NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A Kari Tanács 2022. évi határozatai

1/2022. (I. 25.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Barta Judit egyetemi tanári pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea Tünde egyetemi tanári pályázatát.
2/2022. (I. 25.) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koltay András kutatóprofesszori pályázatát.
3/2022. (I. 25.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Török Bernát egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Szerletics Antal egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Kovács Éva Margit egyetemi docensi pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Nagy Noémi egyetemi docensi pályázatát.
4/2022. (I. 25.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2022. január 25. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás egyetemi docenst 2022. január 25. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Hárs András adjunktust 2022. január 25. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Kozák Kornélia tanársegédet 2022. január 25. napjától számított egy évre.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Nagy Máté Gergely hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Szabó Renáta hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor adjunktust 2022. január 25. napjától számított egy évre.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András egyetemi docenst 2022. január 25. napjától számított egy évre.
i) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Budai György nyelvtanárt 2022. január 25. napjától számított egy évre.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Varga András adjunktust 2022. január 25. napjától számított egy évre.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Nagy Máté Gergely hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Kamrás István hallgatót 2022. január 25. napjától számított egy évre.
5/2022. (III. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Méhes Tamás oktatási dékánhelyettesi pályázatát.
6/2022. (III. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Petrovics Zoltán egyetemi docensi pályázatát.
7/2022. (III. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Szabó Zsolt tudományos főmunkatársi pályázatát.
8/2022. (III. 22.) a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét. 
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
m) Az a)-l) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2022/2023. tanév őszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
n) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az ÁNTK alapképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
o) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az ÁNTK mesterképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
p) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak biztonsági tanulmányok szakirány szakirányfelelőseként Dr. Remek Éva egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Szenes Zoltán szakirányfelelősi megbízásának megszüntetését.
9/2022. (III. 22.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2022. április 1. napján lépnek hatályba.
10/2022. (IV. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Garab Anna megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 56/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – Szabó Zsanett hallgató megbízását.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Kreditátviteli és Validációs Bizottság Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Garab Anna megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 30/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – Szabó Zsanett hallgató megbízását.
11/2022. (IV. 19.) A Kari Tanács támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánjának 2021. évi beszámolóját.
12/2022. (IV. 19.) A Kari Tanács támogatta a Kollégiumi Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
13/2022. (V. 24.) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Wineroither David tudományos főmunkatársi pályázatát.
14/2022. (V. 24.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakkreditációs önértékelését.
15/2022. (VI. 14.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Dr. Koltay András részére.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 érvénytelen szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Borsó Tibor részére.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Lőrincz Lajos-emlékgyűrű adományozásáról Dr. Máthé Gábor részére.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Papp Tekla részére.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Kovács Éva részére.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Kókai Gábor részére.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Szabóné Szüts Vera részére.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Garab Anna részére.
i) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Fodor Márk Joszipovics részére.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Katona Gergő részére.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Pávkovics Máté részére.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatának adományozásáról Dr. Tóth Norbert részére.
16/2022. (VI. 14.) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Varga Réka egyetemi docensi pályázatát.
17/2022. (VI. 14.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Kristó Katalin megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Tóth Norbert megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Csapó Zsuzsanna megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, és 2 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2022. június 16. napjától számított egy évre.
18/2022. (VII. 12.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Halász Iván Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Hazafi Zoltán Emberi Erőforrás Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen és 2 nem szavazattal támogatta Dr. Kaiser Tamás Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Budai Balázs Benjámin Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
19/2022. (VII. 12.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen és 2 nem szavazattal támogatta Dr. Horváth Attila egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, 3 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Korpics Márta Katalin egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kriskó Edina egyetemi docensi pályázatát.
20/2022. (VII. 12.) A Kari Tanács a „Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatai felülvizsgálatának és módosításának véleményezése” c. előterjesztés vonatkozásában:
- a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előterjesztés szerinti módosítását támogatta;
- a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását nem támogatta;
- a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását támogatta.
21/2022. (VII. 12.) A Kari Tanács támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
22/2022. (VII. 12.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2022. július 15. napján, illetve a Világűrjog és Politika Kutatóintézetre vonatkozó rendelkezések 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
23/2022. (IX. 12.) A Kari Tanács támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar mesterképzési szintű szabadon választható tantárgyi kínálatának módosítását.
24/2022. (IX. 27.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Varga Réka dékáni pályázatát.
25/2022. (IX. 27.) A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, 6 nem és 4 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Demeter Márton egyetemi tanári pályázatát.
