Szakdolgozati és kutatási témák

Szakdolgozati  és diplomamunka témák - 2020/2021. tanév

 

Az állam szociális szerepvállalásának változásai Dr. Kristó Katalin
A társadalombiztosítás közigazgatása Dr. Kristó Katalin
Szociális ellátások egy szabadon választott külföldi országban Dr. Kristó Katalin
Szociális igazgatás és az Európai Unió Dr. Kristó Katalin
A családtámogatási ellátások rendszere Dr. Kristó Katalin
Az oktatási és képzési rendszerek aktuális kérdései napjainkban a globális világban és Magyarországon Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Az ágazatok közötti együttműködés lehetőségei a szociális és kulturális igazgatásban Dr. Bauer Lilla Erzsébet
A társadalmi kohézió erősítésének lehetőségei és formái a szociálpolitikában, az oktatáspolitikában és a kultúra területén Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Oktatás-és kultúrpolitikai programok, kormányzati beavatkozások vizsgálata és értékelése múltunkban és jelenünkben Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Az egyéni és nemzeti identitás erősítésének szerepe és formái a közszolgálati képzésben Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Jogalkotás a közigazgatásban Dr. Szalai András
Felelősség a közigazgatásban Dr. Szalai András
A minisztériumi modellek összehasonlító elemzése. Hatékonyság és diszfunkcionalitás Dr. Szalai András
A kormány jogállása és működése Dr. Szalai András
A kormánytípusok a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében Dr. Szalai András
A kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése Dr. Szalai András
A kormányzati rendszerek  Dr. Szalai András
A közigazgatás személyzeti rendszere egy szabadon választott külföldi ország szabályozásában és gyakorlatában (idegen nyelvismeret szükséges) Dr. Szalai András
A közigazgatási jog jogforrási rendszere Dr. Szalai András
A közigazgatási továbbképzés rendszere Dr. Szalai András
A központi kormányzati igazgatás rendszere Dr. Szalai András
A központi közigazgatás rendszerének változása 2006-tól napjainkig Dr. Szalai András
A magyar kormányzati rendszer jellemvonásai Dr. Szalai András
Oktatásmódszertani megoldások  közigazgatási továbbképzésben Dr. Szalai András
A minisztériumi struktúra változásai Magyarországon Dr. Szalai András
A politika és közigazgatás kapcsolatának aspektusai Dr. Szalai András
Felelősség a közigazgatásban Dr. Szalai András
Budapest főváros jogállása és igazgatási struktúrája Dr. Iván Dániel
A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei Dr. Iván Dániel
A helyi önkormányzatok szervezetrendszere Dr. Iván Dániel
Helyi önkormányzati modellek nemzetközi összehasonlításban Dr. Iván Dániel
Legal Status of Capital Cities Dr. Iván Dániel
A kormányablakrendszer gyakorlati tapasztalatai Magyarországon Hegyesi Zoltán
A visegrádi országok területi államigazgatása Hegyesi Zoltán
A jegyző államigazgatási hatósági jogkörében ellátott feladatainak változása Hegyesi Zoltán
A települési ügysegédi rendszer gyakorlati tapasztalatai Magyarországon Hegyesi Zoltán
Franciaország és Magyarország területi államigazgatásának összehasonlító elemzése Hegyesi Zoltán
Területi államigazgatás Magyarországon Hegyesi Zoltán
A közigazgatási eljárásjogi kérdéskörök az Európai Bíróság esetjogában Dr. habil. Boros Anita
A közigazgatási bíráskodás egy szabadon választott aspektusának átfogó bemutatása Dr. habil. Boros Anita
Az Ákr. És egyes ágazati eljárási szabályainak összehasonlító bemutatása Dr. habil. Boros Anita
A közigazgatási eljárás az EU közigazgatási jogában Dr. habil. Boros Anita
Az állami vagy önkormányzati vagyongazdálkodás egy jogintézményének átfogó bemutatása Dr. habil. Boros Anita
Az állami/önkormányzati vagyongazdálkodás Dr. habil. Boros Anita
Bizonyítás a közigazgatási eljárásban Dr. habil. Boros Anita
Egy ágazazati közigazgatási hatósági eljárás elemző bemutatása az Ákr.-hez képest Dr. habil. Boros Anita
