Szakdolgozati és kutatási témák

BA szakos szakdolgozat témajegyzék


 

A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

Balogh Gábor

A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata

Balogh Gábor

A törvényességi felügyelet eszközrendszere

Balogh Gábor

Törvényességi ellenőrzés- törvényességi felügyelet

Balogh Gábor

Az egyházak szerepvállalása az állami feladatellátásban a szociális és oktatási területeken

Dr. Bauer Lilla

Az állam szerepének változása a hazai és nemzetközi szociálpolitikában

Dr. Bauer Lilla

Az állam szerepének változásai a magyar oktatáspolitikában

Dr. Bauer Lilla

A felsőoktatás aktuális kérdései itthon és külföldön

Dr. Bauer Lilla

A deviancia hatásainak kezelése a szociális ellátórendszerekben itthon és külföldön

Dr. Bauer Lilla

Az EU oktatási irányvonalainak hatása a hazai oktatásigazgatásban

Dr. Bauer Lilla

A család és gyermekvédelmi igazgatás aktuális kérdései itthon és külföldön

Dr. Bauer Lilla

Kulturális igazgatás a 21. században itthon és külföldön

Dr. Bauer Lilla

Szociális ellátások egy szabadon választott EU tagállamban

Dr. Bauer Lilla

PSR a társadalmi közfelelősség

Dr. Budai Balázs

A regionalizmus és a járások szerepe az e-közigazgatás kialakításánál. A virtualitás szerepe az igazgatásszervezésben

Dr. Budai Balázs

A tudásmenedzsment szerepe az elektronikus közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Az e-közigazgatás jogi környezete.

Dr. Budai Balázs

Az e-közigazgatás társadalmi háttere: az információs társadalom hatása a közigazgatási modernizációra

Dr. Budai Balázs

Back office (a hivatali munka hátterének horizontális és vertikális megközelítése)

Dr. Budai Balázs

Csúcstechnológia a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Front office megoldások, avagy az új média használata a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Minőségirányítás és teljesítménymenedzsment az elektronikus közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Atipikus megoldások, adaptálandó üzleti módszertanok és közmenedzsment eszközök az elektronikus közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Az e-közigazgatás buktatói

Dr. Budai Balázs

Darkweb, deep web és közigazgatás

Dr. Budai Balázs

Hatékonyság megjelenése a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

A közigazgatás társadalmi hatékonysága

Dr. Budai Balázs

Jogi hatékonyság a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Hatékony szervezési módszerek megjelenése a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

A közszolgálati informatika hatékonysága

Dr. Budai Balázs

A közszolgálat gazdasági hatékonysága

Dr. Budai Balázs

Válságmenedzsment és újraszervezés a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Atipikus munkavégzés a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

A jegyző jogállásának, feladat- és hatáskörének változásai a magyar közigazgatás története során

Dr. Feik Csaba

A jegyző szerepe az önkormányzat gazdálkodásában

Dr. Feik Csaba

A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése, avagy mitől „polgármesteri” a jegyző által vezetett „önkormányzati” hivatal

Dr. Feik Csaba

A helyi önkormányzatok és az állami szervek kapcsolata

Dr. Gyergyák Ferenc

A képviselő-testület működése

Dr. Gyergyák Ferenc

A képviselő-testület bizottságai

Dr. Gyergyák Ferenc

Az önkormányzati rendeletalkotás folyamata

Dr. Gyergyák Ferenc

Az önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyelete

Dr. Gyergyák Ferenc

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Dr. Gyergyák Ferenc

A területszervezési eljárás

Dr. Gyergyák Ferenc

A borászattal összefüggő állami szerepvállalás

Dr. Imre Miklós

A globalizáció jelensége és az általa felvetett közigazgatási problémák

Dr. Imre Miklós

A közigazgatás szerepe a gazdasági közszolgáltatások szervezésében (gáz-, villamos energia, vízszolgáltatás, távközlés és közlekedés)

