NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szakdolgozati és kutatási témák

Szakdolgozati  és diplomamunka témák - 2021/2022. tanév

 

Megnevezés
Oktatók
A családtámogatási ellátások rendszere Dr. Kristó Katalin
A fogyasztók védelme állami eszközökkel Dr. Kovács Éva Margit
A francia és a német tudományosság szerepe a políciális tudományban (Idegen nyelvtudás szükséges)  Dr. Koi Gyula
A globalizációval összefüggő közigazgatási problémák Dr. Imre Miklós
A globalizmus hatása a nemzetállamok gazdasági kormányzására Prof. Dr. Bordás Mária
A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei Iván Dániel
A helyi önkormányzatok szervezetrendszere Iván Dániel
A jegyző államigazgatási hatósági jogkörében ellátott feladatainak változása Hegyesi Zoltán
A Kínai Népköztársaság közigazgatási jogfejlődése (Minimum angol nyelvtudás szükséges) Dr. Koi Gyula
A kormány jogállása és működése Dr. Szalai András
A kormány munkáját segítő szervek Dr. Temesi István
A kormányablakrendszer gyakorlati tapasztalatai Magyarországon Hegyesi Zoltán
A kormánytípusok a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében Dr. Szalai András
A kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése Dr. Szalai András
A kormányzati rendszerek. Dr. Szalai András
A közigazgatás és az Alkotmánybíróság Varga Ádám
A közigazgatás személyzeti rendszere egy szabadon választott külföldi ország szabályozásában és gyakorlatában (idegen nyelvismeret szükséges) Dr. Szalai András
A közigazgatás személyzeti rendszere egy szabadon választott külföldi ország szabályozásában és gyakorlatában (idegen nyelvtudás szükséges)  Dr. Linder Viktória Gyöngyi
A közigazgatás szerepe a gazdasági közszolgáltatások szervezésében (gáz- és villamosenergia, vízszolgáltatás, távközlés, közlekedés) Dr. Imre Miklós
A közigazgatási bíráskodás fejlődéstörténete Magyarországon Dr. Balogh-Békesi Nóra
A közigazgatási bírság szerepe és alkotmányos követelményei Varga Ádám
A közigazgatási eljárás az EU közigazgatási jogában Dr. habil. Boros Anita
A közigazgatási jog jogforrási rendszere Dr. Szalai András
A közigazgatási működés jogi alapjai, aktusok, tevékenységfajták Prof. dr. Patyi András
A közigazgatási továbbképzés rendszere Dr. Szalai András
A központi kormányzati igazgatás rendszere Dr. Szalai András
A központi közigazgatás rendszerének változása 2006-tól napjainkig Dr. Szalai András
A kritikai kiadás és a sorozati szövegkiadások szerepe a magyar közigazgatás-tudományi gondolkodás megújítása szolgálatában Dr. Koi Gyula
A magyar honvédelmi igazgatás helyzete a 21. században Sáfrán József
A magyar kormányzati rendszer jellemvonásai. Dr. Szalai András
A magyar közigazgatási jog tudományos művelése és a hazai közigazgatási bíráskodás  Dr. Koi Gyula
A magyar társadalombiztosítási rendszer szabályozása Malustyik Brigitta
A mi termékünk jobb!" Vagy mégsem? : Az összehasonlító reklámok jogszerűségének vizsgálata a GVH döntései alapján Dr. Kovács Éva Margit
A minisztériumi modellek összehasonlító elemzése. Hatékonyság és diszfunkcionalitás. Dr. Szalai András
A minisztériumi struktúra változásai Magyarországon Dr. Szalai András
A pénzügyi ágazatok (bank, biztosítás, tőzsde) szabályozása és igazgatása - Regulation and Administration of Financial Industries (banking, insurance, stock exchange) Dr. habil. Vértesy László
A pénzügyi szervezetek felügyelete a modern államokban Dr. Imre Miklós
A politika és a közigazgatás elméleti kérdései  Sáfrán József
A politika és közigazgatás kapcsolatának aspektusai Dr. Szalai András
A rászorultsági alapú ellátások rendszere Magyarországon Malustyik Brigitta
A rendőri szervek tevékenysége elleni jogorvoslati lehetőségek Dr. Balogh-Békesi Nóra