Egy közigazgatási eljárásjogi jogintézmény átfogó bemutatása a Ket. És az Ákr. tapasztalatai alapján Dr. habil. Boros Anita
Egy közigazgatási hatósági ügy/jogalkalmazási probléma elemző bemutatása Dr. habil. Boros Anita
Egy szabadon választott uniós ágazat eljárásrendi szabályainak bemutatása Dr. habil. Boros Anita
Models of Economic Governance in the Market-oriented Economies and the in the Communism Prof. Dr. Bordás Mária
Fragile States in the Middle East and North Africa Prof. Dr. Bordás Mária
Az állami vagyon és a közpénzek védelme az állami korrupcióval szemben Prof. Dr. Bordás Mária
A globalizmus hatása a nemzetállamok gazdasági kormányzására Prof. Dr. Bordás Mária
A szaúdi-iráni rivalizálás hatása a közel-keleti térség jövőjére Prof. Dr. Bordás Mária
A versenyjog intézményei Magyarországon 1990-től Prof. Dr. Bordás Mária
Az állam gazdasági szerepével kapcsolatos elméletek Prof. Dr. Bordás Mária
Az állami monopóliumok szabályozásának története Prof. Dr. Bordás Mária
Az Arab Tavasz újraértékelése a 10. évfordulóhoz közeledve Prof. Dr. Bordás Mária
Az irregulációs migráció és a terrorizmus összefüggései Prof. Dr. Bordás Mária
Az iszlám fundamentalizmus és a radikális iszlám Prof. Dr. Bordás Mária
Gazdaságirányítási modellek a piacgazdaságokban és az államszocializmusban Prof. Dr. Bordás Mária
Impact of the Saudi and Iranian Rivalry on the Future of the Region in the Middle East Prof. Dr. Bordás Mária
Islam Fundamentalism and the Radical Islam Prof. Dr. Bordás Mária
Relationship with the Irregulated Migration and the Terrorism Prof. Dr. Bordás Mária
Revaluation of the Arab Spring Approaching to its 10th Anniversary Prof. Dr. Bordás Mária
Theories on the Role of the State in Economic Governance Prof. Dr. Bordás Mária
Törékeny államok a Közel-Keleten és Afrikában Prof. Dr. Bordás Mária
Helyi önkormányzatok szervezete, működése, gazdálkodása Dr. habil. Vértesy László
Jogállamiság és közigazgatás Dr. habil. Vértesy László
Good Governance and Public Administration Dr. habil. Vértesy László
A pénzügyi ágazatok (bank, biztosítás, tőzsde) szabályozása és igazgatása Dr. habil. Vértesy László
A jó állam és a közigazgatás Dr. habil. Vértesy László
A közfeladat ellátás alternatív, intézményi formái Dr. habil. Vértesy László
A közigazgatási eljárási jogintézmények vizsgálata (A feldolgozás lehet elméleti összehasonlító, de lehet egy eljárási jogintézmény elméleti és gyakorlati jellemzése is) Dr. habil. Vértesy László
Regulation and Administration of Financial Industries (banking, insurance, stock, exchange) Dr. habil. Vértesy László
Rule of law and Public Administration Dr. habil. Vértesy László
Egy választott miniszter feladat- és hatáskörének változása 1989 után Dr. Temesi István
A kormány munkáját segítő szervek Dr. Temesi István
A miniszterek feladat- és hatáskörének változása 1990 után Dr. Temesi István
Autonóm struktúrák a magyar közigazgatásban Dr. Temesi István
Társadalmi részvétel a jogalkotásban Dr. Temesi István
Egy - szabadon választott - külföldi ország közigazgatásának, vagy közigazgatási intézményének bemutatása (idegen nyelv ismerete szükséges) Dr. Temesi István
A közigazgatás személyzeti rendszere egy szabadon választott külföldi ország szabályozásában és gyakorlatában (idegen nyelvtudás szükséges) Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Közigazgatás-fejlesztés egy szabadon választott külföldi országban (idegen nyelvtudás szükséges) Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Pályabiztonság a közigazgatásban Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Egy külföldi ország közigazgatása egy szegmensének elemző bemutatása (idegen nyelvismeret szükséges) Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Szervezeti változások a közigazgatás egy kiválasztott szegmensében 2010 után Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Változások a közigazgatás személyi állománya egy kiválasztott rétegének jogállásában 2010 után Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Nemzetbiztonság és igazgatás Sáfrán József
