Pályaalkalmassági beszélgetés

Tisztelt Jelentkezőnk!

 

Nyilvántartásunk szerint Ön a 2020. évi általános felvételi eljárás során jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának államtudományi osztatlan mesterszakára. Köszönjük, hogy intézményünket választotta!

Az Egyetem az államtudományi osztatlan mesterképzésre jelentkezővel pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát.  A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

A veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint módosul a pályaalkalmassági orientációs beszélgetés lebonyolítása.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet vonatkozó rendelkezéseitől eltérően, a 2020. évi általános felvételi eljárásban a pályaalkalmassági motivációs beszélgetésre nem kerül sor. A pályaalkalmassági beszélgetés helyett a jelentkezőnek motivációs levelet kell benyújtania. A motivációs levél formai és tartalmi követelményeit elektronikus úton küldjük majd meg Önnek a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségére 2020. május 1-ig. Ebben jelezni fogjuk, hogy a motivációs levelet mely e-mail címre kell majd megküldenie. A motivációs levél emailben történő elküldésének határideje 2020. május 15. Ezt követően az intézmény felvételi bizottsága 2020. június 15-ig értékeli a jelentkező által megküldött anyagokat. A jelentkező ezt követően, de legkésőbb 2020. július 3-ig elektronikus úton értesül a felvételi vizsgafeladat eredményéről. Az intézmény és a jelentkező közötti hivatalos kapcsolattartás módja a felvételi vizsgákkal kapcsolatos eljárás tekintetében a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőség, ezért kérjük, hogy a jelentkező minden esetben ellenőrizze a felvi.hu-n, hogy a megfelelő e-mail elérhetőségét adta-e meg.

A fentiek értelmében a motivációs levél formai és tartalmi követelményeit a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségére fogjuk megküldeni Önnek 2020. május 1-ig.

Addig Önnek a felvételi eljárással kapcsolatban további teendője nincs.

 

Tisztelettel:

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar