Munkatársak

Tanszékvezető  Dr. habil. Vizi Balázs egyetemi docens
  Iroda: 247
Telefon: +36-1-432-9000/20-805
Email: vizi.balazs@uni-nke.hu
Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, emberi jogok nemzetközi védelme, kisebbségi jogok, európai kisebbségi ügyek, nem területi alapú autonómiák Európában
 
Oktatók Dr. Lattmann Tamás egyetemi docens
  Iroda: 249
Telefon: + 36-1-432-9000/20-805
Email: lattmann.tamas@uni-nke.hu
Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, nemzetközi hadijog, nemzetközi büntetőjog, emberi jogok, európai jog, Európai Unió
   
  Dr. Csapó Zsuzsanna egyetemi docens
  Iroda: 249
Telefon: +36-1-432-9000/20-805
Email: csapo.zsuzsanna@uni-nke.hu
Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, fegyveres konfliktusok nemzetközi joga (ius ad bellum, ius in bello), a természetes személy aktív és passzív nemzetközi jogalanyisága (emberi jogok, nemzetközi büntetőjog), nemzetközi viták rendezése
   
  Dr. Tóth Norbert egyetemi docens
  Iroda: 249
Telefon: +36-1-432-9000/20-805
Email: toth.norbert@uni-nke.hu
Oktatási-kutatási terület: diplomáciai kapcsolatok joga, emberi jogok, kisebbségi jogok, a területi autonómia kérdése a nemzetközi jogban
 
  Dr. Nagy Noémi adjunktus
  Iroda: 249
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: nagynoemi@uni-nke.hu
  Oktatási-kutatási terület: nyelvi és kisebbségi jogok, nyelv- és kisebbségpolitika, az emberi jogok nemzetközi és alkotmányos védelme, nemzetközi jog, jogtörténet
   
  Dr. Hárs András tanársegéd
  Iroda: 249
  Telefon: +36-1-432-9000/20-805
  Email: hars.andras@uni-nke.hu
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, magyar külügyi igazgatás, konzuli kapcsolatok joga, felelősség a nemzetközi jogban, nemzetközi szervezetek, ENSZ, békefenntartás