Hírek

Máthé Réka Zsuzsánna doktoranda műhelyvitája

Máthé Réka Zsuzsánna Társadalmi tőke az Európai Unióban. Európai uniós intézmények vagy politikák ellen irányuló transznacionális tiltakozó mozgalmak vizsgálata Big Data elemzési eszközökkel c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2019. szeptember 3. (kedd) 15:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 509-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Hajnal György egyetemi tanár

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erdősi Péter Máté doktorandusz műhelyvitája

Erdősi Péter Máté Az elektronikus aláírás mérése c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2019. május 31. (péntek) 10:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 509-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Dr. Muha Lajos főiskolai tanár

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krauss Ferenc Gábor doktorjelölt nyilvános védése

Krauss Ferenc Gábor Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében c. disszertációjának nyilvános védésére 2019. május 8-án 13:00-kor kerül sor a Ludovika főépület Hunyadi termében.

A jelölt témavezetője: Dr. Szakács Gábor főiskolai tanár

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laposa Tamás doktorjelölt nyilvános védése

Laposa Tamás E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel c. disszertációjának nyilvános védésére 2019. április 18-án 10:00-kor kerül sor a Ludovika főépület Hunyadi termében.

A jelölt témavezetői: Prof. Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, Dr. Nyikos Györgyi intézetvezető egyetemi docens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kálnoki-Gyöngyössy Márton doktorjelölt nyilvános védése


Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) c. disszertációjának nyilvános védésére 2019. április 12-én 16:00-kor kerül sor a Ludovika főépület Hunyadi termében.

A jelölt témavezetője: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy Barna Krisztina doktorjelölt nyilvános védése


Dr. Nagy Barna Krisztina A szindikátusi szerződés c. disszertációjának nyilvános védésére 2019. március 18-án 15:00-kor kerül sor a Ludovika főépület Hunyadi termében.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Papp Tekla egyetemi tanár.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oltay Edith doktoranda műhelyvitája

Oltay Edith From Status Law to Citizenship: The Redefinition of the Hungarian Nation Concept c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2019. március 21. (csütörtök) 11:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 509-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szablics Bálint doktorandusz műhelyvitája


Szablics Bálint Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban– a jogalkotói szándék és a gyakorlat c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2019. március 21. (csütörtök) 14:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 111. termében.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Török Gábor professor emeritus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Belügyminisztérium tudományos kutatási pályázata

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában - doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló - kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázati felhívás megtekinthető a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/) és a Pályázatok/2019 menüpont (http://www.bm-tt.hu/palya2019.html) alatt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavaszi Szél 2019 konferencia

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. május 3-5. között a Debreceni Egyetemen rendezi meg a Tavaszi Szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját. A jelentkezés és az absztraktok leadási határideje 2019. március 10.
Részletes konferenciafelhívás: http://www.doktori.hu/cikk_file/2019_tavaszi.pdf
Detailed call for conference: http://www.doktori.hu/cikk_file/2019_spring.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA)/ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2019. évre

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak pályázhatók meg német nyelven.

További infó itt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A francia kormány ösztöndíjprogramja

A francia kormány a 2019-2020-ös tanévre is indìt ösztöndíjprogramot olyan diákok, fiatal és szenior kutatók számára, akik mester/doktorandusz tanulmányokat vagy poszdoktorandusz kutatást szeretnének folytatni Franciaországban. Ez a Francia Külügyminisztérium által kibocsátott ösztöndíjprogram az idén is fontos szerepet játszik az országaink közötti együttmüködési projektekben.

További infó itt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kálnoki-Gyöngyössy Márton doktorandusz műhelyvitája


Kálnoki-Gyöngyössy Márton A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2019. február 1-jén 12:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 510-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megyesi Csilla doktoranda műhelyvitája


Megyesi Csilla  A stratégiai emberi erőforrás menedzsment oktatás bevezetésének lehetőségei a szak- és felnőttképzésbe c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. december 14-én 11:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 510-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Dr. Szakács Gábor főiskolai tanár.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varjasi Gábor doktorandusz műhelyvitája


Varjasi Gábor A versenyszféra kompetenciamenedzsment alapú humánerőforrás gazdálkodás modelljének alkalmazási lehetőségei a közszférában (Kormenedzsment technikák idősödő munkavállalói csoportoknál) c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. december 12-én 14:30-kor kerül sor az Oktatási Központ 510-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Dr. Szabó Szilvia egyetemi docens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pollák Kitti doktoranda műhelyvitája


