NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A TDT határozatai

2024

1/2024 (I. 9.) - A KDI 2024. évi ülésezési rendje

2/2024 (I. 11.) - 2024 januári komplexvizsga hallgatók, tárgyak, bizottság

3/2024 (I. 22.) - 2024_25 kutatási témajegyzék

4/2024 (II. 08.) - a 2023.11.29-i TDT jegyzőkönyvének jóváhagyása

5/2024 (II. 08.) - a 2023.12.11–2024.01.10.-i elektronikus TDT szavazás (ülésezési rend) jegyzőkönyvének jóváhagyása

6/2024 (II. 08.) - a 2024.01.09–11. elektronikus TDT szavazás (komplex vizsga) jegyzőkönyvének jóváhagyása

7/2024 (II. 08.) - a 2024.01.19–22. elektronikus TDT szavazás (kutatási témajegyzék) jegyzőkönyvének jóváhagyása

8/2024 (II. 08.) - doktori fokozat odaítélése

9/2024 (II. 08.) - témavezető-váltásról, új bíráló és bizottsági póttagok felkérése

10/2024 (II. 08.) - társtémavezető felkérésének visszavonása

11/2024 (II. 08.) - társtémavezető felkérése

12/2024 (II. 08.) - disszertációcím módosítása

13/2024 (II. 08.) - téma- és témavezető-váltás jóváhagyása

14/2024 (II. 08.) - hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezése

15/2024 (II. 08.) - hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezése

16/2024 (II. 08.) - a PhD hallgatók kutatási területekhez sorolása

17/2024 (II. 08.) - a Közigazgatás-Tudományi Doktori Iskola 2023. évéről szóló beszámolója

18/2024. (II. 29.)  sz. határozat a 2023.11.29-i TDT ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról

19/2024. (II. 29.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról

20/2024. (II. 29.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról

21/2024. (II. 29.) sz. határozat tudományos titkár választásáról

22/2024. (II. 29.) sz. határozat témavezető-váltás jóváhagyásáról

23/2024. (II. 29.) sz. határozat témavezető-váltás jóváhagyásáról

24/2024. (II. 29.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről

25/2024. (II. 29.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről

26/2024. (II. 29.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről

27/2024. (II. 29.) sz. határozat hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezéséről

28/2024. (II. 29.) sz. határozat hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezéséről

29/2024. (IV. 3.) sz. határozat felvételi bizottság kijelöléséről (Stipendium Hungaricum)

30/2024. (IV. 24.) sz. határozat a 2024. február 29-i TDT ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról

31/2024. (IV. 24.) sz. határozat javaslat törzstaggá választásáról

32/2024. (IV. 24.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról

33/2024. (IV. 24.) sz. határozat javaslat a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Képzési Tervének módosításáról

34/2024. (IV. 24.) sz. határozat doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról

35/2024. (IV. 24.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok és -tantárgyak kijelöléséről

36/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi bizottságok kijelöléséről (Normál)

37/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi bizottság kijelöléséről (Stipendium Hungaricum)

38/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

39/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

40/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

41/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

42/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

43/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

44/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

45/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

46/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

47/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

48/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

49/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

50/2024. (IV. 24.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram)

51/2024. (IV. 24.) sz. határozat nyilvános védés bírálóbizottságának jóváhagyásáról

52/2024. (IV. 24.) sz. határozat disszertáció címmódosításának engedélyezéséről

53/2024. (IV. 24.) sz. határozat disszertáció címmódosításának engedélyezéséről

54/2024. (IV. 24.) sz. határozat disszertáció címmódosításának engedélyezéséről

55/2024. (IV. 24.) sz. határozat témavezető-váltás jóváhagyásáról

56/2024. (IV. 24.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról

57/2024. (IV. 24.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről

58/2024. (IV. 24.) sz. határozat hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezéséről

59/2024. (IV. 24.) sz. határozat hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezéséről
 

