Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

felveteli.antk@uni-nke.hu

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet vagy kreditigazolás szkennelt képét;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól). Amennyiben a felsőoktatási intézmény nem tudja megoldani a hitelesítést, elfogadjuk a tematikákat hitelesítés nélkül is. Ez esetben azt az e-mailt kell továbbítani, melyben a felsőoktatási intézmény elküldte Önöknek a tematikákat/tantárgyi programokat.

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2021. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
 • politikatudományok alapképzési szak
 • társadalmi tanulmányok alapképzési szak
 • igazgatásszervező alapképzési szak
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményei által folytatott bármely főiskolai képzés, egyetemi képzés, alapképzési szak vagy mesterképzési szak.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi területekről:

 • állam- és jogtudományok,
 • gazdaságtudományok,
 • had- és rendészettudományok,
 • interkulturális tanulmányok,
 • kommunikáció- és médiatudomány,
 • közigazgatás-tudományok,
 • politikatudományok,
 • szociológia,
 • társadalomtudomány,
 • történettudomány.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a felsorolt ismeretkörökben legalább 25 kredittel rendelkezzen. Minimum egy éves államigazgatási, illetve közszolgálati gyakorlati tapasztalat 5 kreditértékben beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el.

 

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.