Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen kell benyújtani: Tanulmányi Osztály 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület I. emelet 134. Továbbá a kérelmet és a részletező lapot (a csatolmányokat nem!) word formátumban elektronikusan is meg kell küldeni a velikovszki.andrea@uni-nke.hu e-mail címre.

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv hiteles másolatát,

- a teljesített tantárgy hitelesített tematikáját,

- az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A benyújtott dokumentumokat a kreditelismerési eljárás lezárultával nincs lehetőségünk visszadni, így amennyiben szükségük lesz rá a jövőben (tantárgyi kreditátviteli kérelmek beadása, más felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés, stb.), javasolt másolatot készíteniük róluk a leadás előtt.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
 • politikatudományok alapképzési szak
 • társadalmi tanulmányok alapképzési szak
 • igazgatásszervező alapképzési szak
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményei által folytatott bármely főiskolai képzés, egyetemi képzés, alapképzési szak vagy mesterképzési szak.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi területekről:

 • állam- és jogtudományok,
 • gazdaságtudományok,
 • had- és rendészettudományok,
 • interkulturális tanulmányok,
 • kommunikáció- és médiatudomány,
 • közigazgatás-tudományok,
 • politikatudományok,
 • szociológia,
 • társadalomtudomány,
 • történettudomány.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a felsorolt ismeretkörökben legalább 25 kredittel rendelkezzen. Minimum egy éves államigazgatási, illetve közszolgálati gyakorlati tapasztalat 5 kreditértékben beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.