2023

1/2023 (I. 6.) - Doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
2/2023 (I. 18.) - A doktori képzésre jelentkezéshez szükséges idegennyelv-tudási követelményekről
3/2023 (I. 18.) - A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges idegennyelv-tudási követelményekről
4/2023 (I. 26.) - A 2023.11.30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
5/2023 (I. 26.) - A 2023.01.03-06-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
6/2023 (I. 26.) - A 2023.01.13-18-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
7/2023 (I. 26.) - A KDI 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
8/2023 (I. 26.) - Új kutatási téma meghirdetéséről
9/2023 (I. 26.) - A KDI Működési Szabályzatának módosításáról
10/2023 (I. 26.) - Doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos érdemi döntés elhalasztásáról
11/2023 (I. 26.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
12/2023 (I. 26.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
13/2023 (I. 26.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
142023 (I. 26.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
15/2023 (I. 26.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
16/2023 (I. 26.) - Disszertáció címmódosításának engedélyezéséről
17/2022 (I. 26.) - Doktorandusz passziválásának engedélyezéséről
18/2022 (I. 26.) - Doktorandusz passziválásának engedélyezéséről
19/2023 (I. 26.) - A 2022-23. tanév 2. félévének ülésezési rendjéről
20/2023 (II. 13.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
21/2023 (II. 28.) - A habilitációs eljárás idegennyelv-tudási követelményeiről
22/2023 (II. 28.) - Doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
23/2023 (II. 28.) - Doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
24/2023 (II. 28.) - Doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
25/2023 (II. 28.) - Doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
26/2023 (II. 28.) - Doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
27/2023 (II. 28.) - Doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
28/2023 (III. 30.) - A 2023.01.26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
29/2023 (III. 30.) - A 2023.02.24-28-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
30-2023 (III. 30.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
31/2023 (III. 30.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
32/2023 (III. 30.) - Doktorifokozat-szerzési eljárásra jelentkezéssel kapcsolatos érdemi döntés elhalasztásáról
33-2023 (III. 30.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
34/2023 (III. 30.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
35/2023 (III. 30.) - komplexvizsga-bizottságok és -tantárgyak jóváhagyásáról (2023. jún.)
36/2023 (III. 30.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
37/2023 (III. 30.) - Kreditelismerésről
38/2023 (III. 30.) - Kutatási terület vezetőjéről (Közigazgatási szervezéstan és szociológia)
39/2023 (IV. 14.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
40/2023 (IV. 14.) - Felvételi bizottságok kijelöléséről (Stipendium Hungaricum)
41/2023 (V. 3.) - A 2023.03.30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
42/2023 (V. 3.) - A 2023.04.11-14-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
43/2023 (V. 3.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
44/2023 (V. 3.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
45/2023 (V. 3.) - Doktori szigorlat elnökének módosításáról
