NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi szervezetek

A karon végzett oktatási és kutatási tevékenységhez köthető nemzetközi szervezetekben való tagság kiváló lehetőséget biztosít a kari oktatók és kutatók számára, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységekbe, a konferenciákon találkozzanak kollégáikkal, és elmélyítsék az eddigi együttműködést, vagy éppen újakat hozzanak létre.

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatási és kutatási tématerületeihez az alábbi szervezetek köthetők:

EIPA - European Institute of Public Administration

Az EIPA több mint 35 éve kínál oktatási és fejlesztési programokat EU közügyekben. Az NKE csatlakozása révén lehetőség nyílt arra, hogy az egyetem oktatói részt vegyenek ezeken a képzéseken, illetve az EIPA Board tagság révén a programok alakításába is beleszólhat az egyetem.

DISPA - Directors of Institutes and School of Public Administration

ECPR - European Consortium for Political Research

Az ECPR a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok oktatásával foglalkozó intézmények szervezete. Az ECPR tagság a tagintézményekben végzett hallgatóktól kezdve a professzorokig egy sor előnnyel jár, amelyek segíti karrierjük fejlesztése során.

IIAS - International Institute of Administrative Sciences

AZ NKE IIAS tagságán keresztül oktatóink-kutatóink kiváló lehetőséget kapnak arra, hogy a magát missziójában a világ vezető közigazgatási fórumaként definiáló szervezet tevékenységein keresztül bekerüljenek a közigazgatás-tudomány nemzetközi vérkeringésébe. Az éves konferencián való fellépés erre kiváló lehetőséget teremt. Számos előzményt követően a szervezetet 1932-ben alapították meg, és azóta kisebb megszakítással a közigazgatás-tudomány fő nemzetközi fórumaként funkcionál. Székhelye Brüsszel.

EGPA - European Group for Public Administration

A Kari Tanács 42/2014. (VI. 3.) határozatával támogatta az NKE csatlakozását a European Group for Public Administration (EGPA) nemzetközi közigazgatási szakmai hálózathoz, mely az IIAS regionális szervezete. Az együttműködés keretében oktatóinknak lehetősége lesz bekapcsolódni a szervezet különböző, közigazgatás-tudományokkal foglalkozó szekcióinak kutatásaiba, valamint prezentálhatják eredményeiket az évente megrendezésre kerülő konferencián. A szakmai eredmények publikálásán és megosztásán kívül a szervezetben való tagság kiváló lehetőséget nyújt az egyetem nemzetközi kapcsolatainak további bővítésére is.

Az EGPA 2018. évi konferenciáját az IDHEAP-val együttműködve Svájcban rendezi meg a Lausanne-i Egyetemen 2018. szeptember 5-7. között. 

A konferenciát megelőzően, 2018. szeptember 3-4-én kerül sor a Doktoranduszok és fiatal kutatók szimpóziumára.

NISPAcee

Network of Instititutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

A szervezet a közép- és kelet-európai szakemberek kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy megosszák tudásukat és ismereteiket, egyesítsék erőiket az ezen a szakterületen jelentkező jelenlegi és jövőben kihívások megválaszolására.

EASTR – AERTE

The European Association of State Territorial Representatives

FR: Association Européenne de Représentants Territoriaux de l'Etat
A 41/2014. (VI. 3.) Kari Tanácsi határozattal támogatott AERTE szervezeti tagság lehetőséget teremt az NKE oktatóinak és kutatóinak a területi közigazgatás területén szerzett szakmai tapasztalatainak nemzetközi szinten történő megosztására, a szervezet többi tagjával való együttműködésre, eltérő közigazgatási kultúrák megismerése valamint tudástranszfer előmozdítására. Az AERTE (Association Européenne de Représentants Territoriaux de l’Etat, angolul: European Association of State Territorial Representatives) a prefektusok, illetve a kormány területi képviselőinek európai szervezete, melyet 20 éve alapítottak. 2000 óta egyesületi formában működik brüsszeli bejegyezéssel, titkársága Párizsban található. A 2013-ban, a Bergenben rendezett éves konferencián az NKE hivatalos felkérést kapott az AERTE elnökétől M. Thierry Aumonier úrtól, hogy az NKE csatlakozzon társult tagként.