NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Munkatársi aktivitás oktatói bontásban

 

Dr. habil. Hazafi Zoltán

Jogász, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, szakmai főtanácsadó a Belügyminisztériumban. Tanulmányait a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, az Ecole Nationale d' Administration francia vezetőképzőben, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben, valamint a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte. Jogi végzettsége mellett európai jogi szakjogászi és minőségmenedzser szakképzettséget is szerzett. Több, mint 25 éve dolgozik a közigazgatásban a közszolgálat fejlesztése és a kormányzati személyzetpolitika területén. Szűkebb szakterülete a közszolgálati jog és a korszerű HR-megoldások elterjesztése a közigazgatásban, – ezekkel kapcsolatosan készítette doktori értekezését – de foglalkozott közigazgatási minőségfejlesztéssel és szervezetfejlesztési projektekkel is. A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás és az Új Magyar Közigazgatás szerkesztőbizottságainak tagja. Oktatott a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Zsigmond Király Főiskolán. Eddigi munkásságát a Közszolgálatért érdemjel bronz fokozatával, valamint Magyary Zoltán-díjjal ismerték el.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033144

 

Dr. Kajtár Edit

Jogász, diplomás coach, egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Emberi Erőforrás Tanszékén. Főbb kutatási területei a következők: Személyes és online business coaching, csoport coaching: (2015 óta) magyar és angol nyelven, különböző szakmai hátterű ügyfeleknek (jog, mérnöki, IT, civil szervezet, kormányzat és oktatás-kutatás); Személyiség- és vezetőfejlesztő tréning: (2017, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Szociális gazdasági menedzserképzés); munkaügyi vitarendezés tréning (2017, Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat). Főbb kutatási projektek, amelyekben a közelmúltban részt vett: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme OTKA, 2013–2016, (vezető); A kollektív szerződések munkajogi dogmatikája OTKA, 2014–2016; Interdiszciplináris: Integrált Empower Szabadegyetem (pszichológia, művészetek jog-, és orvostudomány, 2013-2014, koordinátor); DAAD Határokon átnyúló munkavégzés.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10016733

 

Dr. habil. Kun Attila

Egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Emberi Erőforrás Tanszékén. Továbbá tanszékvezető egyetemi tanár a Károli Gáspár Református Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén. Az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tagja. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) országos szakmai koordinátora. Tagja a következő szervezeteknek: Labour Law Research Network, LLRN (Advisory Committee, tag); Labour Law and Social Security Studies Center of the University of Talca, Chile, Santiago, Advisory Council tag; Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), Organising Committee tagja; ILO CEELEX Network; Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Tudományos Bizottságának Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága, tag; Academic network on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises; Magyar Munkajogi Társaság (2004-), Tag; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság (2007-), Tag, Elnökségi tag (2015-); Network on European Labour and Social Law of Young Researchers, tag.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10035153

 

Ludányi Dávid

Egyetemi tanársegéd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Emberi Erőforrás Tanszékén. Tanulmányait 2012-ben kezdte igazgatásszervező szakon, majd közigazgatási mesterképzési szakon folytatta, ahol 2017-ben végzett. Az Emberi Erőforrás Intézetben korábban demonstrátoraként, illetve a Közszolgálati és Emberi Erőforrás TDK-titkáraként és alapító tagjaként, majd később intézeti munkatársként istevékenykedett. Érdeklődése elsősorban a hazai és összehasonlító közszolgálati jogra irányul. 2017-ben első helyezést ért el a XXXIII.Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójának Közigazgatási Jogi Tagozatában. PhD tanulmányokat folyat az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában. A közigazgatás-szervező, államtudományi és nemzetközi igazgatási szakokon a Közszolgálati jog c. tantárgyat oktatja.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10061720

 

Dr. Paksi-Petró Csilla

Okleveles közigazgatási menedzser, tréner, egyetemi tanársegéd. Főállású oktató az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Emberi Erőforrás Tanszékén. Oktatói és vezetőfejlesztő tréneri tevékenysége mellett gyakorlati szakemberként, koordinációs és szakértői feladatokat ellátva vett részt az elmúlt évek közszolgálati személyzetfejlesztési projektjeiben. Kutatási területe az emberierőforrás-gazdálkodás, a közszolgálati életpálya reformjai, a közszolgálati továbbképzés/vezetőképzés rendszere. Doktori értekezésében a közigazgatási vezetőképzés oktatás-módszertani megújítását vizsgálta.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10044604

 

Dr. Petrovics Zoltán

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Emberi Erőforrás Tanszékén 2013 óta oktat. 2007-től 2011-ig előbb a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztályán, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-irányítási Főosztályán dolgozott, ahol elsődlegesen munkajoggal foglalkozott. 2010 és 2015 között tagja volt a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak. 2012 júliusától az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság kormányzat által delegált tagja, 2015 októberétől elnöke. 2011-től a Lex HR-Munkajog, majd az ennek helyébe lépő HR & Munkajog jogi szaklap főszerkesztője volt 2016 végéig. 2017-től a HVG-ORAC gondozásában megjelenő Munkajog jogi szaklap főszerkesztője. Pályafutása során számos kutatásban részt vett, így például 2013 és 2014 között az Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya című kutatásban a jogi munkacsoport vezetőjeként, valamint kutatóként. 2013 és 2016 között tagja volt a Kúria három joggyakorlat-elemző csoportjának.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038652

 

Szakács Édua

Tanársegéd, tréner, coach. Első diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, majd később a Szegedi Tudomány Egyetem pszichológia szakát végezte el. Több, mint egy évtizede dolgozik a kompetenciaalapú felnőttképzésben. Aktívan részt vett a rendvédelmi vezetőképzés tematikájának és módszertanának kialakításában, fejlesztésében, illetve gyakorlati megvalósításában. Emellett évek óta foglalkozik e-tananyagok módszertani tervezésével, fejlesztésével. 2014 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Jellemzően a karriertervezés és a kompetenciamenedzsment témaköreiben publikál. Doktorandusz hallgatóként részt vett a Közszolgálati HR menedzsment, valamint a Közszolgálati Stratégiai Emberi Erőforrás Gazdálkodás című tankönyvek megírásában. Készülő disszertációjának a témája a közszolgálati pályakezdők kompetenciaalapú karriertámogatása. 2016 óta dolgozik az Emberi Erőforrás Tanszéken, ahol jellemzően a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos tárgyak oktatását végzi.

Publikációs tevékenységéről bővebben, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10048917