Szakdolgozati és kutatási témák

Szakdolgozati  és diplomamunka témái - 2017/2018. tanév

 


Szakdolgozati témajegyzék
2018_2019

Téma

Konzulens

Franciaország közigazgatásának, közigazgatási eljárásának, közigazgatási bíráskodásának bemutatása (francia nyelv ismerete szükséges)

Dr. Pollák Kitti

Jogorvoslati rendszer a közigazgatási eljárásban

Dr. Pollák Kitti

Egy szabadon választott közigazgatási eljárási jogintézmény bemutatása

Dr. Pollák Kitti

A közigazgatási eljárás az EU közigazgatási jogában

Dr. habil. Boros Anita

Budapest főváros jogállása és igazgatási struktúrája

Dr. Iván Dániel

A kormány jogállása és működése

Dr. Szalai András

A jegyző szerepkörének változása Hazánkban

Dr. Iván Dániel

A jó állam és a közigazgatás

Dr. Vértesy László

A kameralisztika szerepe a közigazgatás-tudományban (Németországban vagy Magyarországon; esetleg másutt). /Latin és német forrásolvasási képesség szükséges! Illetve az egyéb választott ország hivatalos nyelvén is kell tudni olvasni)

Dr. Koi Gyula

A kérelemre igénybe vehető jogorvoslatok a közigazgatási eljárásban

Dr. Rothermel Erika

A kormányzati rendszerek. A magyar kormányzati rendszer jellemvonásai.

Dr. Szalai András

A minisztériumi struktúra változásai Magyarországon

Dr. Szalai András

A központi közigazgatás rendszerének változása 2006-tól napjainkig

Dr. Szalai András

Közigazgatási hatósági eljárás

Dr. habil. Boros Anita

A közfeladat ellátás alternatív, intézményi formái.

Dr. Vértesy László

A közigazgatási eljárási jogintézmények vizsgálata (A feldolgozás lehet elméleti összehasonlító, de lehet egy eljárási jogintézmény elméleti és gyakorlati jellemzése is.)

Dr. Vértesy László

A közigazgatási eljárásjogi kérdéskörök az Európai Bíróság esetjogában

Dr. habil. Boros Anita

A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának főbb elméleti kérdései

Dr. Rothermel Erika

A közigazgatási jog tudományos művelésének kezdeti lépései Magyarországon

Dr. Koi Gyula

A központi közigazgatás szervezte, működése, gazdálkodása

Dr. Vértesy László

A miniszterek feladat- és hatáskörének változása 1990 után

Dr. Temesi István

A versenyszféra humánerőforrás gazdálkodásából adaptált eszközök a közigazgatás személyi állománya foglalkoztatási viszonyaiban - modernizációs trendek

Dr. Linder Viktória

Autonóm struktúrák a magyar közigazgatásban

Dr. Temesi István

Az állami vagy önkormányzati vagyongazdálkodás egy jogintézményének átfogó bemutatása

Dr. habil. Boros Anita

Az államigazgatás helyi szinte 1990 után

Dr. Temesi István

Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban

Dr. habil. Boros Anita

Egy angolszász ország államigazgatási rendszerének ismertetése (angol nyelv ismerete szükséges)

Dr. Iván Dániel

Egy angolszász ország önkormányzati rendszerének ismertetése (angol nyelv ismerete szükséges)

Dr. Iván Dániel

Egy szabadon választott ország közigazgatásának bemutatása (csak ha idegen nyelvű szakirodalmat is tud feldolgozni)

Dr. Temesi István

Helyi önkormányzatok szervezte, működése, gazdálkodása

Dr. Vértesy László

Jogállamiság és közigazgatás

Dr. Vértesy László

Jogorvoslati rendszer a közigazgatási eljárásban (A feldolgozás lehet elméleti összehasonlító, de lehet egy jogorvoslati eszköz elméleti és gyakorlati jellemzése is. )

Dr. Rothermel Erika

Közigazgatás és jogalkotás

Dr. Vértesy László

Pályabiztonság a közigazgatásban

Dr. Linder Viktória

Változások a területi államigazgatásban

Dr. Temesi István

A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskör rendszerének átalakulása

Dr. Iván Dániel

Személyzeti politikai rendszerek a XXI. században

Dr. Linder Viktória

A közigazgatás személyzeti rendszere egy szabadon választott külföldi ország szabályozásában és gyakorlatában (idegen nyelvismeret szükséges)

Dr. Linder Viktória

A hatósági eljárásjog szabályozásának története

Dr. Balogh-Békesi Nóra

A hatósági eljárás alapelvei

Dr. Balogh-Békesi Nóra

A bíróságok igazgatása

Dr. Balogh-Békesi Nóra

A közigazgatási perekre vonatkozó szabályozás fejlődése a rendszerváltozástól napjainkig

