NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A TDT tagjai

Szavazati jogú tagok

Dr. Patyi András elnök, a KDI vezetője, egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Kis Norbert elnökhelyettes, egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Halász Iván tanszékvezető egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Halmai Péter egyetemi tanár
Dr. Koller Boglárka rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Koltay András kutatóprofesszor (törzstag)
Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár (törzstag)
Dr. Smuk Péter egyetemi tanár
Dr. Bukovics István professor emeritus (emeritus törzstag)
Dr. Fülöp Mihály professor emeritus (emeritus törzstag)
Dr. Máthé Gábor professor emeritus (emeritus törzstag)
Dr. Nemes Ferenc professor emeritus (emeritus törzstag)
Dr. Tamás András professor emeritus (emeritus törzstag)
Dr. Torma András egyetemi tanár (ME ÁJK)
Dr. Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK)

Tanácskozási jogú tagok

Dr. Bordás Mária egyetemi tanár
Dr. Horváth Attila tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Tózsa István egyetemi tanár
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs dékányhelyettes, egyetemi docens
Dr. Besenyei Mónika tudományos munkatárs, TDT-titkár
Urbanovics Anna PhD-hallgató