Szakdolgozati és kutatási témák

Konzulens Téma BA/MA/ÁTMA Vállalt    létszám
Dr. Almásy Gyula Applikációk a hazai közigazgatásban BA/MA/ÁTMA 1
Dr. Almásy Gyula Közigazgatási applikációk külföldön BA/MA/ÁTMA 1
Dr. Almásy Gyula Szervezezfejlrsztés a 21.században BA/MA/ÁTMA 1
Dr. Bajnai László A fenntartható fejlődés kihívásának megjelenése a megyei jogú városok településfejlesztési koncepcióiban és 2014-2020 időszakra szóló integrált településfejlesztési stratégiáiban két város fejlesztési dokumentumainak összehasonlító elemzésével (Győr, Nyíregyháza, Veszprém nem választható) BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Bányász Péter A kiberbiztonság humán aspektusa BA/MA/ÁTMA 3
Dr. Bányász Péter A kibertér kockázatai BA/MA/ÁTMA 3
Dr. Bányász Péter A magánszféra és megfigyelés kapcsolata BA/MA/ÁTMA 3
Dr. Bányász Péter Hírszerzés és közösségi média BA/MA/ÁTMA 3
Dr. Bányász Péter Kiberfenyegettségek (kiberbűnözés, kiberterrorizmus, hacktivizmus, kiberkémkedés,kiberhadviselés) BA/MA/ÁTMA 3
Dr. Bányász Péter Közösségi média és közszolgálat BA/MA/ÁTMA 3
Dr. Belényesi Emese Közigazgatási szervezetek kultúrája MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Közigazgatási szervezetek kultúrája MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Közigazgatási szervezetek stratégiája MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Közigazgatási szervezetek stratégiája MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Újabb tendenciák a vezetésben MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Újabb tendenciák a vezetésben MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Változásmenedzsment a közigazgatásban MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Változásmenedzsment a közigazgatásban MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Vezetési stílus a közigazgatásban MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Vezetési stílus a közigazgatásban MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Vezetői karrier a közigazgatásban MA/ÁTMA 1
Dr. Belényesi Emese Vezetői karrier a közigazgatásban MA/ÁTMA 1
Dr. Berényi László Innovációmenedzsment BA/MA/ÁTMA 2 fő
Dr. Berényi László Rendszerelmélet BA/MA/ÁTMA 2 fő
Dr. Budai Balázs  Atipikus megoldások, adaptálandó üzleti módszertanok és közmenedzsment eszközök az elektronikus közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs A közigazgatás társadalmi hatékonysága BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs A közszolgálat gazdasági hatékonysága BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs A közszolgálat informatikai hatékonysága BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs A magyarországi önkormányzatok információ-gazdálkodása BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs A regionalizmus és a járások szerepe az e-közigazgatás kialakításánál. A virtualitás szerepe az igazgatásszervezésben BA/MA  
Dr. Budai Balázs A tudásmenedzsment szerepe az elektronikus közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Atipikus megoldások, adaptálandó üzleti módszertanok és közmenedzsment eszközök az elektronikus közigazgatásban BA/MA  
Dr. Budai Balázs Atipikus munkavégzés a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Az automatizáció és a mesterséges intelligencia a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Az e-közigazgatás buktatói BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Az e-közigazgatás jogi környezete. BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Az e-közigazgatás társadalmi háttere: az információs társadalom hatása a közigazgatási modernizációra BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Back office (a hivatali munka hátterének horizontális és vertikális megközelítése) BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Blokklánc és a közigazgatás BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Csúcstechnológia a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Dark web, deep web és a közigazgatás BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Front office megoldások, avagy az új média használata a közigazgatásban BA/MA  
Dr. Budai Balázs Hatékony szervezési módszerek megjelenése a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Jogi hatékonyság a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Minőségirányítás és teljesítménymenedzsment az elektronikus közigazgatásban BA/MA  
