NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Általános záróvizsga információk

2023/2024. tanév tavaszi félév záróvizsga időszakkal kapcsolatos információk:

előzetes záróvizsga jelentkezés - összes képzés 2024. február 5 - 18.
végleges záróvizsga jelentkezés - alap- és mesterképzés 2024. április 1 - 30.
államtudományi osztatlan képzés tanulmányi- és záróvizsga időszak beosztása TÁJÉKOZTATÓ
alap- és mesterképzés záróvizsga időszak 2024. június 24 - 29.


Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2023/2024. tanév tavaszi félévi záróvizsgákra (előzetesen 2024. február 18. (vasárnap) 23:59-ig) 2024. április 30. (kedd) 23:59-ig (az államtudományi osztatlan képzés hallgatói 2024. április 15. (hétfő) 23:59-ig) tudnak jelentkezni a Neptun tanulmányi rendszerben. Aki a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, a 2023/2024. tanév tavaszi félév nyári záróvizsga-időszakban záróvizsgát nem tehet!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 50. § (3) bekezdése értelmében a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A 2023/2024. tanév tavaszi félév záróvizsga-időszakban szakdolgozatukat/diplomamunkájukat megvédeni, illetve a záróvizsgán részt venni csak azok a hallgatók jogosultak, akik:

-   szakdolgozatukat/diplomamunkájukat - a szabályzatban rögzített határidőig - a Neptun rendszerbe feltöltötték, valamint dolgozatuk bírálaton részt vett;

-   záróvizsgára jelentkeztek a Neptun rendszeren keresztül, legkésőbb 2024. április 30-ig (az államtudományi osztatlan képzés hallgatói 2024. április 15. (hétfő) 23:59-ig);

-   az előírt tanulmányi követelményeket teljesítették, végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztek;

-   az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségük és Könyvtári tartozásuk nincs.

Azokat a záróvizsga időszakra jelentkezett hallgatókat, akik nem felelnek meg a fenti követelményeknek, a Tanulmányi Osztály munkatársai hivatalból lejelentkeztetik az időszakról.


Tanulmányi Osztály
 

Tájékoztatók

 

Tájékoztató a záróvizsgáról

Záróvizsgára jelentkezés menete a Neptun rendszerben