NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szakdolgozat- és kutatási témák

Tisztelt Hallgatók!

 

Az alábbi listában találják meg, hogy a Civilisztikai Tanszéken mely oktatóhoz és mely témákra lehet jelentkezni. A szakdolgozat stilisztikai szempontjainál a Tanulmányi Osztály által megadott információkat kell figyelembe venni. A szakdolgozat tartalmi felépítése és követelménye a választott konzulenssel történő rendszeres megbeszélés során a "Diplomamunka konzultáció I. és II. tantárgy" keretében egyeztetendőek.

Üdvözlettel, a Civilisztikai Tanszék oktatói

 

Civilisztikai Tanszék

Téma

Konzulens

Vállalt létszám

Társasági jog

Dr. Auer Ádám

Maximum 3 fő

Közszolgáltatási szerződések

Dr. Auer Ádám

Maximum 3 fő

Az állam vállalkozói vagyona

Dr. Auer Ádám

Maximum 2 fő

A személyiségvédelem területei, a személyiségvédelem polgári jogi eszközei - a sérelemdíj sajátos természete

Dr. Heinerné Dr. habil. Barzó Tímea

Maximum 2 fő

A családjog közigazgatási vetületei: anyakönyvvezetési feladatok, örökbefogadás, szülői felügyelet, gyermekvédelem

Dr. Heinerné Dr. habil. Barzó Tímea

Maximum 3 fő

Egészségügyi jog - egészségügyi jogi igazgatás - felelősségi kérdések az egészségügyben

Dr. Heinerné Dr. habil. Barzó Tímea

Maximum 3 fő

A vállalkozási szerződések, különösen a tervezés és kivitelezés közjogi szabályai

Dr. habil. Barta Judit

Maximum 2 fő

Állami támogatások és a versenyjog kapcsolata

Dr. habil. Barta Judit

Maximum 2 fő

Vagyongazdálkodás a vadászatra jogosultaknál különös figyelemmel a vadászható állatok által okozott károkra

Dr. habil. Barta Judit

Maximum 2 fő

A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok

Dr. habil. Barta Judit

Maximum 2 fő

Hibás teljesítés a gyakorlatban, különös tekintettel annak fogyasztóvédelmi aspektusaira

Dr. Csitei Béla

Maximum 2 fő

Ipar 4.0 vs. kártérítési felelősség

Dr. Csitei Béla

Maximum 2 fő

A hagyatéki vagyontervezés - Öröklési jog

Dr. Dúl János

Maximum 2 fő

A családi vállalkozások

Dr. Dúl János

Maximum 2 fő

Szerződések a köz- és magánjog határán

Prof. Dr. Papp Tekla

Maximum 2 fő

Atipikus szerződések

Prof. Dr. Papp Tekla

Maximum 2 fő

Jogi személyek

Prof. Dr. Papp Tekla

Maximum 2 fő

A XXI. századi társasági jog kihívásai

Prof. Dr. Papp Tekla

Maximum 2 fő