A magyar honvédelmi igazgatás helyzete a 21. században Sáfrán József
A politika és a közigazgatás elméleti kérdései Sáfrán József
Modern vezetéselméleti módszerek alkalmazása a közigazgatásban Sáfrán József
A magyar társadalombiztosítási rendszer szabályozása Malustyik Brigitta
A rászorultsági alapú ellátások rendszere Magyarországon Malustyik Brigitta
Az Európai Unió és tagállamainak közigazgatásával kapcsolatos egyes dilemmák Dr. Pollák Kitti
Az Európai Unió és tagállamainak közigazgatása Dr. Pollák Kitti
Egy szabadon választott közigazgatási eljárási jogintézmény elemzése Dr. Pollák Kitti
Franciaország közigazgatásának alapjai (francia nyelv ismerete szükséges) Dr. Pollák Kitti
Franciaország közigazgatásának, közigazgatási eljárásának, közigazgatási bíráskodásának bemutatása (francia nyelv ismerete szükséges) Dr. Pollák Kitti
Közigazgatási bíráskodás alapkérdései Dr. Pollák Kitti
Közigazgatási bíráskodás Magyarországon Dr. Pollák Kitti
Közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos elméleti és gyakorlati dilemmák Dr. Pollák Kitti
Az önkormányzatok felett gyakorolt kontroll új eszközei Dr. Varga Ádám 
A polgármester/jegyző szerepe a helyi önkormányzat működésében Dr. Varga Ádám 
Helyi önkormányzatok Európában Dr. Varga Ádám 
A szubszidiaritás jelentősége az államszervezetben Dr. Varga Ádám 
Centralizált és decentralizált feladatok a területi közigazgatásban Dr. Varga Ádám 
Ügyészségi szervezet és igazgatás Dr. Varga Ádám 
Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Dr. Varga Ádám 
Az alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Varga Ádám 
A közigazgatási bírság szerepe és alkotmányos követelményei Dr. Varga Ádám 
Az ombudsman szerepe a közigazgatás kontrolljában Dr. Varga Ádám 
Jogállamiság és közigazgatás Dr. Varga Ádám 
A közigazgatási jog alkotmányos alapjai Dr. Varga Ádám 
A közigazgatás és az Alkotmánybíróság Dr. Varga Ádám 
Választási rendszerek, és a választási eljárás  Dr. Kurunczi Gábor
A választójog anyagi jogi alapelveinek vizsgálata Dr. Kurunczi Gábor
Az alapvető jogok védelme a közigazgatási eljárásokban Dr. Kurunczi Gábor
Az alkotmányjogi panasz szerepe a hatékony közigazgatási jogorvoslatban Dr. Kurunczi Gábor
A globalizációval összefüggő közigazgatási problémák Dr. Imre Miklós
A pénzügyi szervezetek felügyelete a modern államokban Dr. Imre Miklós
Kisajátítás a jogállamokban és a diktatúrákban Dr. Imre Miklós
A lakásgazdálkodás aktuális kérdései Dr. Imre Miklós
Az építésügyi hatósági tevékenység gyakorlati tapasztalatai Dr. Imre Miklós
A szabálytalan építkezések elleni küzdelem közigazgatási eszközei Dr. Imre Miklós
Az építészeti örökségvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok Dr. Imre Miklós
A közigazgatás szerepe a gazdasági közszolgáltatások szervezésében (gáz- és villamosenergia, vízszolgáltatás, távközlés, közlekedés) Dr. Imre Miklós
A megújuló energiagazdálkodással összefüggő állami feladatok Dr. Imre Miklós
A sportigazgatás fejlődésének új tendenciái Dr. Imre Miklós
Az állam feladatai a vizuális kultúra területén Dr. Imre Miklós
A borászattal összefüggő állami szerepvállalás Dr. Imre Miklós
A francia és német tudományosság szerepe a políciális tudományban (idegen nyelvtudás szükséges) Dr. Koi Gyula
A magyar közigazgatási jog tudományos művelése és a hazai közigazgatási bíráskodás Dr. Koi Gyula
Jogorvoslatok a hatósági eljárásban Dr. Balogh-Békesi Nóra
Az általános közigazgatási rendtartás alapelvi rendszere Dr. Balogh-Békesi Nóra
A tisztességesség követelménye a hatósági eljárásban Dr. Balogh-Békesi Nóra
A közigazgatási bíráskodás fejlődéstörténete Magyarországon Dr. Balogh-Békesi Nóra
A rendőri szervek tevékenysége elleni jogorvoslati lehetőségek Dr. Balogh-Békesi Nóra
Az önkormányzatok törvényességi kontrolljának fejlődése hazánkban Dr. Balogh-Békesi Nóra
Az önkormányzati rendeletalkotás bírói kontrollja Dr. Balogh-Békesi Nóra