fogadóóra: szerda 14:00-16:00 között személyesen vagy akár más időpontban is online - kizárólag előzetes, emailben történő előzetes egyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, magyar külügyi igazgatás, konzuli kapcsolatok joga, felelősség a nemzetközi jogban, nemzetközi szervezetek, ENSZ, békefenntartás, mesterséges intelligencia és nemzetközi jog kapcsolata
   
  Dr. Horváth Valéria Eszter tanársegéd
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 217. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: Horvath.Valeria.Eszter@uni-nke.hu
  Fogadóóra: 
  Oktatási-kutatási terület:
   
  Dr. Nagy Noémi  egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 214. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: nagynoemi@uni-nke.hu
  Fogadóóra: 
  Oktatási-kutatási terület: nyelvi és kisebbségi jogok, nyelv- és kisebbségpolitika, az emberi jogok nemzetközi és alkotmányos védelme, nemzetközi jog, jogtörténet
   
  Dr. Szappanyos Melinda adjunktus
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 217. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: Szappanyos.Melinda@uni-nke.hu
  Fogadóóra: 
Oktatási-kutatási terület:
   
  Dr. Varga Réka egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Oktatási Központ 503. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-180
  Email: varga.reka@uni-nke.hu
  Fogadóóra:
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi humanitárius jog, nemzetközi jog, nemzetközi bütetőjog
   
  Dr. Vizi Balázs habilitált egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 214. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: vizi.balazs@uni-nke.hu
  Fogadóóra: 
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, emberi jogok nemzetközi védelme, kisebbségi jogok, európai kisebbségi ügyek, nem területi alapú autonómiák Európában