Kedvezményes tanulmányi rend feltételei a Közpénzügyi Tanszéknél

Az Oktatási Dékánhelyettes úr tájékoztatása alapján 2018. augusztustól a tantervekben minden tantárgyra vonatkozóan a félév végi aláírás követelményeként a tanórákon történő 75 százalékos részvételt került előírásra.  Ennek következtében az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 25%-os lehet.

Amennyiben a hallgató rajta kívülálló okból nem tud részt venni 25%-ot meghaladó mértékben a tanórákon, úgy a tantárgyfelelőssel szükséges egyeztetnie, a távolmaradás okát és annak igazolását illetve a tanóra pótlásának módját a tantárgyfelelős által meghatározottaknak megfelelően.

A Közpénzügyi Tanszékhez tartozó tantárgyak esetében kedvezményes tanrend esetében az aláírás megszerzésének feltétele a tárgy tematikájához illeszkedő 15 oldalas házi dolgozat megírása, ezzel lehet helyettesíteni az óralátogatást. Ennek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.  Kollokviummal záródó tárgy teljesítéséhez ezen kívül vizsgázni is kell.  A gyakorlati jeggyel záródó tárgyak esetében a házi dolgozat illetve az esettanulmány megírása vagy a vizsga a tárgy teljesítésének feltétele.