NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

2023/2024. őszi félév

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek
Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program
A közpolitika folyamata és intézményei Dr. Gellén Márton Dr. Gellén Márton, 
Dr. Horváth Anett
 
Államelmélet I. Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos, 
Dr. Fejes Zsuzsanna
Dr. habil Szmodis Jenő
Dr. Szerletics Antal
Dr. Kevevári István
 
Általános politológia Dr. Pál Gábor Dr. Pál Gábor 
Dr. Tanács-Mandák Fanni
 
Általámos szociológia Prof. Dr. Egedy Gergely Prof. Dr. Egedy Gergely,   
Dr. Szabó Máté Csaba, 
Dr. Gazsó Dániel
BA vizsgakérdések 2021.pdf
Anthologia Philosophico-Politica (Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből) Dr. Pongrácz Alex Dr. Deák József  
Introduction to Political Science Dr. Kaiser Tamás Dr. Pál Gábor
Dr. Tanács-Mandák Fanni
Dr. Szerletics Antal
 
Jogi alaptan Dr. Szerletics Antal Dr. Szerletics Antal  
Kormányzás és szakpolitikák rendszere Prof. Dr. Kis Norbert Prof. Dr. Kis Norbert
Prof. Dr. Lentner Csaba
 
Kormányzástan és közpolitika Dr. Kaiser Tamás Dr. Kaiser Tamás
Dr. Fejes Zsuzsanna
Dr. Pál Gábor
Dr. habil Szmodis Jenő
Dr. habil Hazafi Zoltán
Dr. Gál András Levente
 
Kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése Dr. Fejes Zsuzsanna Dr. Fejes Zsuzsanna
Dr. Tanács-Mandák Fanni
Dr. Horváth Anett
Dr. Kaiser Tamás
 
Közpolitika Dr. Kaiser Tamás Dr. Horváth Anett  
Összehasonlító politológia Dr. Pál Gábor Dr. Tanács-Mandák Fanni  
Politika és etika Dr. Pál Gábor Dr. Pál Gábor
Dr. Szerletics Antal
 
Regionális politika I. Dr. Kaiser Tamás Dr. Buskó Tibor  
Szociológia Dr. Szabó Máté Csaba Dr. Szabó Máté Csaba
Dr. Gazsó Dániel