NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tudományos Diákkör

LŐRINCZ LAJOS KÖZIGAZGATÁSI JOGI TDK
(Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet)
TDK vezető oktatók: Dr. Pollák Kitti, Dr. Varga Ádám és Dr. Kurunczi Gábor
E-mail: Pollak.Kitti@uni-nke.hu

 

A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék munkatársai

szeretettel várják a közigazgatási jog bármely kérdése iránt érdeklődő hallgatókat

a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörbe!

 

Minden hallgatót szeretettel várunk a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörbe, aki a kötelező tananyagon túl többet szeretne tudni a közigazgatásról, annak szerteágazó jogi szabályozásáról és azokról a hagyományos vagy újszerű kérdésekről, melyeket a közigazgatási működés újra és újra felvet.

A tanszék a diákköri közösség támogatása során arra törekszik, hogy a diákkörösök hasznos tudást szerezhessenek a számukra érdekes témakörökben. Évente közigazgatási jogi jogesetmegoldó versenyt is szervezünk, amelyen szakmai zsűri előtt lehet „játszva tanulni”, az egyes érdekes gyakorlati feladatok, esetek megoldása közben.

A diákkörbe belépett hallgatók megkapnak minden olyan segítséget is, amely az NKE intézményi TDK-ján (ITDK), valamint az OTDK valamelyik szekciójában való indulásban támogatja őket. Fontosnak tartjuk azt, hogy diákköröseink minél több, különböző – nemcsak általunk szervezett – tanulmányi programon vegyenek részt, így az érdeklődőkkel az aktuális hallgatói versenyeket, ösztöndíj lehetőségeket is ismertetjük, amelyekhez szakmai támogatást biztosítunk.

A TDK a tanévben a korábbiakhoz hasonlóan intézménylátogatásokat is tervez. Ezáltal diákköröseink az érdeklődésük körébe tartozó állami szervek felépítését, működését közelebbről is megismerhetik így például az elmúlt években már a Közbeszerzési Hatóságnál, a Köztársasági Elnöki Hivatalban és az Alkotmánybíróságon is jártunk. A TDK azonban nemcsak hazai, hanem nemzetközi programokat is tervez. Ezen programok során a TDK-soknak lehetősége nyílik adott esetben későbbi gyakorlati helyekről való egyeztetésre is.

A TDK tagság nemcsak az egyetemi évek alatt, hanem később a továbbtanulásnál, de a munkaerőpiacon is előnyként jelenhet meg. Ezt az aktivitást a munkáltatók pozitívan bírálják el, hiszen mindez arról tesz tanulságot, hogy a hallgató már tanulmányai kezdete óta érdeklődik a közigazgatási jog egyes területei iránt, szívesen vesz részt csapatmunkában és csoportos kutatásokban, de egyéni kutatómunka végzésére is képes.

Tanszékünkön minden munkatárs örömmel vesz részt a diákköri feladatokban, de három kollégánk kifejezett felkérést kapott a tanszéki TDK szervezésére és a hallgatók munkájának támogatására: Pollák Kitti, Varga Ádám és Kurunczi Gábor adjunktusok várják kérdéseiket és jelentkezésüket.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő programjainkra is: