NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kiberbiztonsági mesterképzési szak

Kiberbiztonsági mesterképzési szak

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. Krasznay Csaba

A kibertér védelmezője

A szak elsősorban a közszolgálatban dolgozó, kiberbiztonságért felelős szakemberek képzését tűzi ki célul, akik a nemzetközi kapcsolatok, az állami és önkormányzati szervezetek információbiztonsága és a létfontosságú informatikai rendszerek védelme területén terveznek elhelyezkedni. Ezek mellett természetesen a piaci kihívásokra is felkészülnek a hallgatók. A területet megalapozó jogi és informatikai ismeretek elsajátítása után a hallgatók a biztonságszervezés alapjaival, a kockázatértékeléssel és a fizikai védelemmel, majd az információbiztonság alapjaival ismerkednek meg. A továbbiakban a kiberbiztonság nemzetközi, katonai és rendészeti területein tesznek szert mélyebb ismeretekre, így például a kiberdiplomácia, a kiberhadviselés vagy éppen a digitális nyomrögzítés is szerepel a tantárgyak között. Olyan speciális területeket is megismernek a képzésben részt vevők, mint a villamosenergetikai és a pénzintézeti rendszerek védelme vagy a kibervédelem pszichológiai aspektusa.

A kiberbiztonsági mesterszakot az informatikai, az államtudományi, rendészeti és katonai alapszakokon végzetteknek egyaránt ajánljuk.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv