Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

TAVASZI FÉLÉV - 2019-2020

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási eljárás Dr. Boros Anita Dr. Boros Anita, Dr. Balogh Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti, Dr. Iván Dániel, Dr. Rothermel Erika, Hegyesi Zoltán Tantárgyi program

A hatósági tevékenység, a hatósági eljárás általános keretei és fogalma, a közigazgatási eljárási jog és az Ákr. rendszertani szerepe - Előadás

Beugró kérdések a Közigazgatási eljárás vizsgákhoz

 

Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog) II. Prof. Dr. Patyi András Prof. Dr. Patyi András, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program Tárgyalás melléklet
Közigazgatási funkciók és működés - HHK nappali tagozatos hallgatók részére Dr. Linder Viktória

Hegyesi Zoltán, Dr. Iván Dániel,Dr. Linder Viktória, Dr. Szalai András, Dr.Vértesy László

Tantárgyi program

 

Elektronikus (ajánlott) szakirodalom

Webinárium-előadás

Webinárium PPT

Központi közigazgatás PPT

Területi államigazgatás PPT

Helyi önkormányzatok PPT

Normatan PPT

Webinárium - A közigazgatási jog alanyai - Előadás

Webinárium - A közigazgatási jog alanyai - PPT

Norma - PPT

Jogforrás - PPT

Jogviszony - Felelősség - Szankció - PPT

Külső tevékenységek - IEF - PPT

Külső tevékenységek - PPT

Közigazgatási aktusok - PPT

Adatnyilvántartás - PPT

 

Közigazgatási funkciók és működés - KVI. levelező tagozatos hallgatók részére Dr. Linder Viktória Dr. Linder Viktória, Dr. Vértesy László Tantárgyi program
Közigazgatási funkciók és működés - Kat. NB. levelező tagozatos hallgatók részére Dr. Linder Viktória Dr. Linder Viktória Tantárgyi program
Közigazgatási funkciók és működés - ÁNTK nappali tagozatos hallgatók részére Dr. Linder Viktória

Hegyesi Zoltán, Dr. Iván Dániel, Dr. Linder Viktória, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András, Dr. Temesi István, Dr. Vértesy László

Tantárgyi program
Közigazgatási funkciók és működés - ÁNTK levelező tagozatos hallgatók részére Dr. Linder Viktória Hegyesi Zoltán, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András Tantárgyi program
Közigazgatási funkciók és működés -  RTK összes levelezős hallgatója számára Dr. Linder Viktória Dr. Linder Viktória Tantárgyi program
Közigazgatási jog I. nappali Dr. Boros Anita Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Rothermel Erika, Dr. Seereiner Imre, Hegyesi Zoltán Tantárgyi program

Webinárium-előadás

Webinárium PPT

Közigazgatási jog I. levelező Dr. Boros Anita Dr. Rothermel Erika Tantárgyi program
Vagyongazdálkodás Dr. Boros Anita Dr. Boros Anita Tantárgyi program  
Az önkormányzatok törvényességi felügyelete nappali tagozatos hallgatók részére Dr. Gyergyák Ferenc Dr. Gyergyák Ferenc Tantárgyi program  
Az önkormányzatok törvényességi felügyelete levelező tagozatos hallgatók részére Dr. Gyergyák Ferenc Dr. Gyergyák Ferenc Tantárgyi program  
Comparative Administrative Law Dr. Vértesy László Prof. Dr. Bordás Mária, Dr. Linder Viktória , Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Vértesy László  Tantárgyi program  
Összehasonlító közigazgatás Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória Tantárgyi program

Német Szövetségi Köztársaság közigazgatása PPT

Francia közigazgatás és közszolgálat PPT

Összehasonlító közigazgatás I. távoktatáshoz PPT

Összehasonlító közigazgatás II. távoktatáshoz PPT

Számonkérés az Összehasonlító közigazgatás tantárgyból

Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória,  Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András, Dr. Vértesy László Tantárgyi program

