Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

ŐSZI FÉLÉV - 2020-2021

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelmi ismeretek Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program

Tankönyv

Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog) I.  Prof. Dr. Patyi András Prof. Dr. Patyi András, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program  
Szakigazgatás III. Dr. Linder Viktória Sáfrán József, Dr. Pollák Kitti, Dr. Balogh-Békési Nóra, Dr. Varga Ádám Tantárgyi program  
Általános közigazgatási jog és közigazgatástan I. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András Tantárgyi program Tételsor
A közigazgatás alapintézményei Dr. Linder Viktória Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program Tételsor
Közjogi és közigazgatási ismeretek Dr. Linder Viktória Dr. Linder Viktória, Dr. Temesi István, Dr. Szalai András Tantárgyi program  
Közigazgatáselmélet Dr. Linder Viktória Prof. Dr. Bordás Mária, Dr. Temesi István,  Tantárgyi program  
Közigazgatási eljárás (Vizsgakurzus) Dr. habil. Boros Anita   Tantárgyi program Tankönyv
Vagyongazdálkodás (Vizsgakurzus) Dr. habil. Boros Anita   Tantárgyi program  
Efficiency Problems of the Fragile States Prof. Dr. Bordás Mária Prof. Dr. Bordás Mária Tantárgyi program

Modernization Crisis in the Islamic Word - PPT

State and Religion (1) - PPT

State and Religion (2) - PPT

Európai közigazgatás

Amerikai közigazgatás

Neoweberi modell

Elbától keletre

A szovjet típusú államszervezeti modell

A magyar modell

Developed Western Countries (1)

Developed Western Countries (2)

Fragile States

Islamic Fundamentalism and Radical Islam

Post-Communist Countries

Al-Qaeda and its Affiliates