NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Letöltések

A Central and Eastern European Company Law Research Network honlapja az alábbi címen érhető el:

https://www.societas-cee.org/

A Magánjogot Oktatók Egyesülete honlapja az alábbi címen érhető el:

http://www.maganjog.hu/

A European Model Company Act honlapja az alábbi címen érhető el:

http://wordpress.p618305.webspaceconfig.de/

_________________________________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Papp Tekla és Dr. Dúl János a Sustainable Finance European Research Group tagjaiként készített jelentése az alábbi linken érhető el: Sustainable Finance Hungary

_________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Hallgatók!

 

A Civilisztikai Tanszék egyes tárgyaihoz kapcsolódó Magánjogi feladat- és példatár pdf formában letölthető a kiterjesztésre kattintva.

_________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Hallgatók!

 

Az államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) Civilisztika IV. tárgyának kötelező tananyagaként megjelölt Társasági jogi lexikon pdf és epub formában letölthető a kiterjesztésre kattintva.

_________________________________________________________________________________________________________

Auer Ádám - Dúl János (szerk.): Opuscula Civilia 2016-2017

_________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Hallgatók!

 

Az államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) Civilisztika II. tárgyának kötelező tananyagaként megjelölt, Barzó Tímea és Papp Tekla által szerkesztett Civilisztika II. tankönyv letölthető PDF és epub formában a kiterjesztésre kattintva.

_________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Hallgatók!

 

Az államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) Civilisztika I. tárgyának kötelező tananyagaként megjelölt, Barzó Tímea és Papp Tekla által szerkesztett Civilisztika I. tankönyv letölthető PDF és epub formában a kiterjesztésre kattintva.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás 2017/1. Special Edition

Content
Lectori salutem
Editorial Committee
Imprint
Foreword
Call for Papers
 

Anita Boros: OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES FROM HUNGARIAN STATE-OWNED ENTERPRISES’ POINT OF VIEW

Ádám Auer – Tekla Papp: CORPORATE GOVERNANCE IN STATE-OWNED COMPANIES IN HUNGARY

Kateřina Eichlerová: Corporate Governance of State-Owned Enterprises in the Czech Republic

Emőd Veress: The State’s Role as Owner of Enterprises: Mandatory Rules of Corporate Governance in Romania

Branislav Malagurski: Challenges of Serbian Public Enterprises in the Light of Points C and F of OE CD

Bartłomiej Gliniecki – Kaja Zaleska-Korziuk: Report on Corporate Governance in State-owned Enterprises – the Polish Perspective

Zóra Zsófia LEHOCZKI: Review of the international conference titled “Cor por ate Governance of Stateowned Enterprises in Central and Eastern Europe”

_________________________________________________________________________________________________________

 

A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban

Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.)

Marján Attila: Az európai polikrízis
Lentner Csaba: A gazdasági válság hatása a globális, uniós és hazai szabályozási környezetre
Gombos Katalin: A gazdasági válság hatásai az európai és magyar joggyakorlatra
Józon Mónika: A bírói jog szerepe a válságkezelésben
Dezső Attila: Az unió horizontális politikáinak támogatása mint a gazdasági válságkezelés eszköze
Nochta Tibor: A gazdasági-pénzügyi krízis válságba sodorja-e a szerződés intézményét?
Papp Tekla: A szerződési jog flexibilitása a gazdasági válság tükrében
Auer Ádám: Társaságirányítás (a) válságban?
Bóka János: A szerkezet-átalakítási eljárások és a fizetésképtelenség új megközelítése az Európai Unióban

Budapest, NKE, 2016