NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Jó Állam Véleményfelmérés 2017

A lakossági vélemények feltárása megkerülhetetlen, ha az állam és alrendszerei működését vagy a kormányzati célrendszer megfelelőségét és a célok sikeres elérését akarjuk vizsgálni, mert a kormányzásnak a közjót kell szolgálnia, és ehhez a népfelség elve alapján a választópolgároktól származik a legitimáció. Ennek a legitimációnak pedig az egyik legfontosabb forrása a kormányzati munkával és az állam által működtetett intézményrendszerekkel való elégedettség – ez egyidejűleg a közjó fokmérője is. Tehát a Jó Állam Jelentéshez kapcsolódó Jó Állam Véleményfelmérés elsődleges célja, hogy átfogó, nagy mintás, reprezentatív kérdőíves adatfelvételre alapozva felmérje a kormányzati képességek lakossági percepcióját.

Mivel a lakossági vélemények megismerése az állami működés lehető legszélesebb körében releváns a Jó Állam-koncepcióhoz kapcsolódóan, ezért olyan önálló mérőeszköz (kérdőív) fejlesztésére volt szükség, amely strukturáltan és standard módon képes mérni az állammal és alrendszereivel kapcsolatos percepciókat, attitűdöket és elégedettséget a 18 évesnél idősebb magyarországi lakosság körében. A 2016-os Jó Állam Véleményfelmérés tapasztalatait feldolgozva 2017-ben egy újonnan kifejlesztett mérőeszközzel, 2500 fő címlistás megkeresésével történt meg az adatfelvétel.

A 2016-os Jó Állam Véleményfelméréshez képest 2017-ben egy jóval több tematikus blokkot érintő és a különböző tematikus tartalmak összehasonlíthatóságát biztosító kérdőívvel dolgoztunk. A 2017-es Jó Állam Véleményfelmérés így alkalmas arra, hogy a Jó Állam Jelentés percepciós mutatóinak biztosítása és a hatásterületi elemzések gazdagítása mellett önálló kutatásként is megállja a helyét.

A mérőeszköz-fejlesztés során kiemelt célunk volt, hogy olyan kérdőívet hozzunk létre, amely standard módon – kisebb korrekciókkal – a következő években is használható, és a későbbiekben lehetőséget kínál az időbeli összehasonlításokra is. Kutatási tapasztalataink azt mutatják, hogy megegyező kérdések esetében is számolnunk kell a kérdőívek eltérő szerkesztéséből fakadó kontextushatásokkal, amelyek kisebb-nagyobb eltéréseket okoznak a mért értékekben. Emiatt a Jó Állam Véleményfelmérés 2016-os adataival a jelen kutatás eredményeit nem vetjük össze, az idősoros adatok elemzésére terveink szerint a jövő évtől lesz mód.

 

A Jó Állam Véleményfelmérés 2017 letöltése (PDF)

A Jó Állam Véleményfelmérés 2017 interaktív verzió (online betekinés)