Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

ŐSZI FÉLÉV - 2019-2020

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Prezentációk Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási funkciók és működés Dr. Imre Miklós Hegyesi Zoltán, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András, Dr. Temesi István, Dr. Vértesy László Tantárgyi program

Előadás I.
Előadás II.
Előadás III.
Előadás IV.
Előadás V.
Előadás VI.
Előadás VII.
Előadás VIII.
Előadás X.
Előadás XI.
Előadás XII.
Előadás XIII.

 

Közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelmi alapismeretek

Dr. Boros Anita Dr. Boros Anita, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program  

A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítás alapintézményei (Tankönyv)

Közigazgatási alapismeretek Dr. Imre Miklós Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti, Dr. Iván Dániel
Tantárgyi program    
A közigazgatás-tudomány alapjai Dr. Imre Miklós Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Temesi István Tantárgyi program Előadás III.
Előadás VII.
Előadás VIII.
Előadás X.
Előadás XII.
 
Közjogi és közigazgatási ismeretek Dr. Temesi István Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Temesi István Tantárgyi program    
Gazdasági közigazgatás Dr. Imre Miklós Dr. Imre Miklós, Dr. Kovács Éva, Dr. Kristó Katalin, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Malustyik Brigitta, Dr. Mikó Zoltán Tantárgyi program    
Szakigazgatás I. Dr. Budai Balázs Dr. Kovács Éva, Dr. Imre Miklós, Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula, Dr. Boros Anita, Dr. Mikó Zoltán, Dr. Jámbor Attila, Malustyik Brigitta Tantárgyi program    

Általános közigazgatási jog és közigazgatástan I.

Dr. Temesi István

Dr. Iván Dániel, Dr. Koi Gyula, Dr. Szalai András, Dr. Temesi István, Dr. Vértesy László.

Tantárgyi program    
Közigazgatáselmélet   Dr. Imre Miklós Dr. Koi Gyula, Dr. Temesi István, Sáfrán József Tantárgyi program    
Effiency Problems of the Fragile States Dr. Bordás Mária   Tantárgyi program

Előadás I.
Előadás II.

 
State institutions of economic governance Dr. Bordás Mária   Tantárgyi program Előadás I.  

 

TAVASZI FÉLÉV - 2019

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Prezentációk Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási eljárás Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Belányi Márta,
Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel,
Dr. Laza Margó, 
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy László

Tantárgyi program

 

Előadás I.
Előadás II.
Előadás III.
Előadás IV.
Előadás V.
Előadás VI.
Előadás VII.
Előadás VIII.
Előadás IX.
Előadás X.
Előadás XI.
Előadás XII.

Boros Anita - Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyv;

Beugró kérdések a Közigazgatási eljárás vizsgákhoz

Közigazgatási funkciók és működés Dr. Imre Miklós Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel, 
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Szalai András,
Dr. Temesi István,
Dr. Vértesy László
Tantárgyi program Előadás I.
Előadás II.
Előadás III.
Előadás IV.
Előadás V.
Előadás VI.
Előadás VII.
Előadás VIII.
Előadás X.
Előadás XII.
Előadás XIII.

Beugró kérdések Közigazgatási funkciók és működés tantárgyhoz

Kollokviumi kérdések Közigazgatási funkciók és működés tantárgyhoz

A közigazgatás funkciói és működés_vizsgakérdések_2018-19-2_19.03.31.

Közigazgatási alapismeretek Dr. Imre Miklós Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti
Tantárgyi program Előadás II.  
Közigazgatási Jog I. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Balogh-Békési Nóra,
Hegyesi Zoltán,
Dr. Iván Dániel,
Dr. Pollák Kitti,
Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy Zoltán
Tantárgyi program   Boros Anita - Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyv
Összehasonlító közigazgatás Dr. Temesi István Dr. Csáki-Hatalovics Gyula,
Dr. Koi Gyula,
Dr. Sáfrán József
Tantárgyi program  

NKE ÁKK-ÖK segédanyag 2019


NKE ÁKK-ÖK tételsor 2019

Európai modellek - Egyesült Királyság közigazgatása - Az USA közigazgatása

Németország közigazgatása - Lengyelország közigazgatása

A kontinentális modell általános jellemzői_A francia közigazgatási modell fejlődése és hatása

 

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Prezentációk Egyéb hasznos anyagok
Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita

Tantárgyi program

 

Előadás I.

 

 

Tárgynév Félév  Tárgyfelelős Oktatók  Vizsgakövetelmények/tételsorok
A közigazgatás-tudomány alapjai ÁKK-BA 1.  Dr. Imre Miklós Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Koi Gyula, Dr. Pollák Kitti, Dr. Belányi Márta, Dr. Vida Dóra, Dr. Laza Margit, Hegyesi Zoltán

Közigazgatástudomány alapjai vizsgakérdések_2018-19-1_18.11.06.

Közigazgatás-tudomány alapja_vizsgakövetelmények_2018-2019 december_január

Diplomamunka konzultáció I. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 3. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Szalai András, Dr. Pollák Kitti,  Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula,  Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel  
Diplomamunka konzultáció II. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 4. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Szalai András, Dr. Pollák Kitti,  Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula,  Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel  
Közbeszerzés ÁKK-MA 2. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Pere Attila, Dr. Kovács Balázs László  
Közigazgatáselmélet ÁKK-MA 1. Dr. Imre Miklós Dr. Koi Gyula  
Közigazgatási alapismeretek ÁKK-MA 1. (kritérium) Dr. Temesi István Dr. Iván Dániel   
Közigazgatási bíráskodás ÁKK-MA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. Rothermel Erika  
Közigazgatási eljárás ÁKK-BA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László, Dr. Iván Dániel, Hegyesi Zoltán  
Közigazgatási funkciók és működés ÁKK-BA 2. és HHK, RTK, NETK Dr. Imre Miklós Dr. habil. Boros Anita,  Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán  
Közigazgatási jog 1. HHK-KVI 2. Dr. Temesi István Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Vértesy László, Dr. Pollák Kitti  
Közjogi és közigazgatási ismeretek NETK Dr. Temesi István Dr. Koi Gyula, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Vida Dóra Szóbeli vizsgakérdések_Közjogi és közigazgatási ismeretek_2018-19-1.
Összehasonlító közigazgatás ÁKK-MA 2. Prof. Dr. Halász Iván Prof. Dr. Halász Iván, Dr. Temesi István, Dr. Koi Gyula  
Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek ÁKK-BA 5. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Pollák Kitti, Hegyesi Zoltán Közig. jogérv._felkészülést segítő anyag_18-19-1.
Hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet ÁKK-MA 4. Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula  

 

 

Tárgynév Tantárgyfelelős Oktató
Bankszabályozás Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László
Comparative Administrative Law Dr. Temesi István Dr. Temesi István
Dr. Vértesy László
Dr. Pollák Kitti
Dr. Iván Dániel
Hegyesi Zoltán
Közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban és az uniós tagállamokban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Összehasonlító közigazgatási eljárásjog Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Közigazgatási praktikum: a központi közigazgatás a gyakorlatban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Challenges of Public Administration Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László