46/2023 (V. 3.) - Témavezető-váltás jóváhagyásáról
47/2023 (V. 3.) - Doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
48-2023 (V. 3.) - Felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum)
49/2023 (V. 3.) - Felvételi bizottságok jóváhagyásáról
50/2023 (VI. 7.) - A 2023.05.03-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
51/2023 (VI. 7.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
52/2023 (VI. 7.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
53/2023 (VI. 7.) - Felvételi eljárás eredményéről
54/2023 (VI. 7.) - Társtémavezető megbízatásának megszüntetéséről
55/2023 (VI. 7.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
56/2023 (VI. 26.) - PPÉ táblázat elfogadásáról
57/2023 (VII. 5.) - A 2023.06.07-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
58/2023 (VII. 5.) - A 2023.06.22-26-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
59/2023 (VII. 5.) - Kutatási terület vezetőjéről (A közigazgatás személyi állománya)
60/2023 (VII. 5.) - Tantárgyfelelősök személyének módosításáról
61/2023 (VII. 5.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
62/2023 (VII. 5.) - Disszertáció címmódosításának engedélyezéséről
63/2023 (VII. 5.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
64/2023 (VII. 5.) - Doktorandusz passziválásának engedélyezéséről
65/2023 (VII. 5.) - A 2023-24. tanév 1. félévének ülésezési rendjéről
66/2023 (VIII. 17.) - Felvételi bizottság kijelöléséről (pótfelvételi eljárás)
67/2023 (VIII. 17.) - Bírálóbizottság módosításáról
68/2023 (IX. 1.) - Felvételi eljárás eredményéről (pótfelvételi eljárás)
69/2023 (IX. 20.) - A 2023.07.05-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
70/2023 (IX. 20.) - A 2023.08.10–17. elektronikus TDT szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
71/2023 (IX. 20.) - A 2023.08.30–09.01. elektronikus TDT szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
72/2023 (IX. 20.) - Tudományos titkár felkéréséről
73/2023 (IX. 20.) - Törzstag megválasztásáról
74/2023 (IX. 20.) - Törzstag megválasztásáról
75/2023 (IX. 20.) - Törzstag megválasztásáról
76/2023 (IX. 20.) - Törzstag megválasztásáról
77/2023 (IX. 20.) - Tantárgyfelelős személyének módosításáról
78/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
79/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
80/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás és címmódosítás engedélyezéséről
81/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
82/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
83/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás előzetes engedélyezéséről
84/2023 (IX. 20.) - Doktorifokozat-szerzési eljárás előzetes engedélyezéséről
85/2023 (IX. 20.) - Témavezető-váltás jóváhagyásáról
86/2023 (IX. 20.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
87/2023 (IX. 20.) - Disszertációcím-módosítás és társtémavezető felkérése
88/2023 (IX. 20.) - Doktorandusz jogviszonyának megszüntetése
89/2023 (IX. 20.) - Doktorandusz jogviszonyának megszüntetése
90/2023 (IX. 20.) - Hallgatói jogviszony szüneteltetés
91/2023 (IX. 20.) - Hallgatói jogviszony szüneteltetés
92/2023 (X. 25.) - Törzstag megválasztásáról
93/2023 (X. 25.) - Doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
94/2023 (X. 25.) - Kreditelismerésről
95/2023 (X. 25.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
96/2023 (X. 25.) - Társtémavezető jóváhagyásáról
97/2023 (X. 25.) - Társtémavezető és kutatási terület váltás jóváhagyásáról


