Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint a szakkollégiumokkal.

KTDT elnök

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens
Iroda: Oktatási Épület 460. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20176
Email: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

Dr. habil. Molnár Anna egyetemi docens
Iroda: Ludovika Főépület 206. (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20803
Email: molnar.anna@uni-nke.hu

KTDT oktatói titkár

Dr. Orbán Anna mesteroktató
Iroda: Oktatási Épület 437. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20163
Email: orban.anna@uni-nke.hu

KTDT hallgatói titkár

Majoros Petra (HÖK, Tanulmányi Bizottság)


KTDT e-mail: ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu
Facebook

Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje

TDSZ ügyrend (hatályos 2016 árilis 18-tól)

Adatlap a TDK nyilvántartásba vételéhez

TDSZ ügyrend 1-2. mellékelete

TDK tagságot igazoló nyilatkozat (beszámolót leadó, rendes tagok számára adható)

TDSZ ügyrend 3. mellékelete