NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kiberbiztonsági Tanszék bemutatkozás

A 2023. február 1-jén megalakult Kiberbiztonsági Tanszék nem előzmények nélkül született meg. Az NKE Közigazgatás-tudományi Kar E-közszolgálati Intézetének keretében jött létre 2014-ben az Információbiztonsági Tanszék, ami az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény alapján biztosította az elektronikus információbiztonsági vezető képzést a jogszabályi megfelelés érdekében, és önálló tanszékként működött 2016-ig.  

Az egyre növekvő számú, globális hatású kibertámadások, illetve az állami szektorban tapasztalt információbiztonsági szakember hiány megszüntetésének igénye hívta életre az NKE Kiberbiztonsági Akadémiáját, aminek deklarált célja volt olyan egyetemi szintű, kiberbiztonsággal kapcsolatos képzések indítása, amelyek szakmájukat magas szinten végző szakembereket bocsájt elsősorban az államigazgatás, valamint a piaci szereplők munkaerő hiányának biztosítására. 

2020-ban indult el a magyar nyelvű kiberbiztonsági mesterképzés, ami Tanszékünk egyik kiemelt fókusza. A képzés megvalósítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemiségét, ugyanis Egyetemünk különböző Karainak, Intézeteinek kiberbiztonsággal foglalkozó oktatói szoros együttműködésben dolgoznak a fentebb megfogalmazott célok teljesülésén. 

Az együttműködés nem csupán az oktatás területén kiemelkedő, oktatóink kiemelt feladatnak tekintik a tehetséggondozást, és a hallgatókkal való közös munkát, ami rendszeresen a kutatási projektekbe való bevonást is jelenti. Ennek eredményeképp hallgatóink számos hazai és nemzetközi kiberversenyt nyertek az elmúlt években, a kiberbiztonság fókuszú dolgozatok rendszeresen előkelő eredményeket érnek el az Intézményi- és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. 

Az egyetem vezetése a kiberbiztonsági szakmai terület megerősítése, és újabb oktatási feladatok támogatása érdekében 2023. február 1-ével a Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékből való kiválással létrehozta az önálló Kiberbiztonsági Tanszéket. 

A Tanszék feladata a kiberbiztonsági szabályozások és szabványok, az adatvédelmi jog, a kockázatmenedzsment, a biztonsági technológiák alkalmazása, a kiberbiztonsági stratégia és vezetés, valamint az információbiztonsággal, kiberbiztonsággal, és adatvédelemmel kapcsolatos további tárgyak oktatása.