Dr. Budai Balázs PSR (A társadalmi közfelelősség) digitális vonatkozásai BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs PSR a társadalmi közfelelősség BA/MA  
Dr. Budai Balázs Új média használati trendek a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Budai Balázs Válságmenedzsment és újraszervezés a közigazgatásban BA / MA / ÁTMA 1 fő
Dr. Bukovics István A katasztrófaigazgatás szervezeti és irányítási kérdései különös tekintettel ennek nemzetközi kérdéseire MA  
Dr. Bukovics István Katasztrófavédelem, mint közigazgatási, szervezési feladat MA  
Dr. Bukovics István Tűzvédelmi igazgatás (különös tekintettel a tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokra) MA  
Dr. Buskó Tibor László A helyi közszolgáltatások szervezésének sajátosságai X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László A helyi közszolgáltatások szervezésének sajátosságai X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László A regionális politika főbb problémái az Európai Unióban BA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László A településfejlődés tényezői egy közigazgatás- szempontú megközelítésben X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László A települési infrastruktúra jellegzetességei és fejlesztésének főbb problémái X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László A területfejlesztés főbb problémái Magyarországon BA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Az Európai Unió regionális politikája és Magyarország BA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Az urbanizáció törvényszerűségei egy közigazgatás- szempontú megközelítésben X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Egészségügyi ellátás a településeken vagy X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Energiagazdálkodás a településeken vagy X település példáján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Környezetvédelem a településeken vagy X település példáján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Közlekedési hélózatok a településeken vagy X település példáján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Közművelődési szolgáltatások a településeken vagy X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Lakáspolitika, lakásgazdálkodás a településeken vagy X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Oktatási szolgáltatások és ellátás a településeken vagy X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Szociális ellátás vagy gyermekvédelem a településeken vagy X település példján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Településfejlesztés X település példáján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Településmarketing X település példáján BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Településrendezés X település példáján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Területi egyenlőtlenségek az Európai Unióban BA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Területi egyenlőtlenségek Magyarországon BA egyeztetettek alapján
Dr. Buskó Tibor László Vízgazdálkodás a településeken vagy X település példáján keresztül BA/ÁTMA egyeztetettek alapján
Dr. Gyergyák Ferenc A helyi önkormányzatok és az állami szervek kapcsolata BA  
Dr. Gyergyák Ferenc A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete BA  
Dr. Gyergyák Ferenc A képviselő-testület bizottságai BA  
Dr. Gyergyák Ferenc A képviselő-testület feloszlatása BA 1
Dr. Gyergyák Ferenc A képviselő-testület működése BA  
Dr. Gyergyák Ferenc A képviselő-testület szervezetalakítási szabadsága és annak korlátai BA 2
Dr. Gyergyák Ferenc A Kúria Önkormányzati Tanácsának önkormányzati rendeletalkotási eljárásra vonatkozó elvi megállapításai BA 1
Dr. Gyergyák Ferenc A területszervezési eljárás BA  
Dr. Gyergyák Ferenc Az önkormányzati rendeletalkotás folyamata BA  
Dr. Gyergyák Ferenc Az önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyelete BA  
Dr. Gyergyák Ferenc Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa BA 1
Dr. Gyergyák Ferenc Törvényen alapuló önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása és pótlása BA 2
