Miért az NKE - ÁNTK?

Mivel foglalkozik egy közigazgatási szakember?

Kik a közigazgatási szakemberek? Mit kell tanulnunk, hogy azok legyünk? Milyen előnyökkel jár, ha ilyen oklevéllel/diplomával rendelkezünk?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara a közigazgatási szakemberképzés egyetlen olyan intézménye, amely több évtizedes múltra tekint vissza.

 

Milyen szakok közül választhatunk?

Közigazgatás-szervező alapképzési szak két válaszható szakiránnyal (általános igazgatási, nemzetközi közigazgatási), valamint az erre épülő közigazgatási mesterképzési szak három választható szakiránnyal (közigazgatás-tudományi, közigazgatási vezető, európai és nemzetközi közigazgatási).

 

Milyen ismereteket sajátíthatunk el az alapképzésen? 

A tanulmányaitok legfontosabb részét az igazgatási ismereteket tartalmazó modul képezi. Ennek keretében elmélyültök a közigazgatás alapintézményeinek, a közigazgatási jognak, a helyi önkormányzatoknak, a közigazgatási büntetőjognak, a szociális, kulturális, gazdasági és rendészeti igazgatásnak az ismeretanyagában. A nemzetközi szakon tanulók európai uniós ismeretekkel, nemzetközi magánjoggal, diplomácia elmélettel és gyakorlattal is foglalkoznak. Tekintettel arra, hogy az Egyetem fontosnak tartja, hogy széleskörű képzést adjon, a fenti tárgyakat jogtudományi és más társadalomtudományi (szociológia, kommunikáció) alapismeretek, valamint államháztartástan, számvitel, és közgazdaságtani ismeretek egészítik ki. Alapképzésünk törekszik a hivatásrendek (katonai, rendészeti és közigazgatási) közötti átjárás lehetőségének megteremtésére is, ezt a célt szolgálja az egyetemi közös modulhoz tartozó tantárgyak (pl. biztonsági tanulmányok, hadelmélet és katonai igazgatás, rendészeti igazgatás, egyetemi közös közszolgálati gyakorlat) oktatása.

Karunk/Egyetemünk több idegen nyelv elsajátítására is lehetőséget kínál, nemcsak szaknyelvi képzés, hanem a képzés tematikájához igazodó idegen nyelven tartott tárgyakon keresztül is. A megszerzett szaknyelvi tudásotokat széleskörű Erasmus-ösztöndíjak keretében – Európán belül és kívül is – a gyakorlatban is kipróbálhatjátok.

A képzés során a kötelező szakmai gyakorlat bepillantást enged a majdani munkafeladataitokba, munkakörnyezetetekbe.

 

Hova tovább?

Ha a hároméves alapképzés után kedvet kaptok tudásotok elmélyítésére, jelentkezhettek a kétéves közigazgatási mesterképzési szakra, a végzést követően lehetőségetek van bekapcsolódni – akár nappali munkarendben is – az Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola képzési programjába.

 

Milyen munkakörök/munkahelyek közül választhatunk a képzést követően?

A fenti ismeretek birtokában, továbbá közigazgatási informatikai képzettséggel és szaknyelvtudással többnyire már a kötelező szakmai gyakorlat alatt sikerül állást találnotok. A magánszférán kívül az EU intézményeiben, illetve a közigazgatás valamennyi szintjén, közszolgálati szerveknél, önkormányzatoknál minisztériumokban, más állami szerveknél, gazdasági társaságoknál, bankoknál, biztosító társaságoknál, nemzetközi nagyvállalatoknál és non-profit intézményeknél nagy a kereslet a szaknyelvet is jól beszélő, korszerű tudással rendelkező szakemberek iránt. Az alapképzési oklevelet, valamint  a mesterképzési diplomát – az elmúlt 10-15 év távlatában – az uniós munkaerőpiacon történt változások a legkeresettebbek közé emelték.

 

7 ok, hogy miért nálunk tanuljatok:

1.      Egyedül ebben a felsőoktatási intézményben tanulhattok közszolgálati ösztöndíjas hallgatóként!

2.      Szerteágazó nemzetközi kapcsolatok révén nagyszerű külföldi tanulási lehetőségek várnak Rátok!

3.      Megismerkedhettek a katonai és a rendőri hivatásrendekkel is!

4.      Az Egyetem keretein belül tanulhattok több idegen nyelven, akár kínaiul is!

5.      Az ország legnagyobb közigazgatási szakkönyvtára segíti a felkészüléseteket!

6.      Új és kényelmes kollégiumi szobákban lakhattok!

7.      A megszerzett ismereteiteket a köz- és a magánszférában egyaránt kamatoztathatjátok!