NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tematikus Honvédelmi Jelentés 2018

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült a Tematikus Honvédelmi Jelentés 2018 c. elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a honvédelem működésének társadalmi szemléletű vizsgálatához, helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) kijelölni, amelyhez megfelelő alterületeket és a gyakorlatban is rendelkezésre álló, ténylegesen is mérhető indikátorokat lehet kapcsolni. Az elemzésben a 2018. év során a társadalmi háttér és beágyazottság, mint alaptéma jelentette a fókuszt.

Jelentés letöltése