Webinárium - A közigazgatási jog alanyai - Előadás

Webinárium - A közigazgatási jog alanyai - PPT

Webinárium-előadás

Webinárium PPT

Vizsgakérdések

Számonkérés az Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. tantárgyból

Vizsgafeladatok kiosztása Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. Levelező tagozat

Vizsgafeladatok kiosztása Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. Nappali tagozat

Anyakönyvi igazgatás Dr. Keszthelyi Ilona Dr. Keszthelyi Ilona Tantárgyi program  
Efficiency problems at Fragile States Prof. Dr. Bordás Mária Prof. Dr. Bordás Mária Tantárgyi program  
State Institutions of economic governance  Prof. Dr. Bordás Mária Prof. Dr. Bordás Mária Tantárgyi program  

 

 

ŐSZI FÉLÉV - 2019-2020

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási funkciók és működés Dr. Imre Miklós Hegyesi Zoltán, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András, Dr. Temesi István, Dr. Vértesy László Tantárgyi program

 

Közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelmi alapismeretek

Dr. Boros Anita Dr. Boros Anita, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program

A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítás alapintézményei (Tankönyv)

Közigazgatási alapismeretek Dr. Imre Miklós Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti, Dr. Iván Dániel
Tantárgyi program  
A közigazgatás-tudomány alapjai Dr. Imre Miklós Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Temesi István Tantárgyi program

 

Közjogi és közigazgatási ismeretek Dr. Temesi István Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Temesi István Tantárgyi program  
Gazdasági közigazgatás Dr. Imre Miklós Dr. Imre Miklós, Dr. Kovács Éva, Dr. Kristó Katalin, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Malustyik Brigitta, Dr. Mikó Zoltán Tantárgyi program  
Szakigazgatás I. Dr. Budai Balázs Dr. Kovács Éva, Dr. Imre Miklós, Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula, Dr. Boros Anita, Dr. Mikó Zoltán, Dr. Jámbor Attila, Malustyik Brigitta Tantárgyi program Imre Miklós és szerzőtársai (2019): Szakigazgatás I., Tankönyv. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2019.

Általános közigazgatási jog és közigazgatástan I.

Dr. Temesi István

Dr. Iván Dániel, Dr. Koi Gyula, Dr. Szalai András, Dr. Temesi István, Dr. Vértesy László.

Tantárgyi program  
Közigazgatáselmélet   Dr. Imre Miklós Dr. Koi Gyula, Dr. Temesi István, Sáfrán József Tantárgyi program

Témakörök

Egyed István: A magyar közigazgatási jog alaptanai

Koi Gyula: Reformok és állandóság a közigazgatás elmélet tantárgy oktatásában tekintettel Lőrincz Lajos tantárgyalapitó szerepére

Koi Gyula: Rudolf Gneist élete és művei

Magyary  Zoltán  összes  munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. _Sorozatszerk.: Prof. Dr. Patyi András PhD

Patyi  András  –  Koi  Gyula:  „Az  értelemszerűen  kifogástalan  jogalkalmazással  tesszük  a legjobb  szolgálatot” -  Szontagh  Vilmos

Patyi András-Koi Gyula: Bevezető tanulmány Tomcsányi Móric  közigazgatási jogtudományi alapmunkájának reprint kiadásához

Koi Gyula: „Országlás és szabadság egy.” Bevezető tanulmány Concha Győző államtudományi munkája, a Politika című könyv alkotmánytani kötetéhez

Effiency Problems of the Fragile States Dr. Bordás Mária   Tantárgyi program  
State institutions of economic governance Dr. Bordás Mária   Tantárgyi program  

 

TAVASZI FÉLÉV - 2019

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási eljárás Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Belányi Márta,
Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel,
Dr. Laza Margó, 
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy László

Tantárgyi program

 

Boros Anita - Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyv;

Beugró kérdések a Közigazgatási eljárás vizsgákhoz

Közigazgatási funkciók és működés Dr. Imre Miklós Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel, 
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Szalai András,
Dr. Temesi István,
Dr. Vértesy László
Tantárgyi program

Beugró kérdések Közigazgatási funkciók és működés tantárgyhoz

Kollokviumi kérdések Közigazgatási funkciók és működés tantárgyhoz

A közigazgatás funkciói és működés_vizsgakérdések_2018-19-2_19.03.31.

