A TDT tagjai

Szavazati jogú tagok

Dr. Kiss György elnök, egyetemi tanár
Dr. Kis Norbert elnökhelyettes, rektorhelyettes, egyetemi tanár
Dr. Egedy Gergely tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár
Dr. Halász Iván tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Halmai Péter egyetemi tanár
Dr. Kaiser Tamás dékánhelyettes, egyetemi docens
Dr. Koller Boglárka rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Koltay András rektor, egyetemi tanár
Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár
Dr. Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Patyi András intézetvezető egyetemi tanár
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár
Dr. Török Gábor egyetemi tanár
Dr. Bukovics István professor emeritus
Dr. Máthé Gábor professor emeritus
Dr. Nemes Ferenc professor emeritus
Dr. Tamás András professor emeritus
Dr. Torma András, rektor, egyetemi tanár (ME ÁJK)
Dr. Varga Zs. András, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK)
 

Tanácskozási jogú tagok

Dr. Bordás Mária egyetemi tanár
Dr. Horváth Attila tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Smuk Péter dékán, egyetemi tanár
Dr. Tózsa István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Horváth Attila adjunktus, TDT-titkár
Szakos Judit, PhD-hallgató