Tudományos Diákkör

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Tudományos Diákkörének alapvető célja, hogy tagjainak az egyetemi tanulmányokon felül tehetséggondozást, pályaorientációt, versenyfelkészítést és közösségi programokat biztosítson a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia, a nemzetközi szervezetek, a bi- és multilaterális egyezmények, valamint mindezek története területén. A diákkör tagjai kiemelten foglalkoznak Magyarország külpolitikájával, diplomáciai kapcsolataival, globális, regionális és lokális szereplőkkel és problémákkal, két- és sokoldalú tárgyalások eredményeivel, a világ válsággócaival és a legfrissebb politikai trendekkel.

A Tudományos Diákkör pártfogó tanára Dr. habil. Szente-Varga Mónika, aki a TDK hallgatói titkárával szervezi a közös műhelymunkát és a tagok számára konzultációk biztosításával segédkezik terveik megvalósításában.

 

A tanszék oktatóinak TDK témakörei (javasolt szekciók a témaköröknek: Társadalomtudományi, valamint Had- és Rendészettudományi Szekció)

 

Bartók András:

1. Nemzetközi Kapcsolatok Kelet-Ázsiában

2. Biztonságpolitika Kelet-Ázsiában

3. A Koreai-félsziget regionális és globális biztonságpolitikai feszültségei

4. Kínai védelempolitika

5. Japán kül- és biztonságpolitika

 

Prof. Dr. Fülöp Mihály:

1. Európai politikai és területi rend

2. Európai Tanácsadó Bizottság és a Külügyminiszterek Tanácsa

3. Európai békerendezések, határ- és kisebbségi kérdések

4. Európai külpolitikák

5. Magyar külpolitika története

6. A nagyhatalmak és Magyarország

7. Magyar békeszerződések

8. Fegyverszünetek, kapitulációk

9. Franciaország történeti és aktuális kérdései

 

Dr. Hettyey András:

1. A rendszerváltás utáni magyar külpolitikai választott kérdései

2. Magyar-német politikai kapcsolatok

3. Az 1990 utáni Németország kül- és biztonságpolitikájának választott kérdései.

 

Dr. Marsai Viktor:

1. Az afrikai kontinens aktuális biztonsági kérdései

2. Dzsihádista csoportok az afrikai kontinensen

3. A líbiai válság

4. Az afrikai migráció

5. Klímaváltozás és Afrika

 

Prof. Dr. Nagyné Rózsa Erzsébet:

1. A Közel-Kelet aktuális kihívásai

2. Tömegpusztító fegyverek leszerelése és non-proliferációja

3. Civilizációs és regionális tanulmányok egyes esettanulmányai

4. Euro-mediterrán együttműködés

 

Dr. Szente-Varga Mónika:

1. Energiabiztonság Latin-Amerikában / Dél-Amerikában / egyes latin-amerikai országokban Kuba 1990 után

2. Zöld energia Kubában

3. Vízkonfliktusok Latin-Amerikában pl. cochabambai vízháború (2000)

4. Az El Salvador és Honduras közötti futballháború (1969)

5. Vitatott területek pl. Falkland / Malvinas-szigetek, Gibraltár

6. Határkonfliktusok:

- Bolíviai-chilei határvita

- Határvillongások Peru és Ecuador között (1941-es háború, Pasquisha-konliktus (1981), Cenepa-konfliktus (1995)

- Chilei-argentin határkonfliktus, 1978 (Operación Soberanía)

7. Latin-amerikai országok nemzetközi / bilaterális kapcsolatai pl. Kína, Japán, Irán, Izrael, Oroszország stb. irányába

8. Brazil nukleáris program és kapcsolatrendszer

9. Bioenergia(-hatalom?) – Brazília

10. A világ és Latin-Amerika közvéleményét megosztó politikusok életrajza pl. Raúl Castro, Hugo Chávez, Alberto Fujimori, Evo Morales

11. Latin-amerikai bűnszervezetek transznacionális kapcsolatai (pl. MS-13, Los Zetas)

12. Latin-amerikai közösségek Európában

13. Kisebbségek Latin-Amerikában / Spanyolországban

14. Latin-amerikai politikai átmenetek

 

Dr. Zachar Péter Krisztián:

1. Német-francia együttműködés az európai integráció érdekében: konkrét példák és sikertörténetek (német nyelvtudás szükséges)

2. Érdekképviseletek, kamarák, szakszervezetek Magyarországon és Európában

3. Az Európai Unió neokorporatív érdekképviseleti szervezetei – tripartit párbeszéd uniós szinten (angol nyelvtudás szükséges)

4. A magyar külpolitika egyes (történeti) korszakainak, lépéseinek elemzése

5. Németnyelvű országok politikai rendszerének elemzése

6. A társadalom megújítására, reformjára tett kísérletek Európában a 20. században

7. A szociális piacgazdaság alapjai és működési elvei, illetve ezek kritikája a 20. században