Pollák Kitti A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. december 17-én 13:30-kor kerül sor az Oktatási Központ 509-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Patyi András intézetvezető egyetemi tanár.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krauss Ferenc Gábor doktorandusz műhelyvitája


Krauss Ferenc Gábor Paradigmaváltás a közigazgatás javadalmazási rendszerében c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. december 12-én 12:30-kor kerül sor az Oktatási Központ 510-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Dr. Szakács Gábor főiskolai tanár.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berényi Katalin doktorjelölt védése


Berényi Katalin Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective c. disszertációjának nyilvános védésére 2018. december 10-én 14:00-kor kerül sor a Ludovika főépület Zrínyi termében.

A jelölt témavezetője: Dr. habil. Gombos Katalin egyetemi docens.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gulyás Éva doktorjelölt védése


Gulyás Éva Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium c. disszertációjának nyilvános védésére 2018. december 10-én 10:30-kor kerül sor a Ludovika főépület Hunyadi termében.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat – Kúrián főtanácsadói álláshely

http://kuria-birosag.hu/hu/palyazat/kurian-harom-fotanacsadoi-allashely-betoltesere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferenciafelhívás – The Past and the Future of Hungary’s Diplomatic and Trade Relations with East Asia

A BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ (OBIC) által szervezett ”The Past and the Future of Hungary’s Diplomatic and Trade Relations with East Asia” című PhD konferencia felhívásának jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk: 2018. november 23-ig.

A frissített pályázati felhívás a következő linken érhető el: https://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/Keleti-Uzleti-Akademiai-Kozpont/Felhivasok/Aktualis-palyazatok/PHD-Call-for-conference-Feb-2019..pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnousz-Juhász Lilla Mária doktoranda műhelyvitája


Arnousz-Juhász Lilla Mária A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. november 9-én 12:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 509-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Kis Norbert dékán, egyetemi tanár.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laposa Tamás doktorandusz műhelyvitája


Laposa Tamás E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. november 9-én 09:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 509-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetői: Dr. habil. Nyikos Györgyi egyetemi docens és Prof. Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation to public defence of the Ph.D. thesis „The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies” by Catherine Enoredia ODORIGE

The Doctoral School of Public Administration Sciences has the privilege of inviting you to the doctoral defence of Catherine Enoredia ODORIGE.

Date: 10 October 2018, 12:00

Venue: Zrínyi Hall (Ludovika building).

Supervisor: Dr. KOLLER Boglárka, PhD

The dissertation is available here.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás

a

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület

XVII. nemzetközi tudományos konferenciáján való részvételre

 

A 15 éve működő Egyesületünk megalakulása óta kiemelt küldetésének tekinti a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítését. E célból az elmúlt években tizenhat nemzetközi tanácskozást szerveztünk  és az azokon elhangzott előadásokat - tizenhat elektronikus könyvben – megjelentettük. (Ezek a PEME honlapján olvashatók).

A sikeres tudományos pálya megalapozását és a jövő vezető kutatóinak kinevelését ez alkalommal is támogatni kívánjuk azzal, hogy 2018. november 15-én (csütörtökön) nemzetközi tudományos konferenciát szervezünk a fiatal kutatók számára, s az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat (lektorált, ISBN számmal ellátott) elektronikus kötetben a konferencia után rövidesen most is megjelentetjük.

Részletek

Jelentkezési lap

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy Barna Krisztina doktoranda műhelyvitája


Nagy Barna Krisztina A szindikátusi szerződés c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. szeptember 26-án 14:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 510-es tárgyalójában.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Papp Tekla egyetemi tanár.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gulyás Éva doktoranda műhelyvitája


Gulyás Éva Etnikai konfliktusok a nemzetállamban Állam – xenofóbia – genocídium c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. szeptember 14-én 13:30-kor kerül sor az Oktatási Központ 103. termében.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aggod-Fekó Adrienn doktoranda műhelyvitája


Aggod-Fekó Adrienn Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalati alapján c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. szeptember 11-én 13:00-kor kerül sor az Oktatási Központ 415. termében.

