Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint a szakkollégiumokkal.

KTDT elnök 

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens
Iroda: Oktatási Épület 460. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20176
Email: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

KTDT oktatói titkár

Dr. Orbán Anna mesteroktató
Iroda: Oktatási Épület 437. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon:  +36 (1) 432-9000/20163
Email: orban.anna@uni-nke.hu

KTDT hallgatói titkár

Majoros Petra (HÖK, Tanulmányi Bizottság)


KTDT e-mail: ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu
Facebook

KTDT összetétele (2020. február 1-i állapot, változásokkal)

Név TDK neve Tagság típusa
Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök
Dr. Orbán Anna KTDT oktatói titkár
Majoros Petra KTDT (HÖK delegált) hallgatói titkár
Molnárné Balázs Ágnes Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK vezetőtanár
Hidvégi Levente Gábor Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK titkár
Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti TDK vezetőtanár
Szabadi Nóra Állam- és Jogtörténeti TDK titkár
Dr. Szabó Máté Csaba Állam- és Társadalomtudományi TDK vezetőtanár
Vincze Alíz Állam- és Társadalomtudományi TDK titkár
Varga András EU műhely TDK vezetőtanár
Záhoczky Csenge EU műhely TDK titkár
Dr. Szirbik Miklós Európai Jogi TDK vezetőtanár (2019.10.14.-)
Hollósi Jázmin Európai Jogi TDK titkár (2019.10.14.-)
Dr. P. Szabó Sándor Kína-kutatási TDK vezetőtanár
Szabó Flóra Emese Kína-kutatási TDK titkár
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Kommunikáció és Médiatudomány TDK vezetőtanár
Novák Fanni Kommunikáció és Médiatudomány TDK titkár (2019.11.11.-)
Marton Ádám
(h. Czeczeli Vivien)
Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK vezetőtanár
Varga Georgina Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani TDK titkár
Dr. Gregóczki Etelka
(h. Szabó Ildikó)
Közpénzügyi TDK vezetőtanár (2020.01.27-)
Herczeg Zoltán Közpénzügyi TDK titkár
Dr. Orbán Anna Közszervezési és Infotechnológiai TDK vezetőtanár
Kiss Adrienn Közszervezési és Infotechnológiai TDK titkár
Dr. Klotz Péter Közszolgálati, HR és Integritás TDK vezetőtanár
Béres Zsófia Közszolgálati, HR és Integritás TDK titkár
Hegyesi Zoltán Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK vezetőtanár
Nimsz Vivien Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK titkár
Dr. Vizi Balázs Zoltán Nemzetközi jogi TDK vezetőtanár (2020.01.02-)
Gyomlai Lili Nemzetközi jogi TDK titkár
Dr. habil. Szente-Varga Mónika Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK vezetőtanár
Bagi Nikoletta Dóra Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK titkár
Dr. Csitei Béla Polgári Jogi TDK vezetőtanár
Sárdi Adrienn Polgári Jogi TDK titkár
Garab Anna HÖK HÖK delegált
Kántor Sára Szakkollégiumi Együttműködési Fórum meghívott
(szavazati jog nélkül)

Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje

Ügyrend (hatályos 2019.10.01-től)

1. sz. melléklet: Tudományos diákkör nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2. sz. melléklet: Jelenléti ív a TDK alakuló üléséről

3. sz. melléklet: TDK tagságot igazoló nyilatkozat

4. sz. melléklet: Tudományos diákköri vezető változásának a bejelentése

TDSZ ügyrend (hatályos 2016.04.18. - 2019.09.30.)