Tudományos Diákkör

Fordított Workshop

Környezetvédelem és Brexit – Az Európai Uniót érintő változások

2020.02.28 – 18 óra NKE Oktatási Központ O-108

Örömteli fejlemény, hogy a workshopon tartott előadás alapján Noszkó Anna és Kenyeres Zoltán hallgatók „A fiatal nemzedék integrálása az Európai Unió, valamint az ENSZ fenntarthatóságra vonatkozó politikáiba – sikerek és kihívások a jelen intézményrendszer tükrében” című tanulmánnyal társszerzőkként vettek részt a Kar által támogatott Hallgatói Tudományos Kötetben.

Egyéb rendezvényeink a 2020 tavaszi félévben

A 2020 évi tavaszi félévre tervezett intézménylátogatásunk a Miniszterelnökségre vezetett volna minket dr. Mernyei Ákos Péter miniszteri biztos vendéglátása mellett. Ezenfelül a 2019. őszi félév programjához hasonló mentoroktatói előadásokat terveztük Dr. Villányi József és Dr. Lehóczki Balázs mentoroktatóink bevonásával. Terveink között szerepelt továbbá a kari TDK fordulókon történő részvétel, valamint a fentiekben ismertetett fordított workshop szervezése a TDK résztvevők kiválasztásának megkönnyítéseképpen.

A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozások mellett a fenti tervek némelyikének megvalósítására sajnos nem volt lehetőségünk, de ezeket az ígéretes rendezvénykét természetesen pótoljuk a következő félévben.

  

 

Dr. Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság és a sajtó kapcsolata

Dr. Lehóczki Balázs, 2005 óta az Európai Bíróság Sajtóosztájának munkatársa október 24-én első ízben tartott előadást Tudományos Diákkörünkben. A mentoroktató nemcsak a Bíróság feladatába és működésébe nyújtott részletes betekintést, hanem olyan kulisszatitkokat is megtudhattunk, amelyek bár meghatározók az EU-n belüli viszonyok tekintetében, mégsem kerülnek az újságok címlapjára. A Luxembourgban dolgozó szakember továbbá hasznos információkkal látta el az EU-s intézményeknél elhelyezkedni kívánó hallgatókat.

Dr. Villányi József: Miként lehetek uniós tisztviselő? - előadás

 

Dr. Villányi József: Az Európai Unió Bíróságának története, szervezete és hatásköre - előadás

 

Dr. Villányi József előadása: Európai Parlament

Az október 11-ei, Európai Parlamentről szóló előadásban nemcsak a Parlament felépítéséről és működéséről, hanem a Brexit Európai Unió intézményeire gyakorolt várható hatásairól is hallhattunk. Míg a Parlament hatalma egyre növekszik, a Brexit bekövetkezése után a képviselőhelyek újraosztására, ezáltal az országok közt fennálló politikai erőviszonyok változására is sor kerülhet. Emellett az új Bizottság összetételéről szóló, október 23-án esedékes EP szavazás kapcsán betekintést nyerhettünk a biztosok kiválasztásának folyamatába, illetve a Spitzenkandidat-rendszer jövője körüli, háttérben zajló politikai összeütközésekbe is.

Dr. Villányi József előadása: A Brexit aktuális kérdései

Villányi József, az Európai Parlament Magyar Fordítói Osztályának vezetője 2019. október 10-ei előadásában egyfajta ABC - be rendszerezve mutatta be az egyre bonyolultabbá váló Brexit-folyamat legfontosabb szereplőit, illetve a szigetország és az Európai Unió várható jövőbeli viszonyát egy esetleges hard/clean- (rendezetlen), smooth-(megállapodással végződő), blindBrexit (ugrás a sötétbe) vagy épp Regrexit (a referendum visszaléptetése) bekövetkezése után. A mentoroktató továbbá rávilágított azokra a brit jogrendszerben található kiskapukra is, amelyeket ügyesen kihasználva október 31-én valóra válhatna a Boris Johnson által remélt ún. ,,Brexodus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoroktatói bemutatkozó előadás

2019. március 29-én (pénteken) az Európai Köz-és Magánjogi Tanszék TDK-ja keretében tartotta meg Villányi József, az Európai Parlament Magyar Fordítói Osztályának vezetője mentoroktatói bemutatkozó előadását. Az előadó több évtizedes életútjának ismertetése során elsősorban az EU többnyelvűségének dilemmáiról beszélt. Ennek keretében szóba kerültek a fordítói munka legfontosabb kihívásai, a uniós tisztviselői életpálya legszebb emlékei, valamint az aktualitásokat is megemlítve tért ki az előadó a brexit-tel összefüggő nyelvi problémákra is. 

 

Látogatás a Köztársasági Elnöki Hivatalban


2019. március 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói ellátogattak a Köztársasági Elnöki Hivatalba, ahol vezetés mellett ismerkedhettek meg a Sándor-palota történetével, az egyes helyiségek funkcióival, az államfői poszthoz kapcsolódó jogi szabályozással. A vezetés során Panyik Judit, a Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa beszélgetett a hallgatókkal és mesélt a ott folyó munkáról, valamint a mindennapi protokolláris szabályok jelentőségéről. Az igen tartalmas program végeztével pedig maguk a hallgatók is feltehették az őket érdeklő kérdéseket.
A látogatást az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Tudományos Diákköre szervezte.

