NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása

A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása

Azon hallgatóknak, akik rendelkeznek a képzés és a szakmai gyakorlat céljával összeegyeztethető munkatapasztalattal, szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltási kérelmét nyújthatnak be. A kérelem formanyomtatványa elérhető a https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok hivatkozáson.

Ahhoz, hogy a kérelem elfogadható legyen, a foglalkoztatási jogviszonynak a képzés ideje alatt kell fennállnia és időtartamának el kell érnie a mintatantervben előírt szakmai gyakorlati időtartamot.

A kérelmet az Oktatásszervezési Osztály részére kell benyújtania elektronikusan a karriertamogatas@uni-nke.hu e-mail címre. Az Oktatásszervezési Osztály a kérelmet az adott szak szakfelelőse felé továbbítja. A szakfelelős véleményezését követően a tanulmányi ügyintézők a Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság felé továbbítják a kérelmet, amelyet a  Bizottság elbírál.

A szakmai gyakorlat munkatapasztattal való kiváltásáról a határozatot a Kreditátviteli és Validációs Bizottság fogja kiállítani, amit a hallgató a Neptun rendszerben megtekinthet.

Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, a hallgatónak javasolt az elutasítás kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül felvenni a kapcsolatot az Oktatásszervezési Osztállyal a megadott elérhetőségek valamelyikén, hogy a szakmai gyakorlat teljesítésének további lehetőségeiről tájékozódhasson.

Az Oktatásszervezési Osztály szakmai gyakorlattal foglalkozó munkatársának elérhetőségei:

·         E-mail: karriertamogatas@uni-nke.hu

·         Telefon: +36 1 432-9000/20439

A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltására irányuló kérelem benyújtása az adott félév szorgalmi időszak végéig lehetséges. 

A szakmai gyakorlati tárgy(ak) teljesítettsége csak a tárgy felvétele után rögzíthető a Neptun rendszerben. Amennyiben a tárgy felvétele nem történt meg, abban az esetben a pozitív határozat berögzítése csak a következő félévben lehetséges a szakmai gyakorlati tárgy felvételével.

A szakmai gyakorlat rendszeréről, szakmai tartalmáról, az érintett szereplők jogairól és kötelezettségeiről, valamint a gyakran felmerült kérdésekről bővebben a kötelező Szakmai Gyakorlat Kódexében tájékozódhat.