NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szaknyelvi kurzusok alóli felmentés

Azon hallgatóknak, akiknek a mintatanterve szaknyelvi kurzusok teljesítését írja elő és szaknyelvi nyelvvizsgával rendelkeznek, lehetőségük van mentességet kérni az előírt szaknyelvi kurzusok teljesítése alól abban az esetben, ha a szaknyelvi vizsga illeszkedik a tantervben előírt szaknyelvi tárgyak tanulmányi területéhez, tehát jogi, közigazgatási, vagy nemzetközi kapcsolatok területű ismeretanyaghoz vagy a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, illetve International Public Service Relations mesterképzési szakok esetében akár nemzetközi kapcsolatok területű ismeretanyaghoz kapcsolódik.

A kérvény letölthető ITT.

Azon hallgatók számára, akik Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás keretén belül valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytattak, csak abban az esetben van lehetőségük mentességet kérni az előírt szaknyelvi kurzusok teljesítése alól, ha a mobilitási programon a 2019/2020. tanévet megelőzően vettek részt. A kérelemhez csatolni kell a külföldi részképzést igazoló Transcript dokumentum másolatát.

A kérvény letölthető ITT.

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatvány a fenti linkeken érhető el, amelyet az ÁNTK Tanulmányi Osztályán (Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. emelet 126.) kell leadni.

A kérelmeket a validációs eljárás keretén belül az ÁNTK Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.