Bemutatkozás

A Tanszék feladata a közigazgatás szervezeti, irányítási és működési dogmatikája és hatékonysága, a vezetés- és szervezéstudomány, a közmenedzsment, a közszolgálatfejlesztés-menedzsment (központi, területi, helyi) kérdéseinek oktatása és kutatása. A Tanszék kiemelten foglalkozik a települési önkormányzatok és a helyi területfejlesztés oktatásával és kutatásával. A Tanszék feladata a digitális kormányzás, az adatvédelem és információszabadság, a kiberbiztonság és a közigazgatási információrendszerek – illetve tágabb értelemben az infokommunikációs technológiák - közszolgálattal való kapcsolatának kutatása és oktatása.