NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Általános záróvizsga információk

2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak előzetes záróvizsga jelentkezés - összes képzés 2023. február 6 - 19.
2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak végleges záróvizsga jelentkezés - alap- és mesterképzés 2023. április 1 - 30.
2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak - államtudományi osztatlan szak TÁJÉKOZTATÓ
2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak - alap- és mesterképzés 2023. június 26 - 30.

 

Államtudományi osztatlan szak záróvizsga beosztása 2022-23. tavaszi szemeszter

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022/2023. tanév tavaszi félévi záróvizsgákra (előzetesen 2023. február 19. (vasárnap) 23:59-ig) 2023. április 30. (vasárnap) 23:59-ig (az államtudományi osztatlan szak hallgatói 2023. április 17. (hétfő) 14:00-ig) tudnak jelentkezni a Neptun tanulmányi rendszerben. Aki a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, a 2022/2023. tanév tavaszi félév nyári záróvizsga-időszakban záróvizsgát nem tehet!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 50. § (3) bekezdése értelmében a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A 2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga-időszakban szakdolgozatukat/diplomamunkájukat megvédeni, illetve a záróvizsgán részt venni csak azok a hallgatók jogosultak, akik:

-   szakdolgozatukat/diplomamunkájukat - a szabályzatban rögzített határidőig - a Neptun rendszerbe feltöltötték, valamint dolgozatuk bírálaton részt vett (szakdolgozat/diplomamunka késedelmes benyújtására pótdíj megfizetése ellenében sincs lehetőség);

-   záróvizsgára jelentkeztek a Neptun rendszeren keresztül, legkésőbb 2023. április 30-ig (államtudományi osztatlan szak hallgatói legkésőbb 2023. április 17-ig);

-   az előírt tanulmányi követelményeket teljesítették, végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztek;

-   az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségük és Könyvtári tartozásuk nincs.


Tanulmányi Osztály
 

Tájékoztatók

 

Tájékoztató a záróvizsgáról

Záróvizsgára jelentkezés menete a Neptun rendszerben