Tanulmányi Bizottság

 Mi, a Tanulmány Bizottság tagjai felelünk a hallgatók tanulmányi és oktatással kapcsolatos ügyeinek intézéséért és segítéséért. Kapcsolatot tartunk az oktatók és a hallgatók között a problémák minél gyorsabb orvoslása és tanulmányaitok minél zavartalanabb működése érdekében. Beépítjük a hallgatói véleményeket a karon működő képzésekbe, a mintatantervek kialakításában pedig jelentős véleményező szerepkörrel rendelkezünk.