NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

A Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék a Kar legnagyobb, és leginkább szerte ágazóbb profillal rendelkező szervezeti egysége. A Tanszék feladata a közigazgatás szervezeti, irányítási és működési dogmatikája és hatékonysága, a vezetés- és szervezéstudomány, a közmenedzsment, a közszolgálatfejlesztés-menedzsment (központi, területi, helyi) kérdéseinek oktatása és kutatása.

A Tanszék kiemelten foglalkozik a települési önkormányzatok és a helyi területfejlesztés oktatásával és kutatásával. A Tanszék feladata a digitális kormányzás, az adatvédelem és információszabadság, a kiberbiztonság és a közigazgatási információrendszerek – illetve tágabb értelemben az infokommunikációs technológiák - közszolgálattal való kapcsolatának kutatása és oktatása.

Jelenleg 8 szakon oktatunk 48 kötelező tárgyat, és 36 szabadon választható tárgyat. (Ebből 26 magyar nyelvű, 13 idegen nyelvű)

Gyakorlat-orientált oktatási-kutatási portfóliónk miatt a tanszék az egyik legnépszerűbb, a szakdolgozati témaválasztók és doktori hallgatók között.