A jelölt témavezetője: Prof. Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brexit conference

ELI Hungarian Hub | Faculty of Law, ELTE
Jean Monnet Centre of Excellence
14 September 2018 | Budapest | Hungary
1st International Forum

For details see the this site.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation to preliminary defence of the Ph.D. thesis „Deepening democracy through political decentralization: the Cambodia’s case” by CHUM Chandarin

The Doctoral School of Public Administration Sciences has the privilege of inviting you to the doctoral preliminary defence of Chum Chandarin.

Date: 12 July, 10:00

Venue: Educational Centre, room 103.

Supervisor: Dr. KAISER Tamás, PhD

The draft dissertation is available here.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM/PROGRAMME

KUTATÓI FÓRUM/RESEARCHERS’ FORUM

 

Dátum/Date: 2018. május 18. /18 May 2018

Helyszín/Location: Oktatási Központ O-414/Educational Centre Room 414.

 

Időpont/Time

Előadó/Presenter

Előadás címe/Title of presentation

09:00

Varga Márk dr.

A telek- és jelzálogkönyvek magyarországi kialakulása, és annak következményei nemzetközi kitekintésben. Az 1855. évi telekkönyvi rendtartás

09:20

Weninger Sándor

Intézményesülés és multimédia a zeneoktatásban: a lokális "szellemi terek" ontológiájának összefüggései

09:40

Pató Viktória Lilla

Jogi válaszok a maffia típusú bűnszervezetek tevékenységére

10:00

Horváth Valéria Eszter dr.

Minek nevezzelek: "klímamenekült" vagy "klímamigráns"?

10:20

Ludányi Dávid

Mérlegelés és/vagy jogbiztonság? Avagy merre tart a közszolgálati tisztviselők illetményrendszerének átalakítása?

Szünet/Break

11:00

Emmanuel Abeku Essel

Practices of Taboos in relation to governance in the traditional setting of Cape Coast and Elmina in Ghana

11:20

Takele Bekele Bayu

Is the Ethiopian Federalism in Trouble?

11:40

Makkos Nándor dr.

Egyenlő bánásmód a közigazgatásban

12:00

Lehoczki Zóra Zsófia dr.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szabályozása - jelen és jövő

12:20

Hollósy-Vadász Gábor

A PSM és a munkahelyi elégedettség kapcsolatának vizsgálata egy önkormányzat esetében

Szünet/Break

13:00

Molnárné Balázs Ágnes

Plurális választójog tegnap és ma

13:20

Sanjay Chopra

Feminisation of Urban Poverty - An Indian Perspective

13:40

Sulaiman Saqer

Skilled migration from the Arab Countries

14:00

Szabó László András

Pillanatfelvétel egy migrációkutatásról

14:20

Jiandong Shi

Sino-US Trade Imbalance

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation to preliminary defence of the Ph.D. thesis „The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies” by Catherine Enoredia ODORIGE

The Doctoral School of Public Administration Sciences has the privilege of inviting you to the doctoral preliminary defence of Catherine Enoredia ODORIGE.

Date: 22 May, 14:00

Venue: Educational Centre, room 124.

Supervisor: Dr. KOLLER Boglárka, PhD

The draft dissertation is available here.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erős Gyula Díj 2018 – Milyen előnyei, hátrányai lehetnek Magyarországon az euró bevezetésének?

Az Erős Gyula Alapítvány Kuratóriuma 2018. évben meghirdeti a hagyományos „Erős Gyula Díj" pályázatát. A pályázaton a nappali tagozatos PhD. képzésben részt vevő hallgatók mellett, részt vehetnek a 35 évnél nem idősebb felsőoktatásban résztvevő oktatók is. A pályázat nyertesét az Alapítvány 2.000 euró jutalomban részesíti.

A részletek ide kattintva érhetőek el.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berényi Katalin doktorjelölt műhelyvitája


Berényi Katalin Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective c. disszertáció-tervezetének műhelyvitájára 2018. április 6-án 14:00-kor kerül sor az Orczy Úti Kollégium C–D termében.

A jelölt témavezetője: Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin hab. egyetemi docens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás konferencia-előadás tartására

A Neumann János Számítógép-tudományi társaság ’e-szolgáltatások
minősége’ és 'e-hétköznapok' szakosztályai konferenciát rendeznek
Milyen a jó professzionális interaktív szolgáltatás?
Elvárások és a valóság az e-hétköznapokban
címmel

A felhívást és a javasolt témaköröket tartalmazó dokumentum itt érhető el.

