Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék a multidiszciplináris nemzetközi kapcsolatok tudományterület oktatását és kutatását végzi. A tanszék missziója, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolataiban, a magyar közigazgatás és az európai uniós intézmények, valamint a nemzetközi szervezetek tevékenységében részt venni képes, elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzen.   

A tanszék oktatási portfóliójába tartoznak a biztonság- és védelempolitika (BSc/MSc) szakok, a 2015 őszén új szakként induló nemzetközi igazgatás alapszak (BA), a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak (MA), az angol nyelvű International Public Service Relations mesterszak (MA), az egy féléves Budapest Academy of Diplomacy képzés, valamint az egyetem egyéb képzési moduljainak nemzetközi elméleti, történeti, európai, regionális és civilizációs, továbbá diplomáciai kurzusai. A tanszék olyan, szűkebb szakmai ismeretek oktatását és kutatását is végzi, mint a nemzetközi szervezetek és intézmények egyes kérdései, az államépítés, a politikai erőszakformák, illetve a magyar kül- és biztonságpolitika. Az NKDT egy olyan multidiszciplináris oktatási központ és műhely, ahol a nemzetközi rend és rendszer folyamatainak, valamint a nemzetközi közösség napirendjén lévő aktuális kérdéseinek a vizsgálata zajlik – elméleti és gyakorlati szempontok mentén. A gyakorlati ismeretek átadásában tapasztalt diplomaták – maguk is kutató és oktató emberek – teszik teljesebbé és diplomácia-orientáltabbá a tanszék munkáját.

Introduction in English