A sportigazgatás fejlődésének új tendenciái Dr. Imre Miklós
A szabálytalan építkezések elleni küzdelem közigazgatási eszközei Dr. Imre Miklós
A szubszidiaritás jelentősége az államszervezetben Varga Ádám
A társadalmi kohézió erősítésének lehetőségei és formái a szociálpolitikában, az oktatáspolitikában és a kultúra területén Dr. Bauer Lilla Erzsébet
A társadalombiztosítás közigazgatása Dr. Kristó Katalin
A Tech óriásokkal tisztességes piaci működését célzó  kormányzati eszközök Dr. Kovács Éva Margit
A tisztességesség követelménye a hatósági eljárásban  Dr. Balogh-Békesi Nóra
A visegrádi országok területi államigazgatása Hegyesi Zoltán
A választójog anyagi jogi alapelveinek vizsgálata Dr. Kurunczi Gábor
Autonóm struktúrák a magyar közigazgatásban Dr. Temesi István
Az ágazatok közötti együttműködés lehetőségei a szociális és kulturális igazgatásban Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Az alapvető jogok védelme a közigazgatási eljárásokban Dr. Kurunczi Gábor
Az alkotmányjogi panasz szerepe a hatékony közigazgatási jogorvoslatban Dr. Kurunczi Gábor
Az állam gazdasági szerepével kapcsolatos elméletek Prof. Dr. Bordás Mária
Az állam szociális szerepvállalásának változásai Dr. Kristó Katalin
Az állami beavatkozás lehetőségei a munkaerőpiacon Malustyik Brigitta
Az állami monopóliumok szabályozásának története Prof. Dr. Bordás Mária
Az állami vagy önkormányzati vagyongazdálkodás egy jogintézményének átfogó bemutatása Dr. habil. Boros Anita
Az állami vagyon és a közpénzek védelme az állami korrupcióval szemben Prof. Dr. Bordás Mária
Az általános közigazgatási rendtartás alapelvi rendszere Dr. Balogh-Békesi Nóra
Az egyéni és nemzeti identitás erősítésének szerepe és formái a közszolgálati képzésben Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Az irregulációs migráció és a terrorizmus összefüggései Prof. Dr. Bordás Mária
Az iszlám fundamentalizmus és a radikális iszlám – az Arab Tavasz újraértékelése Prof. Dr. Bordás Mária
Az oktatási és képzési rendszerek aktuális kérdései napjainkban a globális világban és Magyarországon Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Az orosz közigazgatási jogfejlődés (orosz- és angol nyelvtudás szükséges) Dr. Koi Gyula
Az önkormányzati rendeletalkotás bírói kontrollja Dr. Balogh-Békesi Nóra
Az önkormányzatok felett gyakorolt törvényességi kontroll új eszközei Varga Ádám
Az önkormányzatok törvényességi kontrolljának fejlődése hazánkban Dr. Balogh-Békesi Nóra
Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban Dr. habil. Boros Anita
Budapest főváros jogállása és igazgatási struktúrája Iván Dániel
Döntésfajták és döntési autonómia, mérlegelés és méltányosság a közigazgatási jogban Prof. dr. Patyi András
Egy - szabadon választott - külföldi ország közigazgatásának, vagy közigazgatási intézményének bemutatása. (idegen nyelv ismerete szükséges) Dr. Temesi István
Egy ágazati közigazgatási hatósági eljárás elemző bemutatása az Ákr.-hez képest Dr. habil. Boros Anita
Egy külföldi ország közigazgatása egy szegmensének elemző bemutatása (idegen nyelvismeret szükséges) Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Egy választott miniszter feladat- és hatáskörének változása 1989 után Dr. Temesi István
Felelősség a közigazgatásban Dr. Szalai András
Fragile states in the Middle East and North Africa – the role of the regional conflicts on the Islamic world  Prof. Dr. Bordás Mária
Franciaország és Magyarország területi államigazgatásának összehasonlító elemzése Hegyesi Zoltán
A helyi önkormányzatok törvényességi kontrollja Magyarországon Dr. Pollák Kitti
A közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos egyes elméleti és gyakorlati kérdések Dr. Pollák Kitti
Franciaország közigazgatásával kapcsolatos egyes dilemmák (francia  nyelv ismerete szükséges)  Dr. Pollák Kitti
Gazdaságirányítási modellek a piacgazdaságokban és az államszocializmusba Prof. Dr. Bordás Mária
Helyi önkormányzati modellek nemzetközi összehasonlításban Iván Dániel
Helyi önkormányzatok működésének törvényességi alapkérdései Prof. dr. Patyi András
Impact of the Globalism on the Economic Governance of the Nation State Prof. Dr. Bordás Mária
Islam Fundamentalism and the Radical Islam – Re-evaluation of the Arab Spring Prof. Dr. Bordás Mária
Jogalkotás a közigazgatásban Dr. Szalai András
Jogorvoslatok a hatósági eljárásban Dr. Balogh-Békesi Nóra
Közigazgatás fogalma, jó közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom Prof. dr. Patyi András
Közigazgatás-fejlesztés egy szabadon választott külföldi országban (idegen nyelvtudás szükséges) Dr. Linder Viktória Gyöngyi
   
A jogegység biztosítása Magyarországon Dr. Pollák Kitti
A magyar közigazgatási bíráskodással kapcsolatos egyes dilemmák Dr. Pollák Kitti
Közigazgatási eljárásjog alapintézményei és közigazgatási perjogi intézmények Prof. dr. Patyi András
Közigazgatási szakpolitika elemzés egy választott szakigazgatási területen  Dr. Kovács Éva Margit
Legal Status of Capital Cities Iván Dániel
Models of Economic Governance in the Market-oriented Economies and the in the Communism Prof. Dr. Bordás Mária
Modern vezetéselméleti módszerek alkalmazása a közigazgatásban Sáfrán József
Nemzetbiztonság és igazgatás Sáfrán József
Oktatás-és kultúrpolitikai programok, kormányzati beavatkozások vizsgálata és értékelése múltunkban és jelenünkben Dr. Bauer Lilla Erzsébet
Oktatásmódszertani megoldások a közigazgatási továbbképzésben Dr. Szalai András
Pályabiztonság a közigazgatásban Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Relationship with the Irregulated Migration and the Terrorism Prof. Dr. Bordás Mária
Revaluation of the Arab Spring Approaching to its 10th Anniversary Prof. Dr. Bordás Mária
Jó állam jogállam, közigazgatás - Good Governance, Rule of law, Public Administration Dr. habil. Vértesy László
Bizonyítás - és/vagy döntéselméletek a közigazgatásban Dr. habil. Vértesy László
Közigazgatási pénzügyek - Administrative finances Dr. habil. Vértesy László
Helyi önkormányzatok finaszírozása és gazdálkodása Dr. habil. Vértesy László
Sportold be magad a társadalomba! A sport és az civil társaságok szerepe a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjában. (Az irodalmak feldolgozása miatt angol nyelvtudás szükség) Dr. Kovács Éva Margit
Szervezeti változások a közigazgatás egy kiválasztott szegmensében 2010 után Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Szociális ellátások egy szabadon választott külföldi országban Dr. Kristó Katalin
Szociális igazgatás és az Európai Unió Dr. Kristó Katalin
Társadalmi részvétel a jogalkotásban Dr. Temesi István
Területi államigazgatás Magyarországon Hegyesi Zoltán
Theories on the Role of the State in Economic Governance Prof. Dr. Bordás Mária
Törékeny államok a Közel-Keleten és Afrikában – a regionális konfliktusok szerepe az iszlám világban Prof. Dr. Bordás Mária
Új típusú ügyfélszolgálati megoldások bemutatása a magyarországi Kormányablakokon keresztül Dr. Kovács Éva Margit
Ügyészségi szervezet és igazgatás Dr. Varga Ádám
Választási rendszerek, és a választási eljárás Dr. Kurunczi Gábor
A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei Dr. Pfeifer-Tóth Tamara
Változások a közigazgatás személyi állománya egy kiválasztott rétegének jogállásában 2010 után Dr. Linder Viktória Gyöngyi