NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Közigazgatási mesterképzési szak

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

felveteli.antk@uni-nke.hu 

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet vagy kreditigazolás szkennelt képét;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól).

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2023. ÁPRILIS 30.

(A hiányosan kitöltött vagy hiányzó melléklettel rendelkező kérelmeket, a visszaküldéstől számítva 1 hétig van lehetőség javítani!)

Jelen eljárásban az alábbi tanulmányok nem fogadhatók el:

 • szakirányú továbbképzés
 • doktori iskola
 • OKJ képzés
 • felsőoktatási szakképzés

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakok egyikén végzett:

 • igazgatásszervező alapképzési szak
 • közigazgatás-szervező alapképzési szak
 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
 • felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakok egyikén végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
 • állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
 • általános (köz)igazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),
 • közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit),
 • szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),
 • pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit),
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit),
 • menedzsment ismeretek (maximum 10 kredit),
 • nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit),
 • kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit),
 • informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit),
 • vezetési ismeretek (maximum 10 kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzék a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 15 kredit munkatapasztalat alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el. 

 

KÖZIGAZGATÁSI mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.