Magyary Zoltán Szakkollégium

Elérhetőség

Weblapon: http://mzszk.hu/
Facebookon: www.facebook.com/mzszk

 

Igazgató: Dr. Szabó Máté Csaba
E-mail: szabo.mate.csaba@uni-nke.hu

Elnök: Trnka Norbert
E-mail cím: norberttrnka@gmail.com
Telefonszám: 30/3676449

Titkár: Kecskeméti Zoltán
E-mail cím: kecskemetizoltan1@gmail.com
Telefonszám: 30/4549812

Szakmai vezető: Szücs Lotti
E-mail cím:  lottiszucs27@gmail.com
Telefonszám: 70/6100456

Pénzügyi vezető: Vatai Sára
E-mail cím: saravatai@gmail.com
Telefonszám: 70/2323091

Kommunikációs vezető: Körmendi Anna
E-mail cím:  kormendianna28@gmail.com
Telefonszám: 70/2936524
 

Bemutatkozás

Mi is az a szakkollégium? Ha pár szóval kellene jellemezni: a lehetőségek és a "legek" fellegvára! Lehetőség, mert gyakorlatiasabb oldalról ismerhető meg leendő hivatásunk, de egyben egy olyan összetartó közösség is, melyben életre szóló barátságok köttetnek. Egy olyan összetartó csapat, mely segít a közéletben való aktív részvételben, a minőségi tudományos célok elérésében, a jövőre nézve pedig a személyes kapcsolatok kialakításában. A lehetőségeket sorolva elmondható, hogy tagjaink járhattak Brüsszelben, Kassán, Krakkóban és Olaszországban. Továbbá a szakkollégium kezdeményezésével született meg a Mint-a-Parlament című, törvényhozást modellező szimulációs verseny. Ezen felül sor kerülhetett olyan magas színvonalú konferenciák megtartására is, melyek témája a kormányszóvivők munkásságához, a közigazgatáshoz, a dohányzás visszaszorításához, határcsempészethez, illetve a protokolláris viselkedéshez kapcsolódott.

A Magyary Zoltán Szakkollégium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán működő, széles látókörű közigazgatási értelmiség képzésére hivatott szellemi és közösségi műhelye. Felállításának célja 2001-ben az volt, hogy az egyetemi oktatás által nyújtott alapvető tudásanyagon túlmutatva olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáljon a hazai, és nemzetközi közigazgatás területéről, amely tagjai számára mélyebb és átfogóbb felkészültséget biztosít a közigazgatás területén, ezáltal magasabb színvonalon képzett, a szakmai és a munkaerő-piaci elvárásoknak, kihívásoknak jobban megfelelni képes „közigazgatászokat” képezve a közszféra számára.
A szakkollégiumunk nevének kiválasztása korántsem volt véletlen: névadónk, Magyary Zoltán munkássága talán a közigazgatás tudományát mélységeiben nem ismerők számára sem szorul bemutatásra. A közigazgatás modernizációja érdekében kifejtett tevékenysége saját korában – a XX. század első felétől kezdve – úttörőnek számított. Máig ható érvénnyel alapozta meg a magyar közigazgatás tudományos igényű újjászervezését. Szellemi öröksége – kezdettől fogva a mai napig – számos fejlesztési program és törekvés elméleti alapját képezi. Felesége, Techert Margit szintén nagy hatású közösségformáló volt, aki társadalmi szervezeteket szervezett és irányított, folyóiratokat szerkesztett, és a harmadik női egyetemi magántanárként iskolapéldája volt a tudósként érvényesülő nőnek.

A Magyary Zoltán Szakkollégium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán működő, széles látókörű közigazgatási értelmiség képzésére hivatott szellemi és közösségi műhelye. Felállításának célja 2001-ben az volt, hogy az egyetemi oktatás által nyújtott alapvető tudásanyagon túlmutatva olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáljon a hazai, és nemzetközi közigazgatás területéről, amely tagjai számára mélyebb és átfogóbb felkészültséget biztosít a közigazgatás területén, ezáltal magasabb színvonalon képzett, a szakmai és a munkaerő-piaci elvárásoknak, kihívásoknak jobban megfelelni képes „közigazgatászokat” képezve a közszféra számára.
A szakkollégiumunk nevének kiválasztása korántsem volt véletlen: névadónk, Magyary Zoltán munkássága talán a közigazgatás tudományát mélységeiben nem ismerők számára sem szorul bemutatásra. A közigazgatás modernizációja érdekében kifejtett tevékenysége saját korában – a XX. század első felétől kezdve – úttörőnek számított. Máig ható érvénnyel alapozta meg a magyar közigazgatás tudományos igényű újjászervezését. Szellemi öröksége – kezdettől fogva a mai napig – számos fejlesztési program és törekvés elméleti alapját képezi. Felesége, Techert Margit szintén nagy hatású közösségformáló volt, aki társadalmi szervezeteket szervezett és irányított, folyóiratokat szerkesztett, és a harmadik női egyetemi magántanárként iskolapéldája volt a tudósként érvényesülő nőnek.

Magy17


Közösség és Szakmaiság

A Magyary Zoltán Szakkollégiumban egy olyan összetartó csapat működik, ami segít a közéletben való aktív részvételben, minőségi tudományos célok elérésében. Az előbbiek azért lényeges elemek, mivel számtalan szituációban ráébredünk, hogyha egyedül vagyunk, akkor céljainkat nehezebb elérni. Jelen esetben ez a felsőoktatási rendszer, kanyargós utakkal teli labirintusára is érvényes, hiszen eleinte ismeretlen közegben kell mozogni és sok intézettel, tárggyal kell megismerkedni. Ezért szervezetünk egyik meghatározó célja egy olyan közösség kialakítása volt, mely segít tagjainak tehetségük kibontakozásában, saját értékeinek megismerésében különböző interaktív rendezvényeken keresztül, csapatépítő és együttműködő tréningeken át a filmestekkel és előadásokkal, illetve más egyéb programokkal bezárólag.

Nem szabad azonban megfeledkezni a szakkollégium másik oldaláról: a szellemiségről és a szakmaiságról. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi tesz szakmaivá egy közösséget? A válasz pedig nem más, mint a közös munka, mely különböző témájú konferenciák szervezésében, publikációkban, vagyis kiadványok megírásában és szerkesztésében, az együtt megálmodott tanulmányutakban és nem utolsó sorban kutatásokban nyilvánul meg. Mindebben természetesen benne van az az együtt töltött idő is, mely csapattá összekovácsolva elősegíti a fentiekben említetteket. Ezen felül megtanít minket együtt gondolkodni és dolgozni, ezzel minden tag számára biztosítva a fejlődési, valamint a tanulási lehetőséget. Ez nem jöhetne létre, a mára már kifejlett műhelyrendszerünk nélkül, mely remek lehetőséget biztosít az alapvető tudásanyagon túlmutató ismeretek megszerzésére, illetve átadására. Többek között ezek a tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy 2015-ben megkaphattuk a legmagasabb, 3 évre szóló minősített szakkollégiumi címet, melyre igen büszkék vagyunk.

Letölthető anyagok

Kiadványaink:
www.mzszk.hu/kiadvanyok
Beszámoló az MZSZK kassai szakmai útjáról

 

Képgaléria