Tudományos Diákkör

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Tudományos Diákkörének alapvető célja, hogy tagjainak az egyetemi tanulmányokon felül tehetséggondozást, pályaorientációt, versenyfelkészítést és közösségi programokat biztosítson. Alapító tagjai mind elkötelezett hallgatók, akik a későbbiekben szeretnének Magyarország külpolitikájával, diplomáciai kapcsolataival, illetve az EU kül- és biztonságpolitikájával foglalkozni, szeretnék azt tanulmányozni, illetve ezen témákban kutatásokat is végezni. A Tudományos Diákkör pártfogó tanára Dr. Molnár Anna, aki a tagok számára konzultációk biztosításával segédkezik terveik megvalósításában.

A Tudományos Diákkör jelenlegi céljának a 2016-ban folyó ESDC EMILYO - Common Security and Defence Policy Olympiad versenyre való felkészítést tűzte ki. A Diákkör tagjai együttesen versenyeznek, Dr. Molnár Anna közreműködésével pedig versenydolgozataikat a későbbiekben a Tudományos Diákköri Konferencián is szeretnék bemutatni.

A versenyre való - távoktatásban történő - felkészülést egymás segítésével végzik. A Diákkör tagjai nagy hangsúlyt fektetnek készségeik fejlesztésére is, hogy minél sikeresebben képviselhessék a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet az elkövetkezendő nemzetközi megmérettetésen. A készségfejlesztésre a kétheti rendszerességgel megtartott Diákköri ülések biztosítanak kiváló lehetőséget.

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK várja további, a felsorolt témák iránt érdeklődő, vagy egyszerűen csak új kihívásokat és fejlődési lehetőséget kereső hallgatók jelentkezését!

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék által javasolt kutatási – egyben TDK-dolgozati – témák

Hettyey András

 • A magyar külpolitika válogatott kérdései 1990-2004 között
 • Német-magyar kapcsolatok a XX. században
 • Németország külpolitikája 1990 után (súlypont a kelet-európai térségen)
 • Németország biztonságpolitikája 1990 után: szerepfelfogás, érdekek és értékek
 • Németország külföldi katonai szerepvállalása

Hóvári János

 • Az atlantizmus Kelet-Közép-Európában a 21. század elején
 • Szerbia és az euro-atlanti integráció
 • A Jagelló örökség a lengyel külpolitikában
 • Az MDF külügyi programja 1989-90-ben
 • A klímaváltozás és a diplomácia
 • A Zrínyi-hagyomány a magyar-horvát kapcsolatokban

Marsai Viktor

 • Regionális konfliktusok Afrikában
 • Dzsihadista szervezetek Afrikába
 • Kalózkodás Afrika partjain
 • Válságkezelő műveletek Afrikában
 • A globális kihívások és Afrika – túlnépesedés, erőforrás-háborúk, természeti kincsek

Molnár Anna

 • Európai Unióval kapcsolatos témák (KKBP, KBVP)
 • Az EKSZ feladatai és az eddig elért eredmények
 • Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének feladatai és értékelése
 • Az EU mediterránpolitikájának értékelése az Európai Unió szomszédságpolitikájának bevezetését követően
 • Az EU közös biztonság- és védelempolitikája, egy kiválasztott misszió értékelése
 • Az EU közös kül- és biztonságpolitikájával összefüggő stratégiák (EU globális külpolitikai és biztonsági stratégiájának)
 • Az európai haderő kérdése
 • Az EU migrációs politikája
 • A harccsoport-koncepció (pl. V4 BG)
 • Az olasz kül-, biztonság és belpolitikával kapcsolatos témák
 • Az olasz haderőreform és a védelmi kiadások bemutatása és értékelése (1990-es évektől napjainkig)
 • Olasz külpolitika elmúlt 25 éve
 • Olasz EU-politika
 • Olaszország külügyi és biztonsági stratégiai dokumentumainak elemzése (1990-2014)
 • Bevándorlás- és menekültkérdés Olaszországban
 • Olasz belpolitika, pártok
 • Magyarország és az EU
 • A magyar politikai pártok véleménye Magyarország EU-hoz történő csatlakozásáról (1990-2004)
 • A társadalom és a magyar pártok véleménye Magyarországnak európai uniós tagságáról (2004-től napjainkig)

N. Rózsa Erzsébet

 • A Közel-Kelet aktuális kérdései

Remek Éva

 • Az Európai Unió külkapcsolati rendszere – bővítéspolitikája
 • Az Európai Unió segélyezési és fejlesztési tevékenysége (általában vagy konkrét régióban, válságkezelés)
 • Biztonságpolitikai kihívások a 21. században (főleg társadalmi, ökológiai területeken)
 • Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködése
 • Regionális szervezet/ek szerepe a nemzetközi biztonság fenntartásában és a konfliktusok rendezésében.

Bővebb információ: molnar.anna@uni-nke.hu