A Kari Tanács 2022. évi határozatai

 

1/2022. (I. 25.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Barta Judit egyetemi tanári pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea Tünde egyetemi tanári pályázatát.
2/2022. (I. 25.) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koltay András kutatóprofesszori pályázatát.
3/2022. (I. 25.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Török Bernát egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Szerletics Antal egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Kovács Éva Margit egyetemi docensi pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Nagy Noémi egyetemi docensi pályázatát.
4/2022. (I. 25.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2022. január 25. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás egyetemi docenst 2022. január 25. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Hárs András adjunktust 2022. január 25. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Kozák Kornélia tanársegédet 2022. január 25. napjától számított egy évre.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Nagy Máté Gergely hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Szabó Renáta hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor adjunktust 2022. január 25. napjától számított egy évre.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András egyetemi docenst 2022. január 25. napjától számított egy évre.
i) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Budai György nyelvtanárt 2022. január 25. napjától számított egy évre.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Varga András adjunktust 2022. január 25. napjától számított egy évre.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Nagy Máté Gergely hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Kamrás István hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
5/2022. (III. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Méhes Tamás oktatási dékánhelyettesi pályázatát.
6/2022. (III. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Petrovics Zoltán egyetemi docensi pályázatát.
7/2022. (III. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Szabó Zsolt tudományos főmunkatársi pályázatát.
8/2022. (III. 22.) a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét. 
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
m) Az a)-l) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2022/2023. tanév őszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
n) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az ÁNTK alapképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
o) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az ÁNTK mesterképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
p) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak biztonsági tanulmányok szakirány szakirányfelelőseként Dr. Remek Éva egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Szenes Zoltán szakirányfelelősi megbízásának megszüntetését.
9/2022. (III. 22.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2022. április 1. napján lépnek hatályba.
10/2022. (IV. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Garab Anna megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 56/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – Szabó Zsanett hallgató megbízását.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Kreditátviteli és Validációs Bizottság Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Garab Anna megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 30/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – Szabó Zsanett hallgató megbízását.
11/2022. (IV. 19.) A Kari Tanács támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánjának 2021. évi beszámolóját.
12/2022. (IV. 19.) A Kari Tanács támogatta a Kollégiumi Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
13/2022. (V. 24.) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Wineroither David tudományos főmunkatársi pályázatát.
14/2022. (V. 24.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakkreditációs önértékelését.
15/2022. (VI. 14.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Dr. Koltay András részére.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 érvénytelen szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Borsó Tibor részére.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Lőrincz Lajos-emlékgyűrű adományozásáról Dr. Máthé Gábor részére.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Papp Tekla részére.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Kovács Éva részére.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Kókai Gábor részére.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Szabóné Szüts Vera részére.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Garab Anna részére.
i) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Fodor Márk Joszipovics részére.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Katona Gergő részére.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Pávkovics Máté részére.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatának adományozásáról Dr. Tóth Norbert részére.
16/2022. (VI. 14.) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Varga Réka egyetemi docensi pályázatát.
17/2022. (VI. 14.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Kristó Katalin megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Tóth Norbert megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Csapó Zsuzsanna megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, és 2 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
18/2022. (VII. 12.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Halász Iván Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Hazafi Zoltán Emberi Erőforrás Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen és 2 nem szavazattal támogatta Dr. Kaiser Tamás Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Budai Balázs Benjámin Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
19/2022. (VII. 12.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen és 2 nem szavazattal támogatta Dr. Horváth Attila egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, 3 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Korpics Márta Katalin egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kriskó Edina egyetemi docensi pályázatát.
20/2022. (VII. 12.) A Kari Tanács a „Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatai felülvizsgálatának és módosításának véleményezése” c. előterjesztés vonatkozásában:
- a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előterjesztés szerinti módosítását támogatta;
- a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását nem támogatta;
- a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását támogatta.
21/2022. (VII. 12.) A Kari Tanács támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
22/2022. (VII. 12.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2022. július 15. napján, illetve a Világűrjog és Politika Kutatóintézetre vonatkozó rendelkezések 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
23/2022. (IX. 12.) A Kari Tanács támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar mesterképzési szintű szabadon választható tantárgyi kínálatának módosítását.