NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szaknyelvi kurzusok alóli felmentés

Szaknyelvi kurzusok kiváltásának lehetőségei a 2023/24-es tanévtől

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

2) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése (legalább középfokú (B2) komplex szinten) az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből
NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT (ANGOL NYELVŰ) ALAPKÉPZÉSI SZAK
1) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

2) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése: vagy legalább két középfokú (B2) komplex szaknyelvi vizsga (amelyek egyike az angol nyelv) vagy egy felsőfokú (C1) komplex szaknyelvi vizsga az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből

3) Nemzetközi mobilitási programon történő részvétel:
  a) A hallgató a teljesítendő szaknyelvi tárgy témakörébe (Kormányzati rendszerek vagy Nemzetközi kapcsolatok) tartozó tantárgyat teljesített egyéni mobilitása alatt;
  b) Szakmai gyakorlatát olyan intézményben végezte, melynél munkája során valamely európai uniós hivatalos nyelvet használta és tevékenysége összefügg a képzés képzési és kimeneti követelményeivel
KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése (legalább középfokú (B2) komplex szinten) az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből, továbbá ukrán vagy szerb nyelvből

KORMÁNYZÁS ÉS VEZETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése – vagy legalább két középfokú (B2) szaknyelvi vizsga vagy egy felsőfokú (C1) komplex szaknyelvi vizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése (legalább középfokú (B2) komplex szinten) egy élő idegen nyelvből

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése felsőfokú (C1) komplex szinten angol nyelvből

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

INTERNATIONAL RELATIONS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése felsőfokú (C1) komplex szinten egy élő idegen nyelvből

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése felsőfokú (C1) komplex szinten angol nyelvből

KIBERBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági, katonai tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése (legalább középfokú (B2) komplex szinten) angol nyelvből

FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMMENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése – vagy legalább két középfokú (B2) szaknyelvi vizsga vagy egy felsőfokú (C1) komplex szaknyelvi vizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1) A képzés tantervében meghatározott valamely kötelező szakmai tárgy idegen nyelven történő teljesítése

2) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írása

3) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági, gazdaság és menedzsment, közgazdasági tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése felsőfokú (C1) komplex szinten egy élő idegen nyelvből

ÁLLAMTUDOMÁNYI OSZTATLAN SZAK

1) Idegen nyelvű OTDK dolgozat írás

2) Diplomáciai, közigazgatási, jogi, nemzetközi kapcsolatok tudományterülethez kapcsolódó szaknyelvi vizsga megszerzése (legalább középfokú (B2) komplex szinten) angol, német, vagy francia nyelvből

 A kérvény letölthető ITT.

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatvány a fenti linkeken érhető el, amelyet az ÁNTK Tanulmányi Osztályán (Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. emelet 126.) kell leadni.

A kérelmeket a validációs eljárás keretén belül az ÁNTK Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.