A beküldött előadások közül a zsűri 3 előadást választ ki, amely elhangzik és
amelyek 50 eFt jutalomban és oklevélben részesülnek. Az elismerés és az előadás
megjelenik az NJSZT honlapján.
A tudományos igénnyel készült dolgozatok publikálását a Neumann Társaság
támogatja.
Beküldési határidő: 2018. április 16.
Beküldési cím és felvilágosítás: gabor@vitalyos.hu és talyigasj@gmail.com
A konferencia várható időpontja 2018 május második fele.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FELHÍVÁS

DOKTORANDUSZ HALLGATÓK RÉSZÉRE

TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Prof. Dr. Patyi András rektor úr vezetésével megalapításra került a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely.

A Kutatóműhely keretében egy hiánypótló kutatás megvalósítását tervezzük „Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései” címmel. A kutatás vezetője Dr. habil Boros Anita egyetemi docens.

A kutatás elsődleges célja, hogy feltérképezze az állami eljárások területén azokat a neuralgikus eljárásrendi pontokat, amelyek az állam működése szempontjából a legfontosabbak és ezek feloldására megoldási módozatokat dolgozzon ki.

Terveink szerint a kutatásunk két ütemben, négy kutatási témakörben valósulna meg.

Az ezév végéig tartó első ütemben két kutatási célterület került meghatározásra: egyfelől  a klasszikus közigazgatási hatósági eljárás és eljárásjog az állami (köz)feladatellátás rendszerében elfoglalt helyének, szabályozási karakterisztikájának, másfelől pedig a nem klasszikus közigazgatási eljárások  hatékonyságának növelésének egyes eljárásjogi vonatkozásainak, hatékonyságának vizsgálata.

Amennyiben a finanszírozási lehetőségeink lehetővé teszik, a kutatás második ütemében az ún. vegyes és nem peres állami eljárásokkal, illetőleg a közigazgatási per eljárásjogi kérdéseivel foglalkoznánk.

A kutatásba szeretnénk bevonni egyetemünk olyan doktorandusz hallgatóit (2 főt), akik szakmai elhivatottságot éreznek az állam működése, valamint a közigazgatási eljárás(jog) közötti  kapcsolódási pontok elmélyültebb vizsgálata iránt és szívesen részt vesznek a kutatás egyes ütemeihez kapcsolódó részfeladatok megvalósításában és a tudományos események szervezésében. Elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a kutatáshoz kapcsolódó témakört dolgoznak fel a doktori disszertációjukban és a kutatás eredményeit ekként is kamatoztatni tudják.

A jelentkezés egy részletes szakmai önéletrajz, valamint egy egy oldalas motivációs levél megküldésével történik, amelyben a jelentkezők bemutatják az eddigi tudományos, közéleti munkásságukat, illetve a felhívásra történő jelentkezés indokait, a Phd-kutatásaik és a Kutatóműhely által tervezett kutatás kapcsolódási pontjait.

A hallgatók jelentkezését legkésőbb 2018. március 5-ig várjuk a Boros.Anita@uni-nke.hu címre.

A beérkezett jelentkezéseket a kutatás vezetője, Dr. habil. Boros Anita egyetemi docens fogja elbírálni. A bírálat során előnyt jelent, amennyiben a hallgatók vállalják, hogy az Egyetem valamely Doktori Iskolájában a kutatás témaköréhez kapcsolódó témában nyújtanak be doktori disszertációt, illetőleg a hosszú távú terveik között szerepel az Egyetem oktatójává válás is.

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely

titkársága

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

The University of Luxembourg is a multilingual, international research University. The Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxembourg is recruiting a Doctoral c andidate (PhD student) in EU public law (M/F).

Doctoral candidate (PhD student) in EU public law (M/F)

----------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

KONFERENCIÁN TÖRTÉNŐ TUDOMÁNYOS ELŐADÁS TARTÁSÁRA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. az idén is megrendezi az évek óta kiemelkedő érdeklődésre számot tartó önkormányzati vagyongazdálkodási konferenciáját.

IX. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferenciára előre láthatólag 2018. április 27-én kerül sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ménesi úti Kampuszán (a változtatás jogát a szervezők fenntartják).

