Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint a szakkollégiumokkal.

KTDT elnök 

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens
Iroda: Oktatási Központ 460. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20176
Email: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

KTDT oktatói titkár

Dr. Orbán Anna mesteroktató
Iroda: Oktatási Központ 437. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20163
Email: orban.anna@uni-nke.hu

KTDT hallgatói titkár

Kamrás István (HÖK, Tanulmányi Bizottság)
E-mail: kamras.istvan@uni-nke.hu


KTDT e-mail: ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu
Facebook

KTDT összetétele (2021-2022. tanév őszi félév)

Név TDK neve Tagság típusa
Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök
Dr. Orbán Anna KTDT oktatói titkár
Kamrás István KTDT (HÖK delegált) hallgatói titkár (2020.11.02.-)
Dr. Bódi Stefánia Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK vezetőtanár
(2020.12.18.-)
Hidvégi Levente Gábor Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK titkár
Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti TDK vezetőtanár
Tóth Noémi Nóra Állam- és Jogtörténeti TDK titkár
Dr. Szabó Máté Csaba Állam- és Társadalomtudományi TDK vezetőtanár
Vincze Alíz Állam- és Társadalomtudományi TDK titkár
Varga András EU műhely TDK vezetőtanár
  EU műhely TDK titkár
Dr. Szirbik Miklós Európai Jogi TDK vezetőtanár (2019.10.14.-)
Kenyeres Zoltán Európai Jogi TDK titkár (2020.09.25.-)
Dr. P. Szabó Sándor Kína-kutatási TDK vezetőtanár
Kugler Péter Kína-kutatási TDK titkár (2021.09.06.-)
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Kommunikáció és Médiatudomány TDK vezetőtanár
Novák Fanni Kommunikáció és Médiatudomány TDK titkár (2019.11.11.-)
Marton Ádám
(h. Czeczeli Vivien)
Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK vezetőtanár
Benczik Boglárka Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK titkár (2021.10.28.-)
Dr. László Gábor Közszervezési és Infotechnológiai TDK vezetőtanár (2021.09.23.-)
Kiss Adrienn Közszervezési és Infotechnológiai TDK titkár
Dr. Klotz Péter Közszolgálati, HR és Integritás TDK vezetőtanár
Garab Anna Közszolgálati, HR és Integritás TDK titkár (2020.10.14.-)
Dr. Pollák Kitti Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK vezetőtanár (2020.09.24.-)
Zinner Dávid Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK titkár (2021.09.34.-)
Dr. Hárs András Nemzetközi jogi TDK vezetőtanár (2021.09.08.-)
  Nemzetközi jogi TDK titkár
Dr. habil. Hettyey András Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK vezetőtanár (2021.01.01-)
Bagi Nikoletta Dóra Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK titkár
Dr. Csitei Béla Polgári Jogi TDK vezetőtanár
Komáromy Dominik Polgári Jogi TDK titkár (2020.10.01.-)
Garab Anna HÖK HÖK delegált
Kántor Sára Szakkollégiumi Együttműködési Fórum meghívott
(szavazati jog nélkül)

Megjegyzés: mb. - hiányzik a Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése (4. sz. melléklet)

Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje

Ügyrend (hatályos 2019.10.01-től)

1. sz. melléklet: Tudományos diákkör nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2. sz. melléklet: Jelenléti ív a TDK alakuló üléséről

3. sz. melléklet: TDK tagságot igazoló nyilatkozat

4. sz. melléklet: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése

TDSZ ügyrend (hatályos 2016.04.18. - 2019.09.30.)