NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Ügyfélkiszolgálás a közigazgatásban

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült az Ügyfélkiszolgálás a közigazgatásban (Közigazgatási Speciális jelentés 2017), elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a közigazgatás működésének társadalmi szemléletű helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) feldolgozni, amelyek a társadalom és a gazdaság, mint igénybevevők helyzetét állítják fókuszba. E téren egyre gyorsuló ütemben halad a közigazgatás elektronizálása, ugyanakkor a személyes ügyintézés lehetőségei is továbbra is biztosítottak számos területen.

Az elemzésben a 2018. év során a jogi háttér és nemzetközi keretbe helyezés mellett a fejlesztések fő területein túl az ügyintézési módok, csatornák és számos ügytípus konkrét helyzetképe is kibontakozik, amellyel lehetőséget ad a jelentés a hazai ügyintézési gyakorlat, ügyfél szempontú helyzetének áttekintésére.

Jelentés letöltése