Dr. Balogh-Békesi Nóra

A tisztességes ügyintézéshez való jog

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Új elemek a hatósági eljárásjogban az Általános Közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Az önkormányzati rendeletek normakontrollja

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Az állami/önkormányzati vagyongazdálkodás

Dr. habil. Boros Anita

Egy közigazgatási eljárásjogi jogintézmény átfogó bemutatása a Ket. és az Ákr. tapasztalatai alapján

Dr. habil. Boros Anita

Egy közigazgatási hatósági ügy/jogalkalmazási probléma elemző bemutatása

Dr. habil. Boros Anita

Az Ákr. és egy ágazati eljárási szabályainak összehasonlító bemutatása

Dr. habil. Boros Anita

A közigazgatási jog jogforrási rendszere

Dr. Szalai András

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diplomamunka témajegyzék
2018

Téma

Konzulens

A hallgató által választott 4-5 (európai) főváros önkormányzatának jogállása és igazgatási struktúrája – jogösszehasonlító elemzés (idegen nyelv ismerete szükséges)

Dr. Iván Dániel

A jó állam és a közigazgatás

Dr. Vértesy László

A közfeladat ellátás alternatív, intézményi formái.

Dr. Vértesy László

A közigazgatási eljárási jogintézmények vizsgálata (A feldolgozás lehet elméleti összehasonlító, de lehet egy eljárási jogintézmény elméleti és gyakorlati jellemzése is.)

Dr. Vértesy László

A központi közigazgatás szervezte, működése, gazdálkodása

Dr. Vértesy László

Egy - szabadon választott - külföldi ország közigazgatásának, vagy közigazgatási intézményének bemutatása. (idegen nyelv ismerete szükséges)

Dr. Temesi István

Egy nevezetesebb olasz vagy spanyol, vagy portugál, vagy lengyel vagy orosz közigazgatási jogtudós életművének és munkásságának elemző bemutatása. (Olasz vagy spanyol, vagy portugál, vagy lengyel, vagy orosz forrásolvasási képesség szükséges).

Dr. Koi Gyula

Helyi önkormányzatok szervezte, működése, gazdálkodása

Dr. Vértesy László

Jogállamiság és közigazgatás

Dr. Vértesy László

Közigazgatás és jogalkotás

Dr. Vértesy László

Magyary Zoltán idegen nyelvű munkásságának elemző bemutatása. (Angol, francia és német forrásolvasási képesség szükséges!)

Dr. Koi Gyula

Zsoldos Ignác és Récsi Emil tudományos életművének helye a magyar közigazgatási jog tudományában

Dr. Koi Gyula

Közszolgálati modellek egymásra hatása; konvergencia az EU tagállamok közigazgatási személyi állománya foglalkoztatási viszonyaiban

Dr. Linder Viktória

Szociális párbeszéd az Európai Unió közszolgálataiban

Dr. Linder Viktória

Közszolgálati reformok külföldön

Dr. Linder Viktória

A köz- és a magánszféra munkaerőpiaci vonzerejének és versenyképességének kérdései napjainkban

Dr. Linder Viktória

Az egyesült királyságbeli devolúció hatása a Szigetország közigazgatási struktúrájára (angol nyelv ismerete szükséges)

Dr. Iván Dániel

Az állami vagy önkormányzati vagyongazdálkodás egy jogintézményének átfogó bemutatása

Dr. habil. Boros Anita

A közbeszerzési eljárás jogorvoslati szakasza, mint speciális közigazgatási hatósági eljárás

Dr. habil. Boros Anita

Jogorvoslati eszközök változása a hatósági eljárásjogban (Ket. Ákr. összehasonlítása)

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Szabadon választott eljárási alapelv érvényesülésének vizsgálata

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Normakontroll és rendeletpótlás a Kúria gyakorlatában

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Eljárási jogok érvényesülése a hatósági eljárásban

Dr. Balogh-Békesi Nóra

Hatékonyság és diszfunkcionalitás. A minisztériumi modellek összehasonlító elemzése.

Dr. Szalai András

A kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése

Dr. Szalai András

Az állami/önkormányzati vagyongazdálkodás

Dr. habil. Boros Anita

Egy közigazgatási eljárásjogi jogintézmény átfogó bemutatása a Ket. és az Ákr. tapasztalatai alapján

Dr. habil. Boros Anita

Egy közigazgatási hatósági ügy/jogalkalmazási probléma elemző bemutatása

Dr. habil. Boros Anita

Az Ákr. és egy ágazati eljárási szabályainak összehasonlító bemutatása

Dr. habil. Boros Anita

 szakdolgozati  és diplomamunka témái- 2017/2018. tanév

A Szakdolgozat/Diplomamunka elkészítéséhez az alábbi oldalon érhetőek el az aktuális tájékoztatók, segédletek.