2022

1/2022 (I. 13.) sz. határozat a 2021.11.25-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
2/2022 (I. 13.) sz. határozat a 2021.12.14-16-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
3/2022 (I. 13.) sz. határozat új kutatási téma meghirdetéséről
4/2022 (I. 13.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
5/2022 (I. 13.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
6/2022 (I. 13.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
7/2022 (I. 13.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
8/2022 (I. 13.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
9/2022 (I. 13.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
10/2022 (I. 13.) sz. határozat doktorandusz átvételéről
11/2022 (I. 13.) sz. határozat a 2021-22. tanév 2. félévének ülésezési rendjéről
12/2022 (I. 19.) sz. határozat a 2022-2023-as tanévre meghirdetendő kutatási témákról
13/2022 (II. 8.) sz. határozat doktoranduszok passziválásának engedélyezéséről
14/2022 (III. 10.) sz. határozat a 2022.01.13-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
15/2022 (III. 10.) sz. határozat a 2022.01.18-19-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
16/2022 (III. 10.) sz. határozat a 2022.02.05-08-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
17/2022 (III. 10.) sz. határozat a KDI 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
18/2022 (III. 10.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok és -tantárgyak jóváhagyásáról (2022. jún.)
19/2022 (III. 10.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
20/2022 (III. 10.) sz. határozat előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
21/2022 (III. 10.) sz. határozat előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
22/2022 (IV. 7.) sz. határozat felvételi bizottságok kijelöléséről (Stipendium Hungaricum)
23/2022 (IV. 7.) sz. határozat bírálóbizottság módosításáról
24/2022 (V. 12.) sz. határozat a 2022.03.10-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
25/2022 (V. 12.) sz. határozat a 2022.04.05-07-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
26/2022 (V. 12.) sz. határozat a KDI Képzési Tervének módosításáról
27/2022 (V. 12.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
28/2022 (V. 12.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum)
29/2022 (V. 12.) sz. határozat doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
30/2022 (V. 12.) sz. határozat felvételi bizottságok kijelöléséről
31/2022 (V. 12.) sz. határozat témavezető-váltás jóváhagyásáról
32/2022 (V. 12.) sz. határozat bírálóbizottság módosításáról
33/2022 (V. 12.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
34/2022 (VI. 3.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről.docx
35/2022 (VII. 6.) sz. határozat a 2022.05.12-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
36/2022 (VII. 6.) sz. határozat a 2022.06.01-03-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
37/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
38/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
39/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
40/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
41/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
42/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
43/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
44/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
45/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
46/2022 (VII. 6.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
47/2022 (VII. 6.) sz. határozat harmadik bíráló felkéréséről
48/2022 (VII. 6.) sz. határozat disszertáció címmódosításának engedélyezéséről
49/2022 (VII. 6.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
50/2022 (IX. 16.) sz. határozat bírálóbizottság módosításáról
51/2022 (IX. 16.) sz. határozat doktoranduszok passziválásának engedélyezéséről
52/2022 (IX. 22.) sz. határozat a 2022.07.06-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
53/2022 (IX. 22.) sz. határozat a 2022.09.14-16-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
54/2022 (IX. 22.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
55/2022 (IX. 22.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
56/2022 (IX. 22.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
57/2022 (IX. 22.) sz. határozat a 2022-2023. tanév 1. félévének ülésezési rendjéről
58/2022 (X. 11.)  sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
59/2022 (X. 14.) sz. határozat doktoranduszok passziválásának engedélyezéséről
60/2022 (XI. 30.) sz. határozat a 2022.09.22-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
61/2022 (XI. 30.) sz. határozat a 2022.10.07-11-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
62/2022 (XI. 30.) sz. határozat a 2022.10.12-14-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
63/2022 (XI. 30.) sz. határozat a KDI Képzési Tervének módosításáról
64/2022 (XI. 30.) sz. határozat új kutatási témák meghirdetéséről
65/2022 (XI. 30.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
66/2022 (XI. 30.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
67/2022 (XI. 30.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárásra jelentkezés elutasításáról
68/2022 (XI. 30.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
69/2022 (XI. 30.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárásra jelentkezés elutasításáról
70/2022 (XI. 30.) sz. határozat doktori szigorlat elnökének módosításáról
71/2022 (XI. 30.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok és -tantárgyak jóváhagyásáról (2023. jan.)
72/2022 (XI. 30.) sz. határozat kutatási téma módosításának elutasításáról
73/2022 (XI. 30.) sz. határozat disszertáció címének és nyelvének módosításáról
74/2022 (XI. 30.) sz. határozat a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges idegennyelv-tudási követelményekről

 

