Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint a szakkollégiumokkal.

KTDT elnök 

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens
Iroda: Oktatási Központ 460. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20176
Email: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

KTDT oktatói titkár

Dr. Orbán Anna mesteroktató
Iroda: Oktatási Központ 437. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20163
Email: orban.anna@uni-nke.hu

KTDT hallgatói titkár

Kamrás István (HÖK, Tanulmányi Bizottság)
E-mail: kamras.istvan@uni-nke.hu


KTDT e-mail: ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu
Facebook

KTDT összetétele (2021. januári állapot, változásokkal)

Név TDK neve Tagság típusa
Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök
Dr. Orbán Anna KTDT oktatói titkár
Kamrás István KTDT (HÖK delegált) hallgatói titkár (2020.11.02.-)
Dr. Bódi Stefánia Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK vezetőtanár
(2020.12.18.-)
Hidvégi Levente Gábor Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK titkár
Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti TDK vezetőtanár
Tóth Noémi Nóra Állam- és Jogtörténeti TDK titkár
Dr. Szabó Máté Csaba Állam- és Társadalomtudományi TDK vezetőtanár
Vincze Alíz Állam- és Társadalomtudományi TDK titkár
Varga András EU műhely TDK vezetőtanár
  EU műhely TDK titkár
Dr. Szirbik Miklós Európai Jogi TDK vezetőtanár (2019.10.14.-)
Kenyeres Zoltán Európai Jogi TDK titkár (2020.09.25.-)
Dr. P. Szabó Sándor Kína-kutatási TDK vezetőtanár
Kugler Péter Kína-kutatási TDK titkár (2021.09.06.-)
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Kommunikáció és Médiatudomány TDK vezetőtanár
Novák Fanni Kommunikáció és Médiatudomány TDK titkár (2019.11.11.-)
Marton Ádám
(h. Czeczeli Vivien)
Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK vezetőtanár
  Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK titkár
Dr. László Gábor Közszervezési és Infotechnológiai TDK vezetőtanár (2021.09.23.-)
Kiss Adrienn Közszervezési és Infotechnológiai TDK titkár
Dr. Klotz Péter Közszolgálati, HR és Integritás TDK vezetőtanár
Garab Anna Közszolgálati, HR és Integritás TDK titkár (2020.10.14.-)
Dr. Pollák Kitti Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK vezetőtanár (2020.09.24.-)
Zinner Dávid Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK titkár (2021.09.34.-)
Dr. Hárs András Nemzetközi jogi TDK vezetőtanár (2021.09.08.-)
  Nemzetközi jogi TDK titkár
Dr. habil. Hettyey András Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK vezetőtanár (2021.01.01-)
Bagi Nikoletta Dóra Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK titkár
Dr. Csitei Béla Polgári Jogi TDK vezetőtanár
Komáromy Dominik Polgári Jogi TDK titkár (2020.10.01.-)
Garab Anna HÖK HÖK delegált
Kántor Sára Szakkollégiumi Együttműködési Fórum meghívott
(szavazati jog nélkül)

Megjegyzés: mb. - hiányzik a Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése (4. sz. melléklet)

Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje

Ügyrend (hatályos 2019.10.01-től)

1. sz. melléklet: Tudományos diákkör nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2. sz. melléklet: Jelenléti ív a TDK alakuló üléséről

3. sz. melléklet: TDK tagságot igazoló nyilatkozat

4. sz. melléklet: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése

TDSZ ügyrend (hatályos 2016.04.18. - 2019.09.30.)