26/2022. (IX. 27.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
27/2022. (IX. 27.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a tiszteletbeli doktori cím adományozását Andrew Dolan részére.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen, 6 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta címzetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Domokos László részére.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Salgó László részére.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetés adományozását Dr. Kristó Katalin részére.
28/2022. (IX. 27.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság választott tagjai megbízásának megszűntetését.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari delegáltjaként - 2022. október 1. napjától számított három évre - Volenszky Hajnalka megbízását.
29/2022. (X. 18.) A Kari Tanács titkos szavazással 24 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Veszelszki Ágnes egyetemi docensi pályázatát.
30/2022. (X. 18.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság tagjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság tagjaként Iván Dániel megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság tagjaként Szabó Zsanett megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 3 nem és 3 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság tagjaként Kamrás István megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
e) A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Bathó Gábor megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
f)  A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Bányász Péter megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
g) A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Dúl János megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
h)A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Hegyesi Zoltán megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
i)  A Kari Tanács titkos szavazással 24 igen és 3 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Szalai András megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
j)  A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Tischler Zoltán megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
k) A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Szabó Zsanett megbízását 2022. október 19. napjától számított három évre, 2025. október 19. napjáig.
31/2022. (X. 18.) A Kari Tanács támogatta az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítását, a következő módosítási javaslatok indítványozása mellett:
• Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 13. §-ához kapcsolódó módosítási javaslat:
(2) A Szabályzat 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A véleményezés hatékonysága érdekében a tantárgyfelelős lehetőség szerint gondoskodik arról, hogy a tantárgy véleményezéssel érintett tanulmányi féléve utolsó tanóráinak egyikén – a kurzusok jellegéhez igazodóan és a hallgatók előzetes értesítése mellett –
- a tantárgyfelelős vagy az általa kijelölt oktató megismertesse a hallgatókkal a véleményezés célját, fontosságát és menetét;
- a tantárgyfelelős vagy az általa kijelölt oktató beszélgetést kezdeményezzen a hallgatókkal a tantárggyal és annak oktatásával kapcsolatos percepciókról, továbbá
- a hallgatók lehetőséget kapjanak arra, hogy meghatározott időkeretben saját informatikai eszközükön elvégezhessék az adott tantárgy és annak oktatóinak véleményezését.”
• Az előterjesztés 1. számú mellékletének 1., 3. és 4. mellékletét képező 3. kérdéstípus Tantárgyi elégedettség köréből az alábbi kérdés törlésre kerül:
„A tanulmányok befejezését követően a tanultakat fel tudja majd használni munkája során?”
A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
32/2022. (X. 18.) A Kari Tanács nem támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései – a Szenátus döntésének függvényében - a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
33/2022. (XI. 22.) A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag támogatta a Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Ördögh Tibor megbízását– a Bizottság 110/2022. (X. 19.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejáratáig, 2025. október 19. napjáig.
34/2022. (XI. 22.) a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítását.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Veszelszki Ágnes egyetemi docens megbízását a kommunikáció - és médiatudomány mesterképzési szak szakfelelőseként.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Fehér Katalin egyetemi docens megbízását a digitális média specializáció specializáció-felelőseként.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 18 igen 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Herendy Csilla egyetemi docens megbízását a közszolgálati és politikai kommunikációmenedzsment specializáció specializáció-felelőseként.
35/2022. (XI. 22.) A Kari Tanács támogatta az International Cybersecurity Studies mesterképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményrendszerét, továbbá a mesterképzési szak létesítését (Képzési és Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásába vételét).
36/2022. (XI. 22.) A Kari Tanács támogatta a Felvételi Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
37/2022. (XI. 22.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A módosítás egyes rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon, további rendelkezései 2023. február 1., illetve 2023. április 1. napján lépnek hatályba.
38/2022. (XII. 13.)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Gregóczki Etelka megbízását a Közpénzügyi Tanszék tanszékvezetőjének helyetteseként a tanszékvezető távollétének idejére.
39/2022. (XII. 13.)  A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Kocsárdi Zsófia Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpontra benyújtott vizsgaközpont-vezetői pályázatát.
40/2022. (XII. 13.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Császár-Nagy Noémi Andrea egyetemi docensi pályázatát. 
41/2022. (XII. 13.)  A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Professor Emeritus cím adományozását Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár részére.
42/2022. (XII. 13.)  A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2023. január 1. napján lépnek hatályba.