Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

TAVASZI FÉLÉV 2019-2020

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek
Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Államelmélet II. Dr. habil Szmodis Jenő Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Pongrácz Alex,    Dr. habil Szmodis Jenő Tantárgyi követelmények  
Államtan Dr. habil Szmodis Jenő Dr. habil Szmodis Jenő Tantárgyi követelmények  
Általános jogtan Dr. Szerletics Antal Dr. Szerletics Antal Tantárgyi követelmények  
Általános politológia Dr. Pál Gábor Dr. Horváth Attila, Dr. Pál Gábor,
dr. Szentpéteri-Nagy Richard
Tantárgyi követelmények  
Bevezetés a közpolitikába Dr. Kaiser Tamás Dr. Horváth Anett Tantárgyi követelmények  
Jogelmélet Dr. habil Szmodis Jenő Dr. habil Szmodis Jenő Tantárgyi követelmények  
Kormányzati és közigazgatási hatáselemzés Dr. habil Kaiser Tamás Dr. Székely Mózes

Tantárgyi követelmények nappali tagozat

Tantárgyi követelmények levelező tagozat

 
Közpolitika elemzés Dr. habil Kaiser Tamás Dr. Horváth Anett, Dr. Gellén Márton Tantárgyi követelmények  
Politológia II.  Dr. Pál Gábor Dr. Horváth Attila, Dr. Pál Gábor Tantárgyi követelmények  
Szabályozás és kodifikáció I. Prof. Dr. Kis Norbert Prof. Dr. Kis Norbert, Dr. Bujdosó András,  Dr. Tóth Zoltán, Dr. Szilvásy György, Dr. Kovács Endre, Dr. habil Szabó Zsolt, Dr. Mázi András    
Szervezet-, politikai és jogszociológia Prof. Dr. Egedy Gergely Dr. Bauer Lilla, Prof. Dr. Egedy Gergely, Dr. Szabó Máté Csaba, dr. Szentpéteri-Nagy Richard,  Gazsó Dániel Tantárgyi követelmények  
Szervezetszociológia Prof. Dr. Egedy Gergely Dr. Bauer Lilla, Prof. Dr. Egedy Gergely, Dr. Horváth Anett, Dr. Pál Gábor, Dr. Szabó Máté Csaba, Gazsó Dániel Tantárgyi követelmények  
Társadalomismeret Prof. Dr. Egedy Gergely Dr. Bauer Lilla, Prof. Dr. Egedy Gergely, Dr. Szabó Máté Csaba, Gazsó Dániel Tantárgyi követelmények