NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tudományos Diákkör

ÁLLAM- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TDK

TDK vezető oktató: Dr. Szabó Máté Csaba
TDK titkár: Földesi Fruzsina
TDK e-mail: tarsadalomelmeletitdk2016@gmail.com
Facebook

 

Az Állam- és Társadalomtudományi TDK bemutatkozása

Az Államelméleti és Kormányzástani Intézet mellett működő Állam- és Társadalomtudományi Tudományos Diákkör alkalmazkodik az Intézet által oktatott diszciplínáihoz: vagyis a közpolitika, a szociológia, a politológia, és a filozófia tárgyköréből elsősorban a politikai gondolkodás dimenziói, a politika konfliktusossága, eszmerendszerei illetve a társadalmi csoport és közösségi viszonyok (különös tekintettel a társadalmi beilleszkedési zavarokra) vizsgálata az a terület, mely közösségünk tagjait leginkább foglalkoztatják.

Célkitűzésünk, hogy a hallgatók a jogi szempontok mellett, mélyebb társadalmi összefüggésében is vizsgálni és értékelni tudják azokat - az esetenként megosztó kérdéseket is - melyekkel a jövőbeni, közigazgatási pályafutásuk során találkozni fognak. Ennek megfelelően, tevékenységünk a legkülönfélébb társadalmi problémakörök valamint politikai aktualitások vizsgálatára terjed ki. Szemeszterenként 6-8 szakmai programot tudhatunk magunk mögött, melyek között helyet kaptak saját előadások, kiállítások és intézménylátogatások is. Diákkörünk alkalmanként filmklubot is működtet, ahol az érdeklődési körünkbe tartozó filmeket dolgozunk fel többféle módszerrel. Több alkalommal egy filmelmélet szakos hallgatót kértünk fel a közös elemzés lebonyolítására, azonban gyakori az is, hogy hallgatóink önállóan készülnek fel egy-egy alkotásból és ismertették azt társaiknak.

Diákkörünk egyik fő célja a tehetséges hallgatók bevonása a tudományos kutatómunkába, amely eredményekkel lehetősége nyílik tagjainknak a megmérettetésre a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

Fontosnak tartjuk az eredményes közös munka érdekében, hogy egy jól működő közösséget alakítsunk ki, ezt segítve diákkörünk csapatépítő kirándulásokat is szervez.

A TDK vezető oktatója: dr. Szabó Máté Csaba adjunktus