2021

1/2021 (I. 7.) sz. határozat új kutatási témák meghirdetéséről
2/2021 (I. 7.) sz. határozat egyéni felkészülő doktorandusz felvételéről
3/2021 (I. 7.) sz. határozat egyéni felkészülő doktorandusz felvételéről
4/2021 (I. 7.) sz. határozat egyéni felkészülő doktorandusz felvételének elutasításáról
5/2021 (I. 7.) sz. határozat doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
6/2021 (I. 7.) sz. határozat tantárgyfelelősségek módosításáról
7/2021 (I. 21.) sz. határozat a 2020.12.02-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
8/2021 (I. 21.) sz. határozat a 2021.01.05-07-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
9/2021 (I. 21.) sz. határozat a KDI Képzési Tervének módosításáról
10/2021 (I. 21.) sz. határozat a KDI 2020-2021. tanév 2. félévének ülésezési rendjéről
11/2021 (I. 21.) sz. határozat a komplexvizsga-bizottságokról (2021. június)
12/2021 (I. 21.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
13/2021 (I. 21.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
14/2021 (I. 21.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
15/2021 (I. 21.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
16/2021 (I. 21.) sz. határozat új kutatási téma meghirdetéséről
17/2021 (III. 18.) sz. határozat a 2021.01.21-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
18/2021 (III. 18.) sz. határozat a 2021.02.17-19-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
19/2021 (III. 18.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
20/2021 (III. 18.) sz. határozat előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
21/2021 (III. 18.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
22/2021 (III. 18.) sz. határozat kutatási téma módosításáról
23/2021 (III. 18.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
24/2021 (III. 18.) sz. határozat kreditelismerésről
25/2021 (IV. 1.) sz. határozat felvételi bizottságok kijelöléséről (Stipendium Hungaricum)
26/2021 (IV. 22.) sz. határozat felvételi bizottságok kijelöléséről
27/2021 (V. 13.) sz. határozat a 2021.03.18-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
28/2021 (V. 13.) sz. határozat a 2021.03.30-04.01-i-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
29/2021 (V. 13.) sz. határozat a 2021.04.20-22-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
30/2021 (V. 13.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
31/2021 (V. 13.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
32/2021 (V. 13.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
33/2021 (V. 13.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
34/2021 (V. 13.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
35/2021 (V. 13.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
36/2021 (V. 13.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
37/2021 (V. 13.) sz. határozat egyéni felkészülők felvételéről
38/2021 (V. 13.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok jóváhagyásáról
39/2021 (V. 13.) sz. határozat doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
40/2021 (V. 13.) sz. határozat felvételi bizottságok kijelöléséről
41/2021 (V. 13.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
42/2021 (VI. 9.) sz. határozat a KDI vezetőjének személyére tett javaslatról
43/2021 (VI. 21.) sz. határozat felvételi eljárás eredményéről
44/2021 (VII. 8.) sz. határozat a 2021.05.13-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
45/2021 (VII. 8.) sz. határozat a 2021.06.08-09-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
46/2021 (VII. 8.) sz. határozat a 2021.06.17-21-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
47/2021 (VII. 8.) sz. határozat kutatási terület társvezetőjéről
48/2021 (VII. 8.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
49/2021 (VII. 8.) sz. határozatjavaslat doktori fokozat odaítéléséről
50/2021 (VII. 8.) sz. határozatelőzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
51/2021 (VII. 8.) sz. határozat előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
52/2021 (VII. 8.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás megindításának új határidejéről
53/2021 (VII. 8.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
54/2021 (VII. 8.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
55/2021 (VII. 8.) sz. határozat a KDI 2021-2022. tanév 1. félévének ülésezési rendjéről
56/2021 (VIII. 30.) sz. határozat felvételi bizottságok utólagos jóváhagyásáról
57/2021 (VIII. 30.) sz. határozat pótfelvételi eljárás eredményéről
58/2021 (X. 12.) sz. határozat a 2021.07.08-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
59/2021 (X. 12.) sz. határozat a 2021.08.27-30-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
60/2021 (X. 12.) sz. határozat előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
61/2021 (X. 12.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
62/2021 (X. 12.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
63/2021 (X. 12.) sz. határozat témavezetőváltás jóváhagyásáról
64/2021 (X. 12.) sz. határozat témavezetőváltás jóváhagyásáról
65/2021 (X. 12.) sz. határozat doktoranduszok passziválásának engedélyezéséről
66/2021 (XI. 25.) sz. határozat a 2021.10.12-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
67/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezésének elhalasztásáról
68/2021 (XI. 25.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
69/2021 (XI. 25.) sz. határozat disszertáció címmódosításának engedélyezéséről
70/2021 (XI. 25.) sz. határozat disszertáció címmódosításának engedélyezéséről
71/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
72/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
73/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
74/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
75/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
76/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
77/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
78/2021 (XI. 25.) sz. határozat új kutatási témák jóváhagyásáról
79/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
80/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
81/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorandusz utólagos passziválásának engedélyezéséről
82/2021 (XI. 25.) sz. határozat doktorandusz utólagos passziválásának engedélyezéséről
83/2021 (XII. 16.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok és -tantárgyak jóváhagyásáról (2022. jan.)
84/2021 (XII. 16.) sz. határozat doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
85/2021 (XII. 16.) sz. határozat habitusvizsgáló bizottság jóváhagyásáról

