NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kedvezményes tanulmányi rend feltételei a Közpénzügyi Tanszéknél

Az Oktatási Dékánhelyettes úr tájékoztatása alapján 2018. augusztustól a tantervekben minden tantárgyra vonatkozóan a félév végi aláírás követelményeként a tanórákon történő 75 százalékos részvételt került előírásra. Ennek megfelelően a Közpénzügyi Tanszék által oktatott tárgyak esetében az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 25%-os lehet.

Amennyiben a hallgató rajta kívülálló okból nem tud részt venni 25%-ot meghaladó mértékben a tanórákon, úgy a tárgy oktatója számára a távolmaradás okát és annak a TVSZ-nek megfelelő igazolását haladéktalanul be kell nyújtania. Az aláírás megszerzéséhez a hallgatónak a szorgalmi időszakban az oktató által megadott időpontban szóbeli vagy írásbeli beszámolót kell tennie a tanagyagból. Amennyiben a hallgató ezt elmulasztja vagy elégtelen szinten teljesíti, az aláírás megtagadásra kerül.

A Közpénzügyi Tanszékhez tartozó tantárgyak kedvezményes tanrend szerint történő teljesítése esetén a feltételeket a hallgatónak a tantárgy oktatójával kell egyeztetnie. Ennek határideje a szorgalmi időszak harmadik hetének vége.