NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

„A kutatás: látni, amit mindenki látott, és arra gondolni, amit még senki sem látott”

                                                                                                                                                                       Szent-Györgyi Albert 

Tisztelt Érdeklődő Látogató!

A hazai felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Nemzeti Közszolgálati Egyetembe való integrálásával Magyarországon létrejött egy elkülönült, a kormányzat alá rendelt közigazgatási szakemberképzés modellje. Ennek szerves fejlődéseként került megszervezésre Magyarországon elsőként és egyedüliként a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola. Kezdeményezésünket a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlására az Oktatási Hivatal 217. kódszámmal nyilvántartásba vette. A Doktori Iskola létrejötte, támaszkodva a nagy elődök munkáira és tudományos eredményeire, mérföldkő a magyar közigazgatás-tudomány történetében, hiszen ez a tudományág korábban szorosan a jogtudományhoz tartozott, annak keretében művelték, és fokozatos önállósodása csak az utóbbi évtizedben történt meg, melynek elismerése a közigazgatás-tudományi doktori képzés megindítása.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola az elmúlt négy esztendőben betöltötte rendeltetését. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési és kutatási portfóliója az elmúlt időszakban azonban nemcsak mennyiségében bővült, hanem minőségében alakult át. A Nemzetközi és Európai tanulmányok Kar alapításával különös hangsúlyt kapott a nemzetközi jog, a nemzetközi kapcsolatok és az Európai Unió doktori színvonalú elemzése, oktatása és kutatása. Az Egyetem tudományos életében egyre nagyobb jelentőségű a közgazdaság-tudomány megjelenése, és ennek megfelelően kap több teret a Doktori Iskola képzési és kutatási rendszerében. A Kar működésében is szignifikáns változás következett be, amelyet fémjelez a névváltozás is. A korábbi Közigazgatás-tudományi Kar neve 2016. február 1. napjától Államtudományi és Közigazgatási Kar, 2019. augusztus 1. napjától Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar. A név változása nem öncélú, a Kar rendeltetése immár az államtudományok multidiszciplináris ismeretanyagának átadása a hallgatóknak BA és MA szinten. Külön fejezetet jelent a Kar életében a 2017/2018. tanévben induló osztatlan Államtudományi Képzés, amely a végzett hallgatóknak diplomát ad.

Az új követelményeknek megfelelően a Doktori Iskolának is át kellett alakulnia. Megváltozott a képzési szerkezet és hangsúlyeltolódások figyelhetők meg a kutatási témák kiírásában is. További lényeges változás a doktori képzésben a jogszabályi környezet módosítása, amelynek nyomán a képzés időtartama a korábbi hatról nyolc szemeszterre emelkedett. Ez sem csupán mennyiségi változás, hanem a képzés és a kutatás folyamata is minőségében alakult át.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola a korábbi hat helyett hét kutatási területen fejti ki tevékenységét. Ezek az alábbiak:

 • Állam- és közigazgatás-történet
 • Jogtudomány
 • Közigazgatási szervezéstan és szociológia
 • Gazdaságtudomány
 • Államtudomány és kormányzástan
 • A közigazgatás személyi állománya
 • Nemzetközi és európai tanulmányok

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola képzési célja a közigazgatás-tudományok tudományág kutatási területein tudományos kutatást végző doktoranduszok felkészítése a tudományos fokozat (PhD) megszerzésére. A Doktori Iskola képzési terve a mesterszakokra épül, azzal koherens rendszert alkot. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán folyó mesterképzés keretében oktatott tárgyak struktúrája a közigazgatás-tudományt, mint tudományágat lefedi, olyan tárgyakat tartalmaz, amelyre a Doktori Iskola képzési terve megfelelően alapozható. A képzési terv hangsúlyozottan veszi figyelembe a 2017-ben induló osztatlan Államtudományi Mesterszak oktatási és tudományos portfólióját.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola szervezett képzései az alábbiak:

 • teljes idejű nappali (állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses) képzés;
 • részidejű levelező (költségtérítéses) képzés;
 • egyéni (költségtérítéses) képzés.

A Doktori Iskola a fentieken kívül lehetővé teszi az egyéni (költségtérítéses, képzés nélküli) felkészülést. A Doktori Iskola mindegyik képzési formájában biztosítja, hogy a hallgatók a képzés időtartama alatt szorosan együttműködve dolgozhassanak a kutatási területük vezetőjével, témavezetőjével, oktató professzoraival és tanáraival.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola felkészülten várja mindazok jelentkezését, akik a közigazgatás tudományok tudományágban szeretnék folytatni tanulmányaikat a doktori képzésben, valamint azok jelentkezését, akik a társ doktori iskolákban már folytattak tanulmányokat, de úgy érzik, hogy választott témájuk közelebb van a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási területeihez.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola adatai:

 • Kódszám: 217.
 • Intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Tudományági besorolása: társadalomtudományok tudományterület, közigazgatás-tudományok tudományág
 • Megszerezhető végzettség: doktori fokozat ISCED6
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév

 

Pro Bono Publico

 

Dr. Patyi András
a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője