NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Aktuális felkészülési kérdéssorok és olvasmánylisták

Aktuális felkészülési kérdéssorok és olvasmánylisták

 

Felkészülési kérdéssorok a 2023/2024. tanév II. (tavaszi) és 2024/25. tanév I. (őszi) félévében

 

TVSZ 52. § (6) "A záróvizsgára való felkészülés összefoglaló kérdéseit a záróvizsgaidőszak előtt legalább 60 nappal közzé kell tenni."

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi igazgatási BA -  angol nyelven (International Public Management BA)

Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi tanulmányok MA - angol nyelven (International Relations MA)

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

International Public Service Relations MA

Fejlesztéspolitikai programmenedzser MA

Kiberbiztonsági MA

Közgazdálkodás és közpolitika MA

Kormányzás és vezetés MA

 

Olvasmánylista a a 2023/2024. tanév II. (tavaszi)és 2024/25. tanév I. (őszi) félévében

 

Közigazgatás-szervező BA

 

Felkészülési kérdéssorok az államtudományi osztatlan szakon záróvizsgázóknak a 2023/24. tanév II. (tavaszi) és 2024/25. tanév I. (őszi) félévében

 

I. Államelmélet és alkotmánytan

II. Közigazgatástan és közigazgatási jog

III. Közszolgálati vezetéselmélet és szervezéstan

IV. Közgazdálkodás és Államháztartástan

V. Nemzetközi kapcsolatok és európai integráció