Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorandusz Disszertáció címe Témavezető Időpont Helyszín
Máthé Réka Zsuzsánna

Európai uniós intézményekkel vagy politikákkal kapcsolatos transznacionális tiltakozó mozgalmak vizsgálata kvantitatív elemzési eszközökkel

Dr. Hajnal György (BCE)

2020. szeptember 23. (szerda) 11:00 Ludovika főépület Hunyady terem

 

 

 

 

 

 

Soron következő műhelyviták

Doktorandusz Disszertációtervezet címe Témavezető(k) Időpont Helyszín
Rácz Anita Mária

Motivációs tényezők a közszféra személyi állományának foglalkoztatásában, különös tekintettel a Kttv. és a Kit. jogszabályokban foglaltakra, a közigazgatás államigazgatási szervei vonatkozásában

Dr. Gellén Márton 2020. szeptember 25. (péntek) 10:00 Oktatási Központ, 509-es tárgyaló
Dömötör Ildikó Kistérségi innováció a helyi közigazgatás fejlesztésében

Dr. Tózsa István
Dr. Sikos T. Tamás

2020. szeptember 28. (hétfő) 10:00 Oktatási Központ, 510-es tárgyaló
Csutorás Gábor Az Y-generációs munkatársak megtartásának lehetőségei a közigazgatási szerveknél Dr. Linder Viktória

2020.
október 5. (hétfő) 14:00

Oktatási Központ, 510-es tárgyaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi doktori védések

Doktorjelölt Disszertáció címe Témavezető(k)
  2019  
Dr. Pollák Kitti A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata Dr. Patyi András
Aggod-Fekó Adrienn Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján Dr. Nemeslaki András
(BME GTK)
Szablics Bálint Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat Dr. Török Gábor
CHUM Chandarin Deepening democracy through political decentralization: the Cambodia’s case Dr. Kaiser Tamás
Megyesi Csilla A stratégiai emberi erőforrás menedzsment oktatás bevezetésének lehetőségei a szak- és felnőttképzésbe Dr. Szakács Gábor
Krauss Ferenc Gábor Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében Dr. Szakács Gábor
Laposa Tamás E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel Dr. Nemeslaki András
Dr. Nyikos Györgyi
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) Dr. Peres Zsuzsanna
Dr. Nagy Barna Krisztina A szindikátusi szerződés Dr. Papp Tekla
Arnousz-Juhász Lilla A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai Dr. Kis Norbert
  2018  
Catherine Enoredia ODORIGE The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies Dr. Koller Boglárka
Paiman Ramazan AHMAD Good Governance in the “Oil Sector” and its Effect on Economic Development: a Case Study of the Kurdistan Region

Dr. Bordás Mária
Dr. Lentner Csaba

Gulyás Éva Etnikai konfliktusok a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium Dr. Egedy Gergely
Dr. Berényi Katalin Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective Dr. Gombos Katalin
  2017  
Buda Lorina Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül Dr. Marján Attila
Dr. Klotz Péter Az integritás-szemlélet lehetőségei a korrupció elleni fellépésben, különös tekintettel a munkaköri kockázatok elemzésére Dr. Gregóczki Etelka
Paksi-Petró Csilla A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana. Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés al-kalmazási lehetőségeinek vizsgálata Dr. Kis Norbert
Domokos László A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység meg-újításán keresztül  Dr. Lentner Csaba
Miletics Pál A mobiltechnológia beilleszkedésének vizsgálata a szakigazgatási rendszerekbe, különös tekintettel az e-health közszolgáltatásokra Dr. Budai Balázs Benjámin
Sutka Barbara Éva A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata Dr. Budai Balázs Benjámin
  2015  
Potóczki György A postai szolgáltatások biztonsága és a kritikus infrastruktúra védelem korszerű követelményei a postai liberalizáció tükrében Dr. Bukovics István
Kristó Katalin Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Dr. Tamás András
  2014  
Mandák Fanni A politika prezidencializációja - Magyarország, Olaszország Dr. Cserny Ákos
Dr. Szente Zoltán
Péterfalvi Attila Átláthatóság a védelmi igazgatásban
Dr. Bukovics István
Dr. Solymosi József
Hutkai Zsuzsanna Az Uniós források felhasználásának gyakorlata Magyarországon regionális dimenzióban Dr. Török Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi műhelyviták

Doktorandusz Disszertációtervezet címe Témavezető Időpont
Menyhárt Zsolt A transznacionális együttműködésben rejlő potenciál vizsgálata a makroregionális stratégiák perspektívájából Dr. Kaiser Tamás 2020.09.03.
Oltay Edith From Status Law to Citizenship: The Redefinition of the Hungarian Nation Concept Dr. Egedy Gergely 2020.07.08.
Fási Csaba A humán tőke és a versenyképesség összefüggéseinek vizsgálata Dr. Csath Magdolna 2020.07.06.
Molnárné Balázs Ágnes Plurális választójog és nemzetiségek tegnap és ma Dr. Halász Iván 2020.06.23.
Saqer SULAIMAN The Engagement of Highly Skilled Migrants in Knowledge Transfer to their Home Country: Case of Palestine Dr. Pásztor Szabolcs 2020.06.17
Hollósy-Vadász Gábor A közszolgálati motiváció (PSM) elmélet jelentősége és alkalmazhatósága a magyar civil közszolgálatban Dr. Szabó Szilvia
(METU)
2019.12.11
Szarvas Hajnalka Helyi demokrácia fejlesztés Magyarországon Dr. Szmodis Jenő 2019.11.18.
Máthé Réka Zsuzsánna Társadalmi tőke az Európai Unióban – Európai uniós intézmények vagy politikák ellen irányuló transznacionális tiltakozó mozgalmak vizsgálata Big Data elemzési eszközökkel Dr. Hajnal György
(BCE KTK)
2019.09.03.
Erdősi Péter Máté Az elektronikus aláírás mérése Dr. Muha Lajos 2019.05.31.
Varjasi Gábor A versenyszféra kompetenciamenedzsment alapú humánerőforrás gazdálkodás modelljének alkalmazási lehetőségei a közszférában (Kormenedzsment technikák idősödő munkavállalói csoportoknál) Dr. Szabó Szilvia 2018.12.12.