A konferencia az idén arra hivatott, hogy bemutassa az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit, különös tekintettel az állami és az önkormányzati együttműködés, vagy éppen az önkormányzati helyi adottságokra alapított innovációs tevékenység eredményeként létrejött új vagyonelemekre, azok gazdaságos hasznosítására.

A rendezvény célja, hogy bemutassa az olyan önkormányzati példákat is a helyi adottságok, lehetőségek, innovációk, ötletek kiaknázása területéről, amelyek segítenek a különböző településtípusoknak a fejlődés útján történő elindulásban vagy éppen továbbhaladásban és emellett példaértékűek más hasonló önkormányzatok számára.

Az idei évben lehetőség nyílik két, doktori képzésben résztvevő Phd-hallgató részére egy-egy előadás megtartására az alábbi két témakörben:

1. „Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok jellegzetességei”, valamint 

2. „Az önkormányzati vagyongazdálkodás nemzetközi modelljei”.

A beérkezett jelentkezéseket a rendezvénysorozat szakmai vezetője, dr. habil. Boros Anita fogja elbírálni.

A jelentkezés egy egy oldalas előadásvázlat megküldésével történik (az előadások 20-30 perces időtartamra tervezettek), amelyben a hallgatók vázlatszerűen bemutatják a tervezett előadás tartalmát és az egyes blokkokhoz/pontokhoz tervezett időkeretet.  

A kollégák jelentkezését legkésőbb 2018. február 23-ig várjuk a Boros.Anita@uni-nke.hu címre.

A konferencia előadások alapján készült tanulmányok terveink szerint a konferenciát követően a Pro Publico Bono különszámában kerülnek közzétételre.

_______________________________________________________________________________

Tisztelt Doktorandák,
Tisztelt Doktoranduszok,
Tiszlelt Kollégáim,

felhívom figyelmüket Anabelén Casares Marcos professzor asszony előadására. 
Kérek minden hallgatót, hogy a téma fontosságára való tekintettel, minél nagyobb létszámban vegyenek részt az előadáson és a konzultáción.

Köszönettel:
Prof. Dr. Kiss György
a KDI vezetője

_________________________________________________________________________________

Meghívó

HOW TO DEVELOP LEADERS FOR 21ST CENTURY? LEADERSHIP IN PUBLIC SERVICE - TRADITIONAL VERSUS NEW 22. NOVEMBER 2017.

_____________________________________________________________________________________

Tisztelt Hallgatóink!

Felhívom szíves figyelmüket a mellékletben foglalt konferenciára. Tájékoztatom Önöket, hogy a szervezőkkel történt egyeztetés alapján az absztrakt beadási határideje nem március 31, hanem április 10.

Kérem, hogy a jelentkezők Molnár Viktóriánál (Molnar.Viktoria@uni-nke-hu) jelezzék szándékukat, ezt követően egyeztetünk egymással.

Tisztelettel:
Prof. Dr. Kiss György
KDI vezetője

IDK 2017

Tisztelt Hallgatók, Tisztelt Témavezetők,

a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület nevében az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
Az Egyesület 2017 április 6-án szervezi meg hagyományos PhD konferenciáját. A felhívást és a jelentkezési lapot mellékeltem.

Tisztelettel:
Prof. Dr. Kiss György
a KDI vezetője

Felhívás XIV.
Jelentkezési lap

Közpénzügyi Akadémia

Meghívó a Közpénzügyi Akadémia előadására

Előadó: Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, kutatóprofesszor (MTA), a GTTSZ elnökhelyettese
Időpont: 2017. február 21. 13.25 óra
Helyszín: NKE ÁKK Ménesi út 5. Oktatási épület 304. terem
 

Meghívó műhelyvitára

Meghívó műhelyvitára Domokos László

Domokos Lászlo Doktori PHD értekezés

Fájl letöltése

Meghívó műhelyvitára Miletics Pál

Fájl letöltése

Meghívó műhelyvitára Sutka Barbara Éva

Fájl letöltése

Doktori felvételi tájékoztató 2017/2018

Doktori Felvételi Tájékoztató a 2017-2018-as tanévre

Information about the application for admission 2016 2017

A PHD felvételi pályázatok benyújtási határideje 2016. április 15. A hiánypótlásra 2016. május 10-ig van lehetőség.

RDI-Rendészettudományi Doktori Iskolába történő átjelentkezés

Átvételi ekvivalenciák 2016. január 20.

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANÁCSA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázat témakiírás 2017