NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus ellátja

a)      a Kar alap- és mesterképzési szakjain, nappali és levelező tagozaton a hallgatók idegen nyelvi és szaknyelvi képzését,

b)      közreműködik a Kar nemzetközi kapcsolatainak építésében,

c)      a feladatköréhez kapcsolódó kutatási és tananyag-fejlesztési tevékenységet folytat.