Dr. Imre Miklós

A közigazgatási koncesszió

Dr. Imre Miklós

A lakásgazdálkodás aktuális problémái

Dr. Imre Miklós

A sportigazgatás fejlődésének új tendenciái

Dr. Imre Miklós

A szabálytalan építkezések elleni küzdelem közigazgatási eszközei

Dr. Imre Miklós

Az állam feladatai a vizuális kultúra területén

Dr. Imre Miklós

Az építésügyi hatósági feladatok

Dr. Imre Miklós

Az építészeti örökség védelmével kapcsolatos közigazgatási feladatok

Dr. Imre Miklós

Kisajátítás a jogállamokban és a diktatúrákban

Dr. Imre Miklós

A pénz- és tőkepiac felügyelete a modern államokban

Dr. Imre Miklós, Dr. Korom Ágoston

A fogyasztóvédelem államigazgatási eszközei

Dr. Korom Ágoston

A köz- és magánszféra együttműködésének formái

Dr. Korom Ágoston

Az új földforgalmi törvény megalkotásának körülményei

Dr. Korom Ágoston

Iparpolitika az unióban

Dr. Korom Ágoston

Jogharmonizáció tartalma az egészségügy területén

Dr. Korom Ágoston

Koncesszió az unióban

Dr. Korom Ágoston

Szociális jog az EU-ban

Dr. Korom Ágoston

Tagállamok birtokpolitikai mozgástere az uniós jogban

Dr. Korom Ágoston

Tagállamok szerepe az uniós polgárok egészségügyi ellátásában

Dr. Korom Ágoston

Termőföldek, és az uniós versenyjog

Dr. Korom Ágoston

Uniós polgárság és szociális jog

Dr. Korom Ágoston

A foglalkoztatáspolitika eszközei a hazai és nemzetközi gyakorlatban

Dr. Kovács Éva Margit

A fogyasztóvédelem államigazgatási eszközei

Dr. Kovács Éva Margit

A harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldiekre vonatkozó idegenrendészeti szabályok elemzése jogeseteken keresztül

Dr. Kovács Éva Margit

A nemzetközi migrációval összefüggő közigazgatási feladatok

Dr. Kovács Éva Margit

Schengeni követelmények érvényre juttatása a hazai idegenrendészet területén

Dr. Kovács Éva Margit

Új típusú ügyfélszolgálati megoldások bemutatása a magyarországi Kormányablakokon keresztül

Dr. Kovács Éva Margit

A felsőoktatás igazgatása

Dr. Kristó Katalin

A közbeszerzési jog helye és szerepe a közigazgatásban

Dr. Kristó Katalin

A kultúra igazgatása

Dr. Kristó Katalin

A szociális igazgatás kialakulása és fejlődése

Dr. Kristó Katalin

A szociális jogok és ellátások nemzetközi szabályozása

Dr. Kristó Katalin

A társadalombiztosítás közigazgatása

Dr. Kristó Katalin

Az állam szociális szerepvállalásának változásai

Dr. Kristó Katalin

Szociális ellátások egy szabadon választott külföldi országban

Dr. Kristó Katalin

Szociális igazgatás és az Európai Unió

Dr. Kristó Katalin

 

 Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet MA szakos diploma témajegyzéke

 

Állami korrupciós esetek tanulságai a jogintézmények hatékonyságának tükrében

Dr. Bordás Mária

Az állam gazdasági szerepével kapcsolatos elméletek

Dr. Bordás Mária

Az állam vállalkozói vagyonának privatizálása – jogi szabályozás és gyakorlat Magyarországon az átmenet időszakáról

Dr. Bordás Mária

Az állami monopóliumok szabályozásának története Európában

Dr. Bordás Mária

Az állami tulajdon hatékonyságának és védelmének kérdései

Dr. Bordás Mária

Az állami tulajdon kezelésének története az ókortól napjainkig

Dr. Bordás Mária

Az állami vagyon és a közpénzek védelme a korrupcióval szemben az Európai Unióban

Dr. Bordás Mária

Gazdaságirányítási modellek a piacgazdaságokban és az államszocializmusban

Dr. Bordás Mária

Jogviták és hatósági eljárások a fogyasztóvédelmi jogalkalmazás hatékonyságának tükrében

Dr. Bordás Mária

A katasztrófaigazgatás szervezeti és irányítási kérdései különös tekintettel ennek nemzetközi kérdéseire

Dr. Bukovics István

Katasztrófavédelem, mint közigazgatási, szervezési feladat

Dr. Bukovics István

Tűzvédelmi igazgatás (különös tekintettel a tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokra)

Dr. Bukovics István

PSR a társadalmi közfelelősség

Dr. Budai Balázs

A regionalizmus és a járások szerepe az e-közigazgatás kialakításánál. A virtualitás szerepe az igazgatásszervezésben

Dr. Budai Balázs

A tudásmenedzsment szerepe az elektronikus közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Az e-közigazgatás jogi környezete.

Dr. Budai Balázs

Az e-közigazgatás társadalmi háttere: az információs társadalom hatása a közigazgatási modernizációra

Dr. Budai Balázs

Back office (a hivatali munka hátterének horizontális és vertikális megközelítése)

Dr. Budai Balázs

Csúcstechnológia a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Front office megoldások, avagy az új média használata a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Minőségirányítás és teljesítménymenedzsment az elektronikus közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Atipikus megoldások, adaptálandó üzleti módszertanok és közmenedzsment eszközök az elektronikus közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Az e-közigazgatás buktatói

Dr. Budai Balázs

Darkweb, deep web és közigazgatás

Dr. Budai Balázs

Hatékonyság megjelenése a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

A közigazgatás társadalmi hatékonysága

Dr. Budai Balázs

Jogi hatékonyság a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Hatékony szervezési módszerek megjelenése a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

A közszolgálati informatika hatékonysága

Dr. Budai Balázs

A közszolgálat gazdasági hatékonysága

Dr. Budai Balázs

Válságmenedzsment és újraszervezés a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs

Atipikus munkavégzés a közigazgatásban

Dr. Budai Balázs