2020

1/2020 (I. 8.) sz. határozat a 2019. nov. 11-i TDT-ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
2/2020 (I. 8.) sz. határozat törzstag megválasztásáról (Dr. Smuk Péter)
3/2020 (I. 8.) sz. határozat új kutatási témák elfogadásáról
4/2020 (I. 8.) sz. határozat felvételi bizottság jóváhagyásáról
5/2020 (I. 8.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok jóváhagyásáról
6/2020 (I. 8.) sz. határozat a TDT 2019-20120. tanév 2. félévének ülésezési rendjéről
7/2020 (I. 8.) sz. határozat előzetes doktori fokozatszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről
8/2020 (I. 8.) sz. határozat egyéni felkészülő doktorandusz felvételéről
9/2020 (I. 8.) sz. határozat disszertáció címváltoztatásának elutasításáról
10/2020 (I. 8.) sz. határozat doktorandusz témavezető-váltásáról
11/2020 (I. 8.) sz. határozat doktorandusz témaváltásáról
12/2020 (I. 8.) sz. határozat doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
13/2020 (II. 12.) sz. határozat a 2020. jan. 9-i TDT-ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
14/2020 (II. 12.) sz. határozat a KDI 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
15/2020 (II. 12.) sz. határozat a komplexvizsga-bizottságok jóváhagyásáról (2020. jún.)
16/2020 (II. 12.) - doktori fokozatszerzési eljárás megindításának elutasításáról
17/2020 (II. 12.) - doktorandusz témavezető-váltásáról
18/2020 (II. 12.) - disszertáció címének módosításáról
19/2020 (II. 12.) - doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
20/2020 (II. 20.) - doktori bírálóbizottság összetételének módosításáról
21/2020 (IV. 18.) sz. határozat a 2020. febr. 12-i TDT-ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
22/2020 (IV. 18.) sz. határozat felvételi bizottság kijelöléséről (Stipendium Hungaricum)
23/2020 (IV. 18.) - doktorandusz témavezető-váltásáról
24/2020 (IV. 18.) - doktorandusz társtémavezetői kérelméről
25/2020 (IV. 18.) - doktorandusz társtémavezetői kérelméről
26/2020 (IV. 18.) - doktorandusz témaváltási kérelméről
27/2020 (IV. 18.) - doktorandusz témaváltási kérelméről
28/2020 (IV. 18.) - doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
29/2020 (V. 12.) sz. határozat a 2020. ápr. 15–18-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének elfogadásáról
30/2020 (V. 12.) sz. határozat doktori felvételi bizottságok kijelöléséről
31-2020 (V. 12.) - felvételi eljárás eredményéről (Stipendium Hungaricum)
32/2020 (VI. 3.) sz. határozat a 2020. máj. 8-12-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének elfogadásáról
33/2020 (VI. 3.) - a felvételi eljárás eredményéről
34/2020 (VI. 3.) - doktoranduszok komplex vizsgára bocsátásáról
35/2020 (VII. 8.) - a 2020. máj. 30. - jún. 3-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének elfogadásáról
36/2020 (VII. 8.) - döntés elhalasztástásáról doktorandusz hallgatói jogviszonyának ügyében
37/2020 (VII. 8.) - doktori fokozat odaítélésére tett javaslatról
38/2020 (VII. 8.) - előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
39/2020 (VII. 8.) - előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
40/2020 (VII. 8.) - előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
41/2020 (VII. 8.) - előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
42/2020 (VII. 8.) - előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
43/2020 (VII. 8.) - doktorandusz témavezető-váltásáról
44/2020 (VII. 8.) - doktoranduszok utólagos passziválásáról.docx
45/2020 (VIII. 25.) - a 2020. július 8-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
