Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

TAVASZI FÉLÉV - 2020-2021

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Állami vagyongazdálkodás Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. habil. Vértesy László, Dr. Kovács Éva Margit, Dr. Balogh-Békesi Nóra, Dr. Imre Miklós, Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Papp Tekla, Dr. Auer Ádám, Dr. Dúl János, Sáfrán József Tantárgyi program

 

Közigazgatási Praktikum Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita Tantárgyi program  
Közigazgatási eljárás Dr. habil. Boros Anita Dr. habil Boros Anita  Dr. Balogh-Békesi Nóra , Dr. Pollák Kitti, dr. Iván Dániel, Hegyesi Zoltán, Dr. Pfeifer-Tóth Tamara Tantárgyi program Beugró kérdések
Vagyongazdálkodás Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita Tantárgyi program  

Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II..

Dr. Temesi István

Dr. Linder Viktória, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András, Dr. Temesi István, Dr. habil. Vértesy László

Tantárgyi program  
Közigazgatási jog Dr. Linder Viktória Hegyesi Zoltán, Dr. Linder Viktória, Dr. Pfeiffer Tóth Tamara, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai András,  Dr. Temesi István, Dr. habil. Vértesy László Tantárgyi program  
Összehasonlító közigazgatási jog - olvasószeminárium Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula Tantárgyi program  
Közigazgatás-elmélet olvasószeminárium Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula Tantárgyi program  
Efficiency problems of the Fragile States Prof. Dr. Bordás Mária Prof. Dr. Bordás Mária Tantárgyi program  
State Institutions of economic governance Prof. Dr. Bordás Mária Prof. Dr. Bordás Mária Tantárgyi program 1st lecture
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola: Közigazgatási rendszerek, összehasonlító közigazgatás Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. habil. Vértesy László Tantárgyi program  
Szakigazgatás II. Dr. habil. Budai Balázs Dr. Kristó Katalin, Dr. Bauer Lilla Tantárgyi program  
Szociális-kulturális igazgatás Dr. Kristó Katalin Dr. Kristó Katalin, Dr. Bauer Lilla, Malustyik Brigitta Tantárgyi program  
Anyakönyvi igazgatás Dr. Keszthelyi Ilona Dr. Keszthelyi Ilona Tantárgyi program  
Összehasonlító közigazgatási jog és közigazgatás-fejlesztés Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória Tantárgyi program  
Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog) II. Prof. Dr. Patyi András Prof. Dr. Patyi András, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program  

 

ŐSZI FÉLÉV - 2020-2021

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Tárgy megnevezése Tárgyfelelős Oktatók Tantárgyi program Egyéb hasznos anyagok
Közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelmi ismeretek Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program

Tankönyv

Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog) I.  Prof. Dr. Patyi András Prof. Dr. Patyi András, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program  
Szakigazgatás III. Dr. Linder Viktória Sáfrán József, Dr. Pollák Kitti, Dr. Balogh-Békési Nóra, Dr. Varga Ádám Tantárgyi program  
Általános közigazgatási jog és közigazgatástan I. Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András Tantárgyi program Tételsor
A közigazgatás alapintézményei Dr. Linder Viktória Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti Tantárgyi program Tételsor
Közjogi és közigazgatási ismeretek Dr. Linder Viktória Dr. Linder Viktória, Dr. Temesi István, Dr. Szalai András Tantárgyi program  
Közigazgatáselmélet Dr. Linder Viktória Prof. Dr. Bordás Mária, Dr. Temesi István,  Tantárgyi program  
Közigazgatási eljárás (Vizsgakurzus) Dr. habil. Boros Anita   Tantárgyi program Tankönyv
Vagyongazdálkodás (Vizsgakurzus) Dr. habil. Boros Anita   Tantárgyi program  
Efficiency Problems of the Fragile States Prof. Dr. Bordás Mária Prof. Dr. Bordás Mária Tantárgyi program

Modernization Crisis in the Islamic Word - PPT

State and Religion (1) - PPT

State and Religion (2) - PPT

Európai közigazgatás

Amerikai közigazgatás

Neoweberi modell

Elbától keletre

A szovjet típusú államszervezeti modell

A magyar modell

Developed Western Countries (1)

Developed Western Countries (2)

Fragile States

Islamic Fundamentalism and Radical Islam

Post-Communist Countries

Al-Qaeda and its Affiliates