NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kedvezményes tanulmányi rend feltételei a Közpénzügyi Tanszéknél

Az Oktatási Dékánhelyettes úr tájékoztatása alapján 2018. augusztustól a tantervekben minden tantárgyra vonatkozóan a félév végi aláírás követelményeként a tanórákon történő 75 százalékos részvételt került előírásra. Ennek következtében a Közpénzügyi Tanszék által oktatott tárgyak esetében az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 25%-os lehet.

Amennyiben a hallgató rajta kívülálló okból nem tud részt venni 25%-ot meghaladó mértékben a tanórákon, úgy a tantárgyfelelőssel szükséges egyeztetnie, a távolmaradás okát és annak igazolását illetve a tanóra pótlásának módját a tantárgyfelelős által meghatározottaknak megfelelően.

A Közpénzügyi Tanszékhez tartozó tantárgyak esetében kedvezményes tanrend esetében az aláírás (pl. esszé, esettanulmány, könyv recenzió) megszerzésének feltétele a tárgy tematikájához illeszkedő 10-15 oldalas házi dolgozat megírása, ezzel lehet helyettesíteni az óralátogatást. (A pontos terjedelmet, illetve a részletes tartalmi elvárásokat az adott tárgy oktatója határozza meg.) A dolgozat témáját és kutatási módszerét a hallgatónak legkésőbb a félév első hónapjának végéig kell az oktatóval egyeztetnie. Dolgozatként kizárólag az adott tárgyhoz kapcsolódó, eredeti kutatás eredménye nyújtható be (más tárgy, tanulmányi verseny stb. keretében készült munkát a Tanszék nem tud befogadni). A dolgozat  beadási határideje a szorgalmi időszak vége. 

Kollokviummal záródó tárgy teljesítéséhez ezen kívül vizsgázni is kell.  A gyakorlati jeggyel záródó tárgyak esetében a házi dolgozat vagy oktató által adott feladatra kapott értékelés a gyakorlati jegy.