NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Magyary Zoltán Szakkollégium

 

Elérhetőség: 
Igazgató: Dr. Szabó Máté Csaba

E-mail: szabo.mate.csaba@uni-nke.hu

Elnök: Juhász Marcell
Email cím: marcell.juhasz01@gmail.com
Telefonszám: 20/5156110


Titkár: Szóláth Ákos
Email cím: szolath.akos@gmail.com
Telefonszám: 30/8765777


Szakmai vezető: Mátyás Flóra
Email cím: matyas.flora02@gmail.com
Telefonszám: 30/3408709


Pénzügyi vezető: Dobrosi Dávid
Email cím: dobrosi.david@gmail.com
Telefonszám: 30/6892604


Kommunikációs vezető: Ipacs-Szabó Noémi
Email cím: i.szabonoemi@gmail.com
Telefonszám: 30/6980785

Bemutatkozás

Mi is az a szakkollégium? Ha pár szóval kellene jellemezni: a lehetőségek és a "legek" fellegvára! Lehetőség, mert gyakorlatiasabb oldalról ismerhető meg leendő hivatásunk, de egyben egy olyan összetartó közösség is, melyben életre szóló barátságok köttetnek. Egy olyan összetartó csapat, mely segít a közéletben való aktív részvételben, a minőségi tudományos célok elérésében, a jövőre nézve pedig a személyes kapcsolatok kialakításában. A lehetőségeket sorolva elmondható, hogy tagjaink járhattak számos helyen, külföldi kiküldetésben. Továbbá a szakkollégium kezdeményezésével született meg a Mint-a-Parlament című, törvényhozást modellező szimulációs verseny.

A Magyary Zoltán Szakkollégium (röviden: MZSZK) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán működő, a hallgatók önszerveződésén, és közösen végzett aktív szellemi munkáján alapuló szervezet. Az Egyetem legrégebb óta működő szakkollégiumaként még 2001-ben kezdte meg működését a jogelőd Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Közigazgatástudományi Karán.

A Szakkollégium alapításakor cél volt egy olyan közösség létrehozása, amely az egyetemi oktatáson túlmenő szaktudást, és egy összetartó, erős közösséget képes nyújtani a tagságot alkotó hallgatók számára. Az alapítása óta az Egyetem oktatóival együttműködve folyamatos és magas színvonalú szakmai-tudományos munka zajlott és zajlik a Szakkollégiumban. Ezen munkának köszönhetően a tagok rendszeresenérnek el helyezéseket a Tudományos Diákköri Konferenciákon és egyéb szakmai versenyeken, továbbá részt vesznek szakmai konferenciákon, eseményeken.
Jelentős eredmény, hogy 2019. óta rendszeresen megtartja a Szakkollégium a Magyary Konferencia elnevezésű interdiszciplináris tudományos konferenciáját, amelyen lehetőséget kapnak a legkülönfélébb szakterületeken kutató hallgatók, hogy bemutassák eredményeiket.

A szakkollégiumunk nevének kiválasztása korántsem volt véletlen: névadónk, Magyary Zoltán munkássága talán a közigazgatás tudományát mélységeiben nem ismerők számára sem szorul bemutatásra. A közigazgatás modernizációja érdekében kifejtett tevékenysége saját korában – a XX. század első felétől kezdve – úttörőnek számított. Máig ható érvénnyel alapozta meg a magyar közigazgatás tudományos igényű újjászervezését. Szellemi öröksége – kezdettől fogva a mai napig – számos fejlesztési program és törekvés elméleti alapját képezi. Felesége, Techert Margit szintén nagy hatású közösségformáló volt, aki társadalmi szervezeteket szervezett és irányított, folyóiratokat szerkesztett, és a harmadik női egyetemi magántanárként iskolapéldája volt a tudósként érvényesülő nőnek. Napjainkban a szakkollégisták ezen örökséget viszik tovább a szakkollégiumban végzett munkájuk során, ahol a szűken vett közigazgatás-tudományon túlmenően további diszciplínákban is eredményes szakmai tevékenységet folytatnak.

