A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása

 A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása

Amennyiben a hallgató jelenleg munkaviszonnyal rendelkezik bármely magyarországi közigazgatási szervnél, lehetősége van kérelmet benyújtani az oktatási dékánhelyettes részére, amelyben kérelmezi a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltását. A kérelem formanyomtatványa elérhető a https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok hivatkozáson.

Az oktatási dékánhelyettes -a kérelem tárgyában hozott- döntésétől függően az Adminisztrátor állítja be a munkatapasztalati státuszt a Szakmai Gyakorlati Portálon.

Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, a hallgatónak az elutasítás kézbesítésétől számított öt munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az Oktatásszervezési Osztállyal megadott elérhetőségek valamelyikén.

A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltására irányuló kérelem benyújtására az adott félév kezdetét megelőző regisztrációs időszakban van lehetőségük. A kérelem csak abban az esetben kerül elbírálásra, ha a neptunban felvették a tantervük szerinti szakmai gyakorlat tárgya(ka)t.

A kitöltött, aláírt kérelmet elektronikus úton, scannelt formában a karriertamogatas@uni-nke.hu címre kérjük megküldeni.”

A szakmai gyakorlat rendszeréről, szakmai tartalmáról, az érintett szereplők jogairól és kötelezettségeiről, valamint a gyakran felmerült kérdésekről bővebben a kötelező Szakmai Gyakorlat Kódexében tájékozódhat.