Közigazgatási alapismeretek Dr. Imre Miklós Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti
Tantárgyi program  
Közigazgatási Jog I. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Balogh-Békési Nóra,
Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel,
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy Zoltán
Tantárgyi program Boros Anita - Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyv
Összehasonlító közigazgatás Dr. Temesi István Dr. Csáki-Hatalovics Gyula,
Dr. Koi Gyula,
Dr. Sáfrán József
Tantárgyi program

NKE ÁKK-ÖK segédanyag 2019


NKE ÁKK-ÖK tételsor 2019

Európai modellek - Egyesült Királyság közigazgatása - Az USA közigazgatása

Németország közigazgatása - Lengyelország közigazgatása

A kontinentális modell általános jellemzői_A francia közigazgatási modell fejlődése és hatása

 

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Prezentációk Egyéb hasznos anyagok
Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita

Tantárgyi program

 

Előadás I.

 

 

Tárgynév Félév  Tárgyfelelős Oktatók  Vizsgakövetelmények/tételsorok
A közigazgatás-tudomány alapjai ÁKK-BA 1.  Dr. Imre Miklós Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Koi Gyula, Dr. Pollák Kitti, Dr. Belányi Márta, Dr. Vida Dóra, Dr. Laza Margit, Hegyesi Zoltán

Közigazgatástudomány alapjai vizsgakérdések_2018-19-1_18.11.06.

Közigazgatás-tudomány alapja_vizsgakövetelmények_2018-2019 december_január

Diplomamunka konzultáció I. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 3. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Szalai András, Dr. Pollák Kitti,  Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula,  Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel  
Diplomamunka konzultáció II. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 4. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Szalai András, Dr. Pollák Kitti,  Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula,  Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel  
Közbeszerzés ÁKK-MA 2. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Pere Attila, Dr. Kovács Balázs László  
Közigazgatáselmélet ÁKK-MA 1. Dr. Imre Miklós Dr. Koi Gyula  
Közigazgatási alapismeretek ÁKK-MA 1. (kritérium) Dr. Temesi István Dr. Iván Dániel   
Közigazgatási bíráskodás ÁKK-MA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. Rothermel Erika  
Közigazgatási eljárás ÁKK-BA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László, Dr. Iván Dániel, Hegyesi Zoltán  
Közigazgatási funkciók és működés ÁKK-BA 2. és HHK, RTK, NETK Dr. Imre Miklós Dr. habil. Boros Anita,  Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán  
Közigazgatási jog 1. HHK-KVI 2. Dr. Temesi István Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Vértesy László, Dr. Pollák Kitti  
Közjogi és közigazgatási ismeretek NETK Dr. Temesi István Dr. Koi Gyula, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Vida Dóra Szóbeli vizsgakérdések_Közjogi és közigazgatási ismeretek_2018-19-1.
Összehasonlító közigazgatás ÁKK-MA 2. Prof. Dr. Halász Iván Prof. Dr. Halász Iván, Dr. Temesi István, Dr. Koi Gyula  
Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek ÁKK-BA 5. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán Közig. jogérv._felkészülést segítő anyag_18-19-1.
Hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet ÁKK-MA 4. Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula  

 

 

Tárgynév Tantárgyfelelős Oktató
Bankszabályozás Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László
Comparative Administrative Law Dr. Temesi István Dr. Temesi István
Dr. Vértesy László
Dr. Pollák Kitti
Dr. Iván Dániel
Hegyesi Zoltán
Közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban és az uniós tagállamokban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Összehasonlító közigazgatási eljárásjog Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Közigazgatási praktikum: a központi közigazgatás a gyakorlatban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Challenges of Public Administration Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László