 

A jelentkezés menete

A Magyary Zoltán szakkollégiumba jelentkezhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely civil képzésén tanuló hallgatója, akár mesterszakos tanulmányai során. A Szakkollégiumban minden tanév őszi félévében szervezik meg a Felvételi Mentorprogramot. A Mentorprogram során a jelentkezők részt vehetnek a Szakkollégium mindennapjaiban, bejárhatnak a kurzusokra, és közösségi eseményekre látogathatnak el. Mentoraik bevezetik őket a Szakkollégium működésébe illetve segítik a mentoráltak beilleszkedését a közösségbe. Végül a programot lezáró elbeszélgetést követően születik döntés arról, mely mentoráltak nyernek felvételt a tagságba.

Az újonnan felvett tagok a tavaszi félév során részt vesznek a Szakkollégium Szakmai Mentorprogramjában, amelynek célja, hogy a tapasztaltabb felsőbb éves szakkollégisták támogassák újonnan felvett társaikat. A szakmai mentorok segítik az új tagok a beilleszkedését a szervezetbe, elindítva őket szakmai karrierjük első lépésein.

Szervezeti felépítés

A szakkollégium igazgatója a Kar egy oktatója, aki felügyeli a kollégiumban zajló munkát, és képviseli a közösséget az Egyetem irányába. Mellette áll az öt hallgatóból álló Kabinet: az Elnök vezeti a Szakkollégium közösségét, az ő munkáját segíti a Titkár, a Szakmai Vezető, a Pénzügyi Vezető, és a Kommunikációs Vezető, akik a saját szűkebb területükért felelnek. A Kabinetet minden évben a szakkollégium tagsága választja, amelyet egy nyári többnapos tábor keretében tartanak.

A Szakkollégium mindennapi operatív feladatiban fontos szerep jut továbbá a Munkacsoportoknak. Ezen csoportok meghatározott feladatra létesülnek (például nyílt események szervezése, nyilvántartások vezetése stb.), és a szakkollégisták szabadon dönthetnek, hogy belépnek egybe vagy akár többe is.

 

Szakmaiság – közösség – társadalmi felelősségvállalás

Az MZSZK működését is meghatározza a Szakkollégium Mozgalom által a Szakkollégiumi Chartában lefektetett három érték, a szakmaiság, közösségiség, és társadalmi felelősségvállalás. Mi magyarysok csak úgy hivatkozunk ezekre, mint a Szakkollégiumunk három alapelvére.

Szakmaiság

Minden szakkollégium célja, hogy az egyetemi tanulmányokon felül további szakmai tudással és kompetenciákkal lássa el tagjait. Ennek értelmében Szakkollégiumunk minden félév során szervez kurzusokat és kutatóműhelyeket. A foglalkozások során pedig a résztvevő hallgatók közelebbről megismerkedhetnek egy-egy tudományterülettel, amelyre tanulmányaik során csak kevesebb idő és figyelem jutna.

Közösség

A Szakkollégium működésének kulcsfontosságú eleme, hogy nem pusztán csak egy szakmai társulat, hanem hallgatók összetartó közössége. Minden félévben több közösségi eseményen is lehetőségük van a tagoknak szorosabbra fűzni egymás közti kapcsolataikat piknik, csapatos főzések, kirándulások, kiállítás-látogatások, társasjáték estek vagy éppen közös mozizás alkalmával. Továbbá Szakkollégiumunk
kifejezetten csapatépítésre szolgáló tréningeket is szervez annak érdekében, hogy a Szakkollégium tagjainak ne csupán önfejlesztését, hanem a csoportos fejlődést is támogassa.

Társadalmi felelősségvállalás

Végül de nem utolsó sorban egy szakkollégiumnak célja, hogy a társadalmi problémákra érzékeny, felelős értelmiséget neveljen ki. Emiatt a Magyary Zoltánm Szakkollégiumban is megrendeznek különféle programokat, amelyekkel cél megtanítani a szakkollégisták számára, hogy saját szakmai előmenetelükön túlmenően is foglalkozzanak az őket körülvevő világgal. Így például korábban sor került együttműködésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, illetve több szervezett véradáson, és egyéb karitatív tevékenységekben is részt vettek már tagjaink.

 

Ha a Szakkollégiumunk felkeltette az érdeklődésedet, keress fel minket bátran honlapunkon és közösségi oldalainkon:

Honlap
https://magyary-szakkollegium.hu/

Közösségi oldalak
https://www.facebook.com/mzszk
https://www.instagram.com/magyary.szakkollegium/

 

Képgaléra