Bemutatkozás

Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus ellátja

a)      a Kar alap- és mesterképzési szakjain, nappali és levelező tagozaton a hallgatók idegen nyelvi és szaknyelvi képzését,

b)      a Kar feladatellátása során felmerülő fordítási és lektorálási feladatokat,

c)      közreműködik a Kar nemzetközi kapcsolatainak építésében,

d)      a feladatköréhez kapcsolódó kutatási és tananyag-fejlesztési tevékenységet folytat.