Dr. Herendy Csilla Az online kommunikáció kérdései a közigzgatásban BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Herendy Csilla Észtország és az e-közigazgatás: felhasználó szempontok BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Herendy Csilla Szabadon választott téma a közigazgatási kommunikáció, online kommunikáció területésről BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Herendy Csilla Web 1-től a web 5-ig: közigazgatási esetek BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Herendy Csilla Website usability a közigazgatásban BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Krasznay Csaba A magánszféra és (köz)biztonság viszonya az intelligens megfigyelési technológiák korában BA 2
Dr. Krasznay Csaba A magyar kibervédelmi szabályozás elemzése BA 2
Dr. Krasznay Csaba A negyedik ipari forradalom kiberbiztonsági kihívásai, szabályozási kérdései BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Krasznay Csaba Az Európai Unió kiberbiztonsági politikája MA/ÁTMA 1
Dr. Krasznay Csaba Gyermekek védelme a kibertérben BA 2
Dr. Krasznay Csaba Kiberbiztonság a nemzetközi szervezetek szemszögéből BA 2
Dr. Krasznay Csaba Kiberkonfliktusok hatása a közigazgatásra BA 2
Dr. Krasznay Csaba Közigazgatási információs rendszerek fejlesztése MA/ÁTMA 1
Dr. Krasznay Csaba Kritikus infrastruktúrák kiberbiztonsági kérdései MA/ÁTMA 1
Dr. Krasznay Csaba Nemzetállamok kibertéri tevékenységei BA/MA 2
Dr. László Gábor Az információ- és a tudásmenedzsment szerepe a közigazgatásban. BA/MA/ÁTMA 2
Dr. László Gábor Blockchain technológia a közigazgatásban. BA/MA/ÁTMA 2
Dr. László Gábor ICT és a kollaboratív hálózatok: a hálózatok speciális szerepe az egyének és szervezetek együttműködésében. BA/MA/ÁTMA 2
Dr. László Gábor Nyílt forráskód, nyílt szabványok ökoszisztémája a közigazgatásban. BA/MA/ÁTMA 2
Dr. László Gábor Nyílt forráskódú alkalmazások a közigazgatásban. BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Merkovity Norbert Innováció és közigazgatás MA 5
Dr. Merkovity Norbert Politikai kommunikáció BA/MA/ÁTMA 5
Dr. Orbán Anna Adatvagyon-gazdálkodás a közigazgatásban ÁTMA 2
Dr. Orbán Anna Azonosítás és hitelesítés lehetőségei az e-ügyintézés folyamatában ÁTMA 3
Dr. Orbán Anna Digitális állam stratégiák és programok (2020 után) MA 2
Dr. Orbán Anna Digitális kompetenciák mérése és fejlesztése a kormányzati és közigazgatási utánpótlás képzési programjaiban BA 2
Dr. Orbán Anna Egy elektronikus ügyintézési folyamat elemzése és értékelése BA 3
Dr. Orbán Anna Elektronikus szolgáltatások hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata a közigazgatásban ÁTMA 2
Dr. Orbán Anna Élethelyzetekhez igazodó digitális közigazgatás a hazai gyakorlatban BA 2
Dr. Orbán Anna Jó gyakorlatok az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás területén BA 2
Dr. Orbán Anna Mesterséges intelligencia és automatizált eljárások alkalmazása a közigazgatásban MA 2
Dr. Orbán Anna Modern technológiák megjelenése az ügyfélszolgálatoknál BA 2
Dr. Orbán Anna Nemzetközi és hazai bevált gyakorlatok a nyílt adatok kezelésével kapcsolatosan a közigazgatásban MA 2
Dr. Orbán Anna Önkormányzati ASP rendszer megvalósulásának az elemzése és értékelése BA 2
Dr. Orbán Anna Személyre szabott elektronikus ügyintézés a gyakorlatban BA 2
Dr. Orbán Anna SZEÜSZ modell megvalósulása a közigazgatásban ÁTMA 2
Dr. Orbán Anna Telefonos ügyintézés és kapcsolattartás helye és szerepe a digitális átalakulás korában BA 2
Dr. Orbán Anna Vezetői döntések informatikai támogatása a közigazgatásban MA 2
Orbók Ákos Az okos kormányzás eszközei és elemei BA/MA/ÁTMA 2
Orbók Ákos Az okos város kihívásai (kiberbiztonság...) BA/MA/ÁTMA 2
Orbók Ákos Okos város fejlesztési lehetőségei BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila A személyes adatok védelme BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila A személyiségi jogok és a GDPR BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila Adatvédelem BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila Az adatvédelmet érintő Alkotmánybíróság Határozatok BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila Az információszabadságot érintő Alkotmánybíróság Határozatok BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila Információszabadság BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Páterfalvy Attila Média és adatvédelem BA/MA/ÁTMA 2
Dr. Szádeczky Tamás Kiberbiztonság szabályozása BA/MA/ÁTMA 3