Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

 

Kötelező tárgyak 2018/2019. II. félév:

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Prezentációk Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási eljárás Dr. habil. Boros Anita

Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Belányi Márta,
Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel,
Dr. Laza Margó, 
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy László

Tantárgyi program

 

Előadás I.
Előadás II.
Előadás III.
Előadás IV.
Előadás V.
Előadás VI.
Előadás VII.
Előadás VIII.
Előadás IX.
Előadás X.
Előadás XI.
Előadás XII.

Boros Anita - Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyv;

Beugró kérdések a Közigazgatási eljárás vizsgákhoz

Közigazgatási funkciók és működés Dr. Imre Miklós

Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel, 
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Szalai András,
Dr. Temesi István,
Dr. Vértesy László

Tantárgyi program

Előadás I.
Előadás II.
Előadás III.
Előadás IV.
Előadás V.
Előadás VI.
Előadás VII.
Előadás VIII.
Előadás X.
Előadás XII.
Előadás XIII.

Beugró kérdések Közigazgatási funkciók és működés tantárgyhoz

Kollokviumi kérdések Közigazgatási funkciók és működés tantárgyhoz

Közigazgatási alapismeretek Dr. Imre Miklós Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti
Tantárgyi program

Előadás II.

 
Közigazgatási Jog I. Dr. habil. Boros Anita

Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Balogh-Békési Nóra,
Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel,
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy Zoltán

Tantárgyi program

 

Boros Anita - Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyv
Összehasonlító közigazgatás Dr. Temesi István

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula,
Dr. Koi Gyula,
Dr. Sáfrán József

Tantárgyi program  

NKE ÁKK-ÖK segédanyag 2019


NKE ÁKK-ÖK tételsor 2019

Európai modellek - Egyesült Királyság közigazgatása - Az USA közigazgatása

Németország közigazgatása - Lengyelország közigazgatása

A kontinentális modell általános jellemzői_A francia közigazgatási modell fejlődése és hatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak 2018/2019. II. félév:

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tematikák Prezentációk Egyéb hasznos anyagok
Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita Tantárgyi program Előadás I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb oktatott tárgyak:

Tárgynév Félév  Tárgyfelelős

Oktatók

A közigazgatás-tudomány alapjai ÁKK-BA 1.  Dr. Imre Miklós

Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Koi Gyula, Dr. Pollák Kitti, Dr. Belányi Márta, Dr. Vida Dóra, Dr. Laza Margit, Hegyesi Zoltán

Diplomamunka konzultáció I. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 3. Dr. Temesi István

Dr. Temesi István,
Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Szalai András, Dr. Pollák Kitti,  Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula,  Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel,

Diplomamunka konzultáció II. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 4. Dr. Temesi István Dr. Temesi István,
Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Szalai András, Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula, Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel
Közbeszerzés ÁKK-MA 2. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Pere Attila, Dr. Kovács Balázs László
       
Közigazgatáselmélet ÁKK-MA 1. Dr. Imre Miklós Dr. Koi Gyula
Közigazgatási alapismeretek ÁKK-MA 1. (kritérium) Dr. Temesi István Dr. Iván Dániel 
Közigazgatási bíráskodás ÁKK-MA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. Rothermel Erika
Közigazgatási eljárás ÁKK-BA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László,
Dr. Iván Dániel, Hegyesi Zoltán
Közigazgatási funkciók és működés ÁKK-BA 2. és HHK, RTK, NETK Dr. Imre Miklós Dr. habil. Boros Anita,  Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán
Közigazgatási jog 1. HHK-KVI 2. Dr. Temesi István Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy László, Dr. Pollák Kitti
Közjogi és közigazgatási ismeretek NETK Dr. Temesi István Dr. Koi Gyula, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán
Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Vida Dóra
Összehasonlító közigazgatás ÁKK-MA 2. Prof. Dr. Halász Iván Prof. Dr. Halász Iván, Dr. Temesi István,
Dr. Koi Gyula
            
Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek ÁKK-BA 5. Dr. habil. Boros Anita

 Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán

       
Hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet ÁKK-MA 4. Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula

 

 
Tárgynév Tantárgyfelelős Oktató
     
     
Bankszabályozás Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László
Comparative Administrative Law Dr. Temesi István Dr. Temesi István, 
Dr. Vértesy László, Dr. Pollák Kitti, Dr. Iván Dániel, Hegyesi Zoltán
     
Közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban és az uniós tagállamokban Dr. habil. Boros Anita

Dr. habil. Boros Anita

Összehasonlító közigazgatási eljárásjog Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
     

Közigazgatási praktikum: a központi közigazgatás a gyakorlatban

Challenges of Public Administration

 

 

 

 

Dr. habil. Boros Anita

Dr. Vértesy László

 

 

 

 

 

 

Dr. habil. Boros Anita

Dr. Vértesy László

 

 

 

 

 

 

Vizsgakövetelmények/tételsorok:

Közigazgatástudomány alapjai vizsgakérdések_2018-19-1_18.11.06.

A közigazgatás funkciói és működés_vizsgakérdések_2018-19-2_19.03.31.