NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint a szakkollégiumokkal.

KTDT elnök 

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens
Iroda: Oktatási Központ 460. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20176
Email: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

KTDT oktatói titkár

Dr. Marton Ádám adjunktus (2023. június 1-től, előtte Dr. Orbán Anna)
Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 140. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20211
Email: Marton.Adam@uni-nke.hu

KTDT hallgatói titkár

Rózsa István Ádám (HÖK, Tanulmányi Bizottság)
E-mail: Rozsa.Istvan.Adam@uni-nke.hu 


KTDT e-mail: ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu
Facebook

KTDT összetétele (2023-2024. tanév tavaszi félév)

Név TDK neve Tagság típusa
Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök
Dr. Marton Ádám KTDT oktatói titkár (2023.06.01.-)
Rózsa István Ádám KTDT (HÖK delegált) hallgatói titkár (2023.10.19.-)
Dr. Bódi Stefánia Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK vezetőtanár
(2020.12.18.-)
Szabó Zsanett Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK titkár (2023.09.01.-)
Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti TDK vezetőtanár
Fedeles Márta Állam- és Jogtörténeti TDK titkár (2022.10.12.-)
Dr. Szabó Máté Csaba Állam- és Társadalomtudományi TDK vezetőtanár
Földesi Fruzsina Állam- és Társadalomtudományi TDK titkár (2021.09.01.-)
Varga András EU műhely TDK vezetőtanár
Schubert Laura  EU műhely TDK titkár (2022.04.13.-)
Dr. Szirbik Miklós Európai Jogi TDK vezetőtanár (2019.10.14.-)
Bernáth Sára Európai Jogi TDK titkár (2022.10.26.-)
Dr. P. Szabó Sándor Kína-kutatási TDK vezetőtanár
Kada Gergely Kína-kutatási TDK titkár (2023.09.27.-)
Dr. Tilinger Krisztina Infokommunikációs Jogi TDK vezetőtanár (2023. 09.14.-)
  Infokommunikációs Jogi TDK titkár
Dr. Marton Ádám Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK vezetőtanár
Benczik Boglárka Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK titkár (2021.10.28.-)
Dr. László Gábor Közszervezési és Infotechnológiai TDK vezetőtanár (2021.09.23.-)
Tóth Noémi Nóra Közszervezési és Infotechnológiai TDK titkár (2023.09.11.-)
Dr. Klotz Péter Közszolgálati, HR és Integritás TDK vezetőtanár
Kamrás István Közszolgálati, HR és Integritás TDK titkár (2022.06.14.-)
Dr. Pollák Kitti Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK vezetőtanár (2020.09.24.-)
Katona Lilla Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK titkár (2023.10.01.-)
Dr. Hárs András Nemzetközi jogi TDK vezetőtanár (2021.09.08.-)
Csanády Luca Nemzetközi jogi TDK titkár (2023.10.01. -)
  Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK vezetőtanár
Molnár Dóra Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK titkár (2023.09.01.-)
Dr. Csitei Béla Polgári Jogi TDK vezetőtanár
Kiss Dorina Polgári Jogi TDK titkár (2022.10.07.-)
Dr. Veszelszki Ágnes Kommunikáció- és médiatudomány TDK vezetőtanár (2023.03.01.-)
Vadász Dávid Kommunikáció- és médiatudomány TDK titkár (2023.03.01.-)
Dr. Bányász Péter Kiberbiztonsági TDK vezetőtanár (2023.03.22.-)
Balsai Dorottya Kiberbiztonsági TDK titkár (2024.03.19.-)
Strobl Orsolya HÖK HÖK delegált
     

Megjegyzés: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése alapján (Ügyrend 4. sz. melléklet)

Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje

Ügyrend (hatályos 2019.10.01-től)

1. sz. melléklet: Tudományos diákkör nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2. sz. melléklet: Jelenléti ív a TDK alakuló üléséről

3. sz. melléklet: TDK tagságot igazoló nyilatkozat

4. sz. melléklet: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése

TDSZ ügyrend (hatályos 2016.04.18. - 2019.09.30.)