 

Az Európai Köz-és Magánjogi Tanszék TDK-ja keretében mentoroktatói előadás az Európai Unió többnyelvűségének dilemmáiról

Március 29-án (pénteken) 8:00-tól a Ludovika Főépület III. előadójában az Európai Köz-és Magánjogi Tanszék TDK-ja keretében Villányi József az Európai Parlament Magyar Fordítói Osztályának vezetője tartja meg mentoroktatói bemutatkozó előadását az EU többnyelvűségének dilemmáiról.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni itt lehet.

 

Az Európai Köz-és Magánjogi Tanszék TDK-ja látogatást szervez a Köztársasági Elnöki Hivatalba

Március 26-án 16:00-tól az Európai Köz-és Magánjogi Tanszék TDK-ja látogatást szervez a Köztársasági Elnöki Hivataba.

Találkozó: 15:40-kor a Dísz téren a Korona Kávéház előtt.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi adatok megküldésével lehet:

  • név
  • szak/évfolyam
  • személyi igazolvány száma

A regisztrációt Szűcs Anikó Edit tanárnőnek kell jelezni az adatok megküldésével a szucs.aniko.edit@uni-nke.hu e-mail-címre. Jelentkezési határidő: 2019.02.28. 17:00 (Maximum 30 fő jelentkezését tudjuk fogadni.)

 

Az Európai Ügyészség magyar bevezetésének dilemmája

2018. november 13-án az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Tudományos Diákköre megtartotta idei első vitaszimulációs programját, amelynek témája egy igen aktuális kérdéskör, az Európai Ügyészség magyar bevezetésének dilemmája volt. A tételmondatban az az állítás került megfogalmazásra, hogy Magyarország számára a kodifikációs folyamatok során felvetett mindhárom ügyészségi modell egyaránt megfelelő lenne. Két-két fős csapatok mérkőztek meg egymással, a Karl Popper-féle disputamodell szabályainak keretein belül. Miután elhangoztak a tézisek és az érvek, a csapatok feltehettek egymásnak kérdéseket, hogy rávilágítsanak ellenfelük érvelésének gyengeségeire, vagy éppen saját érveik erősségére, majd a vita záró etapjában a közönség számára is nyitott volt a lehetőség, hogy kérdezhessen a csapattagoktól.

A Diákkör igyekezett hasznos, egyben szórakoztató programot biztosítani az európai ügyek iránt érdeklődő hallgatók számára, mely során a tudást a vitaszimuláció formájában adjuk át, amelyet a hallgatók részéről élénk érdeklődést váltott ki. Ilyen és ehhez hasonló programokkal, vitákkal, szimulációs gyakorlatokkal várja az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Diákköre a motivált és kíváncsi fiatalokat a 2018/19-es tanév tavaszi szemeszterében is.

 

Cseh Zsuzsanna előadása

A Nemzetközi- és Európa Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszéke 2018. február 12-én tartotta első tavaszi TDK rendezvényét. Az Európai Jogi Vitakör tantárgy keretein belül tartott előadáson a NKE NETK és az ÁKK hallgatói is magas számban vettek részt. A kurzus első előadását Cseh Zsuzsanna, a Miniszterelnökség COREPER szakértője tartotta, aki az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi intézményének bemutatása mellett személyes tapasztalatairól is beszélt. A hallgatók betekintést nyerhettek a soros elnökség mindennapi működésébe. Bemutatta a bolgár soros elnökség által 2018 első felében prioritásként kezelt kérdésköreit, valamint munkája mindennnapi kihívásairól is beszélt. Az előadást követően a hallagtók több kérdést is feltettek és közvetlen beszélgatés folyt a soros elnökség dilemmáiról.

 

Fordított workshop

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék 2017. november 7.-én fordított workshop-ot tartott.

Ennek keretében a Nemzetközi- és Európai Tanulmányok Kar három hallgatója mutatta be 15 perces előadások keretében az európai polgári kezdeményezések gyakorlatát és a bérunió témáját.

Mindhárom hallgató más-más szempontból (jogi, gazdasági, társadalompolitikai) közelítette meg a bérunióról szóló polgári kezdeményezés lehetséges előnyeit és hátrányait, a megvalósuláshoz szükséges feltételeket.

Az előadók szívesen fogadták a közönség soraiból érkező kérdéseket, melynek révén a workshop záró részében érdekes és élénk beszélgetés alakult ki a Európai Unió és a belső piac jövőjét illetően

 

Látogatás az Országházban

2017. október 17-én az egyetem hallgatói ellátogattak az Országház Látogatóközpontjába, ahol idegenvezetés mellett ismerkedtek meg az épület történetével. A vezetést követően dr. Haller-Szőke Ágnes, az Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Főosztályának vezetője beszélgetett a hallgatókkal és mesélt a főosztályon, illetve az országgyűlésben folyó munkáról.

A látogatást az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék szervezte.