NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

Bemutatkozás

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék alapelvként vallja, hogy feladata a 21. század kihívásainak megfelelni tudó állam, a jó és hatékony kormányzás, az elkötelezett közszolgálat építése az oktatás és a tudomány eszközeivel. Így a tanszék missziója, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolataiban, a magyar közigazgatás és az európai uniós intézmények, valamint a nemzetközi szervezetek tevékenységében részt venni képes, elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzen. Ehhez a tanszék a multidiszciplináris nemzetközi kapcsolatok tudományterület oktatását és kutatását végzi az összegyetemi feladatok körében.

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék elsősorban az Államtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzési portfóliójába tartozó alap- és mesterszakok nemzetközi politikával, regionális tudományokkal, külpolitikával, civilizációs és diplomáciai kérdésekkel foglalkozó tartalmainak oktatását végzi. A tanszék portfóliójába tartoznak a nemzetközi igazgatás szak (BA), a nemzetközi biztonság- és védelempolitika (BSc/MSc) szakok, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak (MA), a nemzetközi tanulmányok mesterszak (MA), valamint az angol nyelvű International Public Service Relations (MA) szak egyes tantárgyainak oktatása. A tanszék képzési palettáját színesítik az egyetem más karjain is megtalálható, illetve egyéb képzési moduljainak nemzetközi elméleti, külpolitikai, történeti, európai, regionális és civilizációs, továbbá diplomáciai kurzusai. A tanszék olyan, szűkebb szakmai ismeretek oktatását és kutatását is végzi, mint a nemzetközi szervezetek és intézmények egyes kérdései, az államépítés, a politikai erőszakformák, illetve a magyar kül- és biztonságpolitika fejlődése, kihívásai.

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egy olyan multidiszciplináris műhely, ahol a nemzetközi és európai rend és rendszer folyamatainak, valamint a nemzetközi közösség napirendjén lévő aktuális kérdéseinek a vizsgálata zajlik – elméleti és gyakorlati szempontok mentén. A gyakorlati ismeretek átadásában tapasztalt diplomaták, a közigazgatás állami tisztviselői teszik teljesebbé és diplomácia-orientáltabbá a tanszék munkáját.

Oktatóink rendszeresen vesznek részt a tudományos ismeretterjesztésben és a hallgatói tehetséggondozásban, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra, valamint nemzetközi versenyekre való felkészítésben. Kiemelt szerep jut a tanszék oktatóinak az egyetem két doktori iskolájában: témavezetőként és témahirdetőként mind a Hadtudományi Doktori Iskola, mind a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola keretein belül vállalnak szerepet.