NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint a szakkollégiumokkal.

KTDT elnök 

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens
Iroda: Oktatási Központ 460. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20176
Email: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

KTDT oktatói titkár

Dr. Orbán Anna mesteroktató
Iroda: Oktatási Központ 437. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20163
Email: orban.anna@uni-nke.hu

KTDT hallgatói titkár

Szabó Zsanett (HÖK, Tanulmányi Bizottság)
E-mail: szabo.zsanett@uni-nke.hu 


KTDT e-mail: ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu
Facebook

KTDT összetétele (2022-2023. tanév őszi félév)

Név TDK neve Tagság típusa
Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök
Dr. Orbán Anna KTDT oktatói titkár
Szabó Zsanett KTDT (HÖK delegált) hallgatói titkár (2022.03.29.-)
Dr. Bódi Stefánia Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK vezetőtanár
(2020.12.18.-)
Varga Rebeka Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK titkár (2022.09.01.-)
Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti TDK vezetőtanár
Fedeles Márta Állam- és Jogtörténeti TDK titkár (2022.10.12.-)
Dr. Szabó Máté Csaba Állam- és Társadalomtudományi TDK vezetőtanár
Földesi Fruzsina Állam- és Társadalomtudományi TDK titkár (2021.09.01.-)
Varga András EU műhely TDK vezetőtanár
Schubert Laura  EU műhely TDK titkár (2022.04.13.-)
Dr. Szirbik Miklós Európai Jogi TDK vezetőtanár (2019.10.14.-)
  Európai Jogi TDK titkár
Dr. P. Szabó Sándor Kína-kutatási TDK vezetőtanár
Kugler Péter Kína-kutatási TDK titkár (2021.09.06.-)
  Kommunikáció és Médiatudomány TDK vezetőtanár
  Kommunikáció és Médiatudomány TDK titkár
Marton Ádám
(h. Czeczeli Vivien)
Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK vezetőtanár
Benczik Boglárka Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK titkár (2021.10.28.-)
Dr. László Gábor Közszervezési és Infotechnológiai TDK vezetőtanár (2021.09.23.-)
Pajor Fanni Közszervezési és Infotechnológiai TDK titkár (2022.10.05.-)
Dr. Klotz Péter Közszolgálati, HR és Integritás TDK vezetőtanár
Kamrás István Közszolgálati, HR és Integritás TDK titkár (2022.06.14.-)
Dr. Pollák Kitti Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK vezetőtanár (2020.09.24.-)
Podonyi Katalin Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK titkár (2022.10.01.-)
Dr. Hárs András Nemzetközi jogi TDK vezetőtanár (2021.09.08.-)
Pálinkás Petra Nemzetközi jogi TDK titkár (2021.09.01. -)
Dr. habil. Hettyey András Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK vezetőtanár (2021.01.01-)
Gáspár Boglárka Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK titkár (2022.04.13.-)
Dr. Csitei Béla Polgári Jogi TDK vezetőtanár
Kiss Dorina Polgári Jogi TDK titkár (2022.10.07.-)
Kamrás István HÖK HÖK delegált
     

Megjegyzés: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése alapján (Ügyrend 4. sz. melléklet)

Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje

Ügyrend (hatályos 2019.10.01-től)

1. sz. melléklet: Tudományos diákkör nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2. sz. melléklet: Jelenléti ív a TDK alakuló üléséről

3. sz. melléklet: TDK tagságot igazoló nyilatkozat

4. sz. melléklet: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése

TDSZ ügyrend (hatályos 2016.04.18. - 2019.09.30.)