46/2020 (VIII. 25.) - a 2020. augusztus 7-10-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének elfogadásáról
47/2020 (VIII. 25.) - a pótfelvételi eljárás eredményéről
48/2020 (VIII. 25.) - a KDI TVSZ módosításáról
49/2020 (VIII. 25.) - a 2020-2021. tanév 1. félévének ülésezési rendjéről
50/2020 (VIII. 25.) sz. határozat doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszüntetéséről
51/2020 (VIII. 25.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
52/2020 (VIII. 25.) sz. határozat doktoranduszok utólagos passziválásáról
53/2020 (IX. 1.) sz. határozat habitusvizsgáló bizottság jóváhagyásáról
54/2020 (IX. 8.) sz. határozat doktorandusz átvételének támogatásáról
55/2020 (IX. 30.) sz. határozat a 2020. aug. 25-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
56/2020 (IX. 30.) sz. határozat a 2020. aug. 29. - szept. 1-jei elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
57/2020 (IX. 30.) sz. határozat a szept. 5-8-i elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
58/2020 (IX. 30.) sz. határozat Dr. Bernek Ágnes oktatóként való felvételéről
59/2020 (IX. 30.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
60/2020 (IX. 30.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezésének elutasításáról
61/2020 (IX. 30.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
62/2020 (IX. 30.) sz. határozat doktorandusz témavezető-váltásáról
63/2020 (IX. 30.) sz. határozat doktorandusz témavezető-váltásáról
64/2020 (IX. 30.) sz. határozat doktorandusz témaváltásáról
65/2020 (IX. 30.) sz. határozat hallgatói jogviszony első aktív félév előtti szüneteltetésének engedélyezése
66/2020 (X. 9.) sz. határozat szigorlati tantárgyak módosításáról
67/2020 (X. 9.) sz. határozat szigorlati bizottság módosításáról
68/2020 (XII. 2.) sz. határozat a 2020.09.30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
69/2020 (XII. 2.) sz. határozat a 2020.10.07-09. elektronikus szavazás jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
70/2020 (XII. 2.) sz. határozat új kutatási témák meghirdetéséről
71/2020 (XII. 2.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
72/2020 (XII. 2.) sz. határozat javaslat doktori fokozat odaítéléséről
73/2020 (XII. 2.) sz. határozat doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
74/2020 (XII. 2.) sz. határozat előzetes doktorifokozat-szerzési eljárás engedélyezéséről
75/2020 (XII. 2.) sz. határozat felvételi bizottság jóváhagyásáról
76/2020 (XII. 2.) sz. határozat felvételi bizottság jóváhagyásáról
77/2020 (XII. 2.) sz. határozat felvételi bizottság jóváhagyásáról
78/2020 (XII. 2.) sz. határozat komplexvizsga-bizottságok és -tantárgyak jóváhagyásáról (2021. jan.)
79/2020 (XII. 2.) sz. határozat doktorandusz témavezető-váltásáról
80/2020 (XII. 2.) sz. határozat doktorandusz témavezető-váltásáról
81/2020 (XII. 2.) sz. határozat doktorandusz témavezető-váltásáról
82/2020 (XII. 2.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról
83/2020 (XII. 2.) sz. határozat társtémavezető jóváhagyásáról

2019

2/2019. (IX. 11.) sz. határozat a Közigazgatás-tudományi TDT 2019/2020. tanév 1. félévi ülésezési rendjéről
3/2019. (IX. 11.) sz. határozat az egyéni felkészülésre pályázók jelentkezési időszakáról
9/2019 (X. 30.) - a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának elfogadásáról
10/2019 (XI. 11.) sz. határozat a 2019. szept. 11-i TDT-ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról
11/2019 (XI. 11.) sz. határozat új kutatási témák elfogadásáról
26/2019 (XI. 11.) sz. határozat tárgyfelelősségek módosításáról
27/2019 (XI. 11.) sz